Indberetning af ledige boliger pr. 1. januar 2008

Indberetning af ledige boliger pr. 1. januar 2008


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. januar 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest tirsdag den 8. januar 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte Lyngvig Jespersen tlf. 3376 2057, eller Linda Stidsen tlf. 3376 2107.

Antal ledige lejligheder pr. 1. december 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. december 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.238. Det er 7 færre end ved undersøgelsen pr. 1. november 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder pr. 1. december 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region / kommune

FamilieÆldreUngdomI altProcent
Region Hovedstaden

38

0

29

67

(6)

0,03

København

37

0

11

48

(6)

0,08

Frederiksberg

0

0

1

1

0,02

Ballerup

0

0

3

3

0,02

Herlev

1

0

0

1

0,014

Albertslund

0

0

1

1

0,014

Lyngby-Tårbæk

0

0

1

1

0,017

Helsingør

0

0

12

12

0,15

Region Sjælland

28

4

16

48

(21)

0,07

Roskilde

0

0

1

1

0,01

Odsherred

1

0

2

3

0,20

Holbæk

1

0

0

1

(1)

0,02

Fakse

1

0

0

1

(1)

0,046

Kalundborg

2

0

0

2

0,05

Slagelse

2

0

2

4

(2)

0,04

Lolland

11

4

1

16

(7)

0,38

Næstved

5

0

10

15

(6)

0,24

Guldborgsund

4

0

0

4

(4)

0,09

Vordingborg

1

0

0

1

0,03

Region Syddanmark

403

3

80

486

(85)

0,43

Middelfart

4

0

0

4

0,18

Assens

6

0

1

7

(1)

0,38

Faaborg-Midtfyn

2

0

0

2

0,08

Kerteminde

4

0

0

4

(3)

0,30

Nyborg

3

0

1

4

0,16

Odense

7

0

2

9

(5)

0,04

Svendborg

36

0

4

40

(1)

0,82

Nordfyns

3

0

5

8

0,70

Haderslev

30

0

6

36

(19)

0,66

Billund

0

0

1

1

0,04

Sønderborg

52

0

10

62

(9)

0,65

Tønder

37

0

2

39

1,63

Esbjerg

8

0

12

20

(1)

0,14

Varde

35

3

3

41

(27)

1,28

Vejen

3

0

2

5

0,18

Aabenraa

116

0

0

116

2,11

Fredericia

5

0

0

5

0,07

Kolding

14

0

14

28

(4)

0,31

Vejle

38

0

17

55

(15)

0,53

Region Midtjylland

133

6

109

248

(51)

0,23

Horsens

1

0

1

2

0,04

Herning

55

0

28

83

(25)

1,09

Holstebro

6

0

0

6

(1)

0,11

Lemvig

10

0

3

13

(2)

1,38

Struer

8

0

0

8

(2)

0,43

Syddjurs

2

1

2

5

0,30

Norddjurs

3

0

1

4

0,17

Favrskov

1

0

6

7

0,36

Randers

7

3

2

12

0,15

Silkeborg

2

0

6

8

0,10

Skanderborg

1

2

0

3

(1)

0,10

Århus

16

0

5

21

(16)

0,05

Ikast-Brande

3

0

2

5

0,19

Ringkøbing-Skjern

7

0

3

10

(2)

0,32

Hedensted

3

0

0

3

0,16

Skive

5

0

44

49

(1)

1,24

Viborg

3

0

6

9

(1)

0,13

Region Nordjylland

318

16

55

389

(57)

0,79

Morsø

1

0

0

1

0,09

Thisted

2

0

1

3

0,14

Brønderslev-Dronninglund

76

5

0

81

3,59

Frederikshavn

23

0

16

39

0,52

Vesthimmerlands

2

2

1

5

0,31

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

13

3

1

17

1,84

Mariagerfjord

15

3

8

26

(3)

1,41

Jammerbugt

15

0

1

16

1,20

Aalborg

18

3

1

22

(9)

0,09

Hjørring

152

0

26

178

(45)

3,70

Hele landet

920

29

289

1.238

(220)

0,23

Med Venlig hilsen
Landsbyggefonden

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. december 2007

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.