LBF-orienterer nr. 391 7/9-2006

Forhøjelse af pligtmæssige bidrag


I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens byggefond til indskud i Landsbyggefonden reguleres én gang årligt, første gang den 1. januar 2006 på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostningsindekset for boliger i alt for 2. kvartal.

Reguleringsindekset for boligbyggeri er blevet nedlagt og afløst af byggeomkostningsindekset for boliger. Det er byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2004 – opgjort til 102,4 - som danner udgangspunkt for reguleringen. De dertil svarende bidrag for 2005 var 47,30 kr. og 21,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Da byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvt. 2006 er opgjort til 109,7, skal de pligtmæssige bidrag, som for 2006 er opkrævet med henholdsvis 48,45 kr. og 21,65 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal, opkræves med henholdsvis 50,65 kr. og 22,65 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2007. De første indbetalinger af de forhøjede bidrag skal ske inden udgangen af april 2007.

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vurderingsforhøjelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender vedlagt en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2007 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne beregning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2007 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2007.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Forhøjelse af pligtmæssige bidrag


I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens byggefond til indskud i Landsbyggefonden reguleres én gang årligt, første gang den 1. januar 2006 på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostningsindekset for boliger i alt for 2. kvartal.

Reguleringsindekset for boligbyggeri er blevet nedlagt og afløst af byggeomkostningsindekset for boliger. Det er byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2004 – opgjort til 102,4 - som danner udgangspunkt for reguleringen. De dertil svarende bidrag for 2005 var 47,30 kr. og 21,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Da byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvt. 2006 er opgjort til 109,7, skal de pligtmæssige bidrag, som for 2006 er opkrævet med henholdsvis 48,45 kr. og 21,65 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal, opkræves med henholdsvis 50,65 kr. og 22,65 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2007. De første indbetalinger af de forhøjede bidrag skal ske inden udgangen af april 2007.

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vurderingsforhøjelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender vedlagt en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2007 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne beregning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2007 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2007.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen