LBF-orienterer nr. 403 6/2-2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. februar 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 9. februar 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054 .

Antal ledige lejligheder pr. 1. januar 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. januar 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.698. Det er 32 flere end ved undersøgelsen pr. 1. december 2006. Det bemærkes, at 42 af de ledige boliger i Københavns kommune findes i en netop færdigbygget afdeling.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. januar 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region / kommune

FamilieÆldreUngdomI altProcent
Region Hovedstaden

43

0

3

46

(0)

0,02

København

42

0

1

43

0,07

Ballerup

1

0

1

2

0,02

Helsingør

0

0

1

1

0,01

Region Sjælland

55

1

8

64

(42)

0,09

Roskilde

0

0

1

1

0,01

Odsherred

2

0

0

2

0,14

Holbæk

5

0

0

5

0,08

Kalundborg

3

0

3

6

(3)

0,16

Slagelse

32

0

1

33

(29)

0,33

Lejre

1

0

0

1

0,14

Lolland

6

0

0

6

(5)

0,14

Næstved

5

1

2

8

(5)

0,13

Guldborgsund

0

0

1

1

0,02

Vordingborg

1

0

0

1

0,03

Region Syddanmark

562

6

174

742

(172)

0,65

Assens

4

0

1

5

0,27

Faaborg-Midtfyn

7

2

0

9

0,35

Kerteminde

6

0

0

6

(5)

0,44

Nyborg

3

0

0

3

0,12

Odense

33

0

2

35

(29)

0,14

Svendborg

44

0

65

109

(13)

2,24

Nordfyns

2

0

4

6

0,53

Langeland

0

3

0

3

0,46

Haderslev

44

0

12

56

(28)

1,02

Billund

1

0

2

3

0,13

Sønderborg

76

0

11

87

(18)

0,93

Tønder

42

0

1

43

1,79

Esbjerg

72

0

5

77

(61)

0,53

Fanø

4

0

0

4

2,25

Varde

22

0

1

23

(3)

0,73

Vejen

12

0

2

14

0,50

Aabenraa

126

0

3

129

2,35

Fredericia

6

0

0

6

(2)

0,09

Kolding

17

1

18

36

(3)

0,40

Vejle

41

0

47

88

(10)

0,85

Region Midtjylland

222

7

143

372

(65)

0,34

Horsens

3

1

4

8

0,14

Herning

69

0

8

77

(48)

1,02

Holstebro

9

0

6

15

(1)

0,27

Lemvig

8

0

10

18

1,91

Struer

46

0

1

47

2,51

Syddjurs

0

0

13

13

0,84

Norddjurs

1

0

1

2

0,09

Favrskov

3

0

9

12

0,64

Randers

6

5

4

15

(2)

0,19

Silkeborg

6

1

1

8

0,10

Skanderborg

4

0

0

4

(4)

0,13

Århus

6

0

2

8

(6)

0,02

Ikast-Brande

9

0

1

10

0,37

Ringkøbing-Skjern

14

0

19

33

(2)

1,05

Hedensted

3

0

2

5

0,27

Skive

14

0

53

67

(1)

1,70

Viborg

21

0

9

30

(1)

0,43

Region Nordjylland

395

17

62

474

(89)

0,97

Morsø

4

0

0

4

(3)

0,37

Thisted

19

0

1

20

(2)

0,95

Brønderslev-Dronninglund

62

3

1

66

(1)

2,95

Frederikshavn

36

0

10

46

(2)

0,61

Vesthimmerlands

5

2

3

10

(1)

0,63

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

20

6

3

29

3,17

Mariagerfjord

22

2

15

39

(2)

2,15

Jammerbugt

7

0

1

8

0,62

Aalborg

34

3

1

38

(13)

0,15

Hjørring

185

1

27

213

(65)

4,43

Hele landet

1277

31

390

1698

(368)

0,31

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.