LBF-orienterer nr. 405 27/2-2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. marts 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest onsdag den 7. marts 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. februar 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.650. Det er 48 færre end ved undersøgelsen pr. 1. januar 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. februar 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i landsdispositionsfonden).

Region / kommune

FamilieÆldreUngdomI altProcent
Region Hovedstaden

35

0

1

36

(0)

0,02

København

34

0

1

35

0,06

Bornholm

1

0

0

1

0,04

Region Sjælland

44

2

10

56

(36)

0,08

Køge

0

0

1

1

0,01

Roskilde

0

0

6

6

0,07

Odsherred

2

0

0

2

0,14

Holbæk

4

0

0

4

0,06

Kalundborg

0

0

3

3

(3)

0,08

Slagelse

35

0

0

35

(32)

0,35

Lejre

1

0

0

1

0,14

Lolland

1

0

0

1

(1)

0,02

Guldborgsund

0

2

0

2

0,04

Vordingborg

1

0

0

1

0,03

Region Syddanmark

515

7

195

717

(163)

0,63

Middelfart

1

0

0

1

0,05

Assens

4

0

1

5

0,27

Faaborg-Midtfyn

4

1

0

5

0,20

Kerteminde

4

3

0

7

(7)

0,52

Nyborg

2

0

0

2

0,08

Odense

29

0

2

31

(23)

0,13

Svendborg

42

0

87

129

(10)

2,64

Nordfyns

3

0

0

3

0,27

Langeland

0

3

0

3

0,46

Haderslev

36

0

16

52

(22)

0,94

Billund

1

0

1

2

0,09

Sønderborg

47

0

8

55

(16)

0,59

Tønder

37

0

1

38

1,58

Esbjerg

75

0

7

82

(64)

0,56

Fanø

4

0

0

4

2,25

Varde

18

0

5

23

(5)

0,72

Vejen

13

0

0

13

0,47

Aabenraa

131

0

3

134

2,44

Fredericia

11

0

0

11

0,16

Kolding

15

0

16

31

(6)

0,34

Vejle

38

0

48

86

(10)

0,83

Region Midtjylland

211

5

134

350

(59)

0,32

Horsens

1

0

1

2

0,04

Herning

74

0

8

82

(43)

1,08

Holstebro

7

0

2

9

0,16

Lemvig

7

0

11

18

1,91

Struer

38

0

0

38

2,03

Syddjurs

0

0

10

10

0,65

Norddjurs

5

0

1

6

0,26

Favrskov

7

0

7

14

0,74

Randers

3

4

5

12

(1)

0,15

Silkeborg

5

0

5

10

0,12

Skanderborg

3

0

0

3

(3)

0,10

Århus

6

0

0

6

(5)

0,01

Region / kommune
FamilieÆldreUngdomI altProcent
Ikast-Brande

11

1

1

13

(1)

0,48

Ringkøbing-Skjern

14

0

15

29

(4)

0,92

Hedensted

1

0

2

3

0,16

Skive

9

0

58

67

(1)

1,70

Viborg

20

0

8

28

(1)

0,40

Region Nordjylland

399

12

80

491

(91)

1,01

Morsø

6

0

0

6

(5)

0,56

Thisted

23

0

4

27

1,28

Brønderslev-Dronninglund

61

3

1

65

(1)

2,90

Frederikshavn

34

1

17

52

(1)

0,69

Vesthimmerlands

9

0

5

14

0,89

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

20

5

2

27

2,95

Mariagerfjord

19

0

24

43

2,35

Jammerbugt

3

0

1

4

0,31

Aalborg

38

3

4

45

(15)

0,18

Hjørring

185

0

22

207

(69)

4,31

Hele landet

1.204

26

420

1.650

(349)

0,30

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. marts 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest onsdag den 7. marts 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. februar 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.650. Det er 48 færre end ved undersøgelsen pr. 1. januar 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. februar 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i landsdispositionsfonden).

Region / kommune

FamilieÆldreUngdomI altProcent
Region Hovedstaden

35

0

1

36

(0)

0,02

København

34

0

1

35

0,06

Bornholm

1

0

0

1

0,04

Region Sjælland

44

2

10

56

(36)

0,08

Køge

0

0

1

1

0,01

Roskilde

0

0

6

6

0,07

Odsherred

2

0

0

2

0,14

Holbæk

4

0

0

4

0,06

Kalundborg

0

0

3

3

(3)

0,08

Slagelse

35

0

0

35

(32)

0,35

Lejre

1

0

0

1

0,14

Lolland

1

0

0

1

(1)

0,02

Guldborgsund

0

2

0

2

0,04

Vordingborg

1

0

0

1

0,03

Region Syddanmark

515

7

195

717

(163)

0,63

Middelfart

1

0

0

1

0,05

Assens

4

0

1

5

0,27

Faaborg-Midtfyn

4

1

0

5

0,20

Kerteminde

4

3

0

7

(7)

0,52

Nyborg

2

0

0

2

0,08

Odense

29

0

2

31

(23)

0,13

Svendborg

42

0

87

129

(10)

2,64

Nordfyns

3

0

0

3

0,27

Langeland

0

3

0

3

0,46

Haderslev

36

0

16

52

(22)

0,94

Billund

1

0

1

2

0,09

Sønderborg

47

0

8

55

(16)

0,59

Tønder

37

0

1

38

1,58

Esbjerg

75

0

7

82

(64)

0,56

Fanø

4

0

0

4

2,25

Varde

18

0

5

23

(5)

0,72

Vejen

13

0

0

13

0,47

Aabenraa

131

0

3

134

2,44

Fredericia

11

0

0

11

0,16

Kolding

15

0

16

31

(6)

0,34

Vejle

38

0

48

86

(10)

0,83

Region Midtjylland

211

5

134

350

(59)

0,32

Horsens

1

0

1

2

0,04

Herning

74

0

8

82

(43)

1,08

Holstebro

7

0

2

9

0,16

Lemvig

7

0

11

18

1,91

Struer

38

0

0

38

2,03

Syddjurs

0

0

10

10

0,65

Norddjurs

5

0

1

6

0,26

Favrskov

7

0

7

14

0,74

Randers

3

4

5

12

(1)

0,15

Silkeborg

5

0

5

10

0,12

Skanderborg

3

0

0

3

(3)

0,10

Århus

6

0

0

6

(5)

0,01

Region / kommune
FamilieÆldreUngdomI altProcent
Ikast-Brande

11

1

1

13

(1)

0,48

Ringkøbing-Skjern

14

0

15

29

(4)

0,92

Hedensted

1

0

2

3

0,16

Skive

9

0

58

67

(1)

1,70

Viborg

20

0

8

28

(1)

0,40

Region Nordjylland

399

12

80

491

(91)

1,01

Morsø

6

0

0

6

(5)

0,56

Thisted

23

0

4

27

1,28

Brønderslev-Dronninglund

61

3

1

65

(1)

2,90

Frederikshavn

34

1

17

52

(1)

0,69

Vesthimmerlands

9

0

5

14

0,89

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

20

5

2

27

2,95

Mariagerfjord

19

0

24

43

2,35

Jammerbugt

3

0

1

4

0,31

Aalborg

38

3

4

45

(15)

0,18

Hjørring

185

0

22

207

(69)

4,31

Hele landet

1.204

26

420

1.650

(349)

0,30

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.