LBF-orienterer nr. 424 22/11-2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. dec. 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. december 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 7. december 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte Lyngvig Jespersen tlf. 3376 2057, eller Linda Stidsen tlf. 3376 2107.

Antal ledige lejligheder pr. 1. november 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. november 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.245. Det er 1 mere end ved undersøgelsen pr. 1. oktober 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. november 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

32

0

26

58

(7)

0,03

København

32

0

14

46

(7)

0,08

Ballerup

0

0

3

3

0,02

Lyngby-Tårbæk

0

0

1

1

0,017

Helsingør

0

0

5

5

0,06

Hillerød

0

0

3

3

0,08

Region Sjælland

28

5

15

48

(9)

0,07

Roskilde

0

0

5

5

0,06

Odsherred

3

0

0

3

0,20

Holbæk

1

0

0

1

0,02

Kalundborg

2

0

1

3

(1)

0,08

Slagelse

1

0

0

1

0,01

Lejre

0

0

1

1

0,14

Lolland

12

5

0

17

(2)

0,40

Næstved

5

0

8

13

(5)

0,21

Guldborgsund

3

0

0

3

(1)

0,06

Vordingborg

1

0

0

1

0,03

Region Syddanmark

403

4

77

484

(94)

0,42

Middelfart

2

0

0

2

0,09

Assens

6

0

0

6

(1)

0,33

Faaborg-Midtfyn

3

0

0

3

0,12

Kerteminde

3

0

0

3

(2)

0,22

Odense

8

0

1

9

(7)

0,04

Svendborg

36

0

8

44

(2)

0,90

Nordfyns

3

0

6

9

0,79

Haderslev

33

0

10

43

(20)

0,78

Billund

0

0

2

2

0,09

Sønderborg

55

0

8

63

(12)

0,66

Tønder

40

0

1

41

1,71

Esbjerg

9

0

12

21

(3)

0,14

Varde

35

3

4

42

(29)

1,31

Vejen

3

0

1

4

0,14

Aabenraa

108

0

0

108

1,96

Fredericia

9

0

0

9

(1)

0,13

Kolding

9

1

7

17

(1)

0,19

Vejle

41

0

17

58

(16)

0,55

Region Midtjylland

154

5

97

256

(50)

0,23

Horsens

2

0

0

2

0,04

Herning

59

0

18

77

(26)

1,01

Holstebro

5

0

0

5

(1)

0,09

Lemvig

11

0

1

12

(1)

1,28

Struer

14

0

0

14

(2)

0,75

Syddjurs

2

0

3

5

0,31

Norddjurs

5

0

0

5

0,21

Favrskov

0

0

7

7

0,36

Randers

8

3

0

11

(1)

0,14

Silkeborg

1

0

5

6

0,07

Skanderborg

2

2

0

4

(2)

0,13

Århus

18

0

6

24

(14)

0,06

Ikast-Brande

6

0

0

6

(1)

0,22

Ringkøbing-Skjern

7

0

2

9

0,29

Hedensted

2

0

0

2

0,11

Skive

6

0

48

54

(1)

1,37

Viborg

6

0

7

13

(1)

0,18

Region Nordjylland

334

17

48

399

(62)

0,81

Morsø

2

0

0

2

0,19

Thisted

3

0

1

4

0,19

Brønderslev-Dronninglund

77

3

0

80

3,54

Frederikshavn

21

0

10

31

(1)

0,41

Vesthimmerlands

2

3

0

5

0,31

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

16

2

0

18

1,95

Mariagerfjord

18

3

4

25

(3)

1,35

Jammerbugt

15

2

2

19

1,43

Aalborg

18

4

4

26

(9)

0,10

Hjørring

161

0

27

188

(49)

3,91

Hele landet

951

31

263

1.245

(222)

0,23

Med Venlig hilsen
Landsbyggefonden

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. november 2007

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.