LBF-orienterer nr. 422 25/10-2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. november 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. november 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssigeregler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest onsdag den 7. november 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte Lyngvig Jespersen tlf. 3376 2057, eller Linda Stidsen tlf. 3376 2107.

Antal ledige lejligheder pr. 1. september 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. oktober 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.244. Det er 51 færre end ved undersøgelsen pr. 1. september 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. oktober 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

9

0

19

28

(6)

0,01

København

7

0

14

21

(6)

0,04

Frederiksberg

0

0

2

2

0,04

Herlev

1

0

0

1

0,014

Helsingør

0

0

1

1

0,01

Frederikssund

0

0

2

2

0,065

Bornholm

1

0

0

1

0,04

Region Sjælland

27

5

15

47

(12)

0,07

Roskilde

0

0

5

5

0,06

Odsherred

3

0

1

4

0,27

Holbæk

2

0

0

2

0,03

Kalundborg

0

0

1

1

(1)

0,03

Slagelse

4

0

1

5

(2)

0,05

Lejre

0

0

1

1

0,14

Lolland

7

5

0

12

(3)

0,28

Næstved

5

0

6

11

(5)

0,18

Guldborgsund

3

0

0

3

(1)

0,06

Vordingborg

3

0

0

3

0,09

Region Syddanmark

423

4

67

494

(92)

0,43

Assens

8

0

0

8

(1)

0,44

Faaborg-Midtfyn

5

0

0

5

0,19

Kerteminde

2

0

0

2

(2)

0,15

Nyborg

5

0

0

5

0,20

Odense

10

0

0

10

(7)

0,04

Svendborg

42

0

7

49

(4)

1,00

Nordfyns

0

0

6

6

0,53

Haderslev

31

0

8

39

(20)

0,71

Billund

0

0

4

4

0,18

Sønderborg

47

0

7

54

(8)

0,58

Tønder

45

0

0

45

1,88

Esbjerg

4

0

15

19

(1)

0,13

Varde

45

2

2

49

(32)

1,53

Vejen

3

0

4

7

0,25

Aabenraa

110

0

0

110

2,00

Fredericia

7

0

0

7

0,10

Kolding

11

2

7

20

(4)

0,22

Vejle

48

0

7

55

(13)

0,53

Region Midtjylland

169

4

102

275

(50)

0,25

Horsens

1

0

0

1

0,02

Herning

64

0

18

82

(29)

1,08

Holstebro

6

0

0

6

(1)

0,11

Lemvig

12

0

0

12

1,28

Struer

16

0

1

17

(2)

0,91

Syddjurs

2

0

12

14

0,86

Norddjurs

3

0

1

4

0,17

Favrskov

1

0

6

7

0,36

Randers

11

2

1

14

(2)

0,17

Silkeborg

2

0

3

5

0,06

Skanderborg

5

2

0

7

(3)

0,23

Århus

10

0

6

16

(10)

0,04

Ikast-Brande

3

0

0

3

0,11

Ringkøbing-Skjern

7

0

0

7

(1)

0,22

Hedensted

3

0

0

3

0,16

Skive

7

0

50

57

1,45

Viborg

16

0

4

20

(2)

0,28

Region Nordjylland

341

14

45

400

(67)

0,82

Morsø

1

0

0

1

0,09

Thisted

6

0

1

7

0,33

Brønderslev-Dronninglund

76

3

0

79

3,50

Frederikshavn

21

0

12

33

0,44

Vesthimmerlands

2

0

3

5

0,31

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

14

6

2

22

2,38

Mariagerfjord

16

3

2

21

(3)

1,14

Jammerbugt

15

0

0

15

1,13

Aalborg

15

2

2

19

(5)

0,07

Hjørring

174

0

23

197

(59)

4,09

Hele landet

969

27

248

1.244

(227)

0,23

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. oktober 2007

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.