LBF-orienterer nr. 386 4/8-2006

Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder


Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har for Landsbyggefonden gennemført en undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder, Vollsmose, Odense, Mjølnerparken, København og Gellerupparken, Århus. Undersøgelsen belyser, hvem der flytter til og fra boligområder med stor andel af etniske minoriteter og hvorfor de gør det.

Vedlagt følger 1 eksemplar af rapporten.

Ekstra eksemplarer kan købes ved henvendelse til Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, tlf. 70 12 06 00 eller pr. e-mailadresse: bog@byggecentrum.dk.Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDENGert Nielsen Birger R. Kristensen

Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder


Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har for Landsbyggefonden gennemført en undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder, Vollsmose, Odense, Mjølnerparken, København og Gellerupparken, Århus. Undersøgelsen belyser, hvem der flytter til og fra boligområder med stor andel af etniske minoriteter og hvorfor de gør det.

Vedlagt følger 1 eksemplar af rapporten.

Ekstra eksemplarer kan købes ved henvendelse til Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, tlf. 70 12 06 00 eller pr. e-mailadresse: bog@byggecentrum.dk.Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDENGert Nielsen Birger R. Kristensen