LBF-orienterer nr. 423 7/11-2007

Boligportalen: DanmarkBolig.dk åbnes for indberetning


Boligportalen DanmarkBolig.dk, den fælles portal for de almene boliger, åbnes nu for indberetning af data fra boligorganisationerne. Se eventuelt beskrivelse af portalen i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 421 af. 27. september 2007.

Boligorganisationerne har pligt til at indberette data til DanmarkBolig.dk ifølge lov om almene boliger m.v. § 64, stk. 1. Socialministeriet vil ifølge det oplyste udarbejde en bekendtgørelse om indberetningspligten.

Data skal indberettes i perioden november 2007 – januar 2008, hvorefter portalen forventes åbnet for de boligsøgende.

På internet-adressen

http://www.danmarkbolig.dk/Portal/UI/aspx/login.aspx

kan boligorganisationer logge på med brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode er det samme som benyttes til øvrig indberetning til Landsbyggefonden (f.eks. BS0001 for LBF boligorganisationsnummer 1). Ved henvendelse til Landsbyggefonden kan adgangskode tilsendes på mail til boligorganisationen.

Der er tre muligheder for indberetning:

  • udfyldelse af en formular på hjemmesiden
  • upload af en samlet xml fil fra lokal pc
  • webservice (server til server kommunikation)

På portalens hjemmeside:

  • kan hentes teknisk dokumentation for XML-formatet til indberetning med henblik på sammenkobling med interne IT-systemer.
  • bliver der mulighed for on-line undervisning. Der er desværre en mindre forsinkelse i færdiggørelsen af on-line undervisningen. Landsbyggefonden har derfor valgt at udvide ”orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen” med skærmbilleder, som vedlægges til orientering og vejledning. On-line undervisningen gøres tilgængelig på portalen hurtigst muligt.

Endelig er der indgået aftale om oprettelse af hotline-support, der vil være bemandet fra kl. 8.00 til kl. 22.00. Supporten åbnes den 7. november 2007 på telefon 4482 7895.

Fonden skal gøre opmærksom på, at ændringer i stamdata ikke kan ske via indberetning til boligportalen. Eventuelle forslag til ændringer i stamdata kan indberettes via Landsbyggefondens hjemmeside under menupunktet: Boligregistrering. Brugernavn og adgangskode som ovenfor.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen 

Boligportalen: DanmarkBolig.dk åbnes for indberetning


Boligportalen DanmarkBolig.dk, den fælles portal for de almene boliger, åbnes nu for indberetning af data fra boligorganisationerne. Se eventuelt beskrivelse af portalen i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 421 af. 27. september 2007.

Boligorganisationerne har pligt til at indberette data til DanmarkBolig.dk ifølge lov om almene boliger m.v. § 64, stk. 1. Socialministeriet vil ifølge det oplyste udarbejde en bekendtgørelse om indberetningspligten.

Data skal indberettes i perioden november 2007 – januar 2008, hvorefter portalen forventes åbnet for de boligsøgende.

På internet-adressen

http://www.danmarkbolig.dk/Portal/UI/aspx/login.aspx

kan boligorganisationer logge på med brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode er det samme som benyttes til øvrig indberetning til Landsbyggefonden (f.eks. BS0001 for LBF boligorganisationsnummer 1). Ved henvendelse til Landsbyggefonden kan adgangskode tilsendes på mail til boligorganisationen.

Der er tre muligheder for indberetning:

  • udfyldelse af en formular på hjemmesiden
  • upload af en samlet xml fil fra lokal pc
  • webservice (server til server kommunikation)

På portalens hjemmeside:

  • kan hentes teknisk dokumentation for XML-formatet til indberetning med henblik på sammenkobling med interne IT-systemer.
  • bliver der mulighed for on-line undervisning. Der er desværre en mindre forsinkelse i færdiggørelsen af on-line undervisningen. Landsbyggefonden har derfor valgt at udvide ”orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen” med skærmbilleder, som vedlægges til orientering og vejledning. On-line undervisningen gøres tilgængelig på portalen hurtigst muligt.

Endelig er der indgået aftale om oprettelse af hotline-support, der vil være bemandet fra kl. 8.00 til kl. 22.00. Supporten åbnes den 7. november 2007 på telefon 4482 7895.

Fonden skal gøre opmærksom på, at ændringer i stamdata ikke kan ske via indberetning til boligportalen. Eventuelle forslag til ændringer i stamdata kan indberettes via Landsbyggefondens hjemmeside under menupunktet: Boligregistrering. Brugernavn og adgangskode som ovenfor.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen