LBF-orienterer nr. 408 28/3-2007

Boligportal


Som et led i boligforliget i 2005 blev det besluttet, at der skulle etableres en fælles portal for de almene boliger i Danmark. Formålet med portalen er at kunne tilbyde de boligsøgende én indgang til den almene sektors boliger, som kan medvirke til at skabe større gennemsigtighed og overskuelighed på boligmarkedet. Dermed fremmes kendskabet og adgangen til de almene boligtilbud, og mulighederne for at styrke beboersammensætningen øges.

En arbejdsgruppe under Socialministeriet fik til opgave at beskrive de overordnede rammer for portalen. Rapporten fra arbejdsgruppen kom i december 2006. Siden er der så blevet arbejdet med de konkrete krav til portalen, og Landsbyggefonden, der forestår opgaven, har nu sendt udviklingen af portalen i EU-udbud. I styregruppen indgår repræsentanter for ministeriet, Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening.

Portalens navn er DanmarkBolig.dk

Portalen skal give boligsøgende en nem mulighed for at finde ud af, hvor der er boliger, der svarer til deres ønsker – og hvor lang ventetid der må forventes at være på de forskellige boliger. Man vil f.eks. kunne vælge sig et geografisk område og inden for dette søge på f.eks. 3- værelses lejligheder med en angivelse af, hvor meget man højst vil betale i leje. Søgeresultatet vil så vise de lejligheder i det pågældende område, der opfylder kriterierne. For hver af disse lejligheder vil man så kunne dykke ned i, hvor den nærmere ligger, om der gælder regler om husdyr, hvad der skal betales i indskud osv. samt få en angivelse af ventetiden på de enkelte lejlighedstyper. Ønsker man at læse mere om boligorganisationen eller afdelingen vil der være link til organisationens hjemmeside. Ønsker man at blive skrevet op, vil der være mulighed for at sende en mail til boligorganisationen.

Skelettet til portalens data vil komme fra Landsbyggefonden, der har oplysninger om f.eks. boligorganisationernes navn, adresse, tlf.nr., afdelingens beliggenhed og dermed adgang til elektroniske kort over det pågældende område. Langt de fleste oplysninger skal imidlertid komme fra boligorganisationerne, der er de eneste, der ligger inde med konkrete oplysninger om lejlighedsstørrelser, antal rum, husleje, varmeudgifter og alle de andre oplysninger, der er relevante, hvis man skal finde en lejlighed eller en afdeling, som man vil skrives op i.

Der vil endvidere blive kobling til ”handicapbolig.dk”, som er opbygget i de senere år, jf. bl.a. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 362 af 30. juni 2005 og nr. 374 af 24. januar 2006.

For at sikre de overordnede mål, er det afgørende, at alle almene boliger indgår i portalen. Det er således nødvendigt, at boligorganisationernes indberetning af data til boligportalen er obligatorisk. Socialministeren har derfor fået hjemmel til at fastsætte nærmere regler om boligorganisationernes pligt til indberetning af data til boligportalen. Det er hensigten - efter drøftelse med projektets parter - at fastsætte regler om, at boligorganisationerne forpligtes til at levere data til boligportalen om deres respektive boligers beliggenhed, størrelse, indretning, egnethed for ældre og handicappede, husleje, ventetid, udlejningsregler m.v.

Det bliver således obligatorisk for boligorganisationerne at levere data til portalen, så der vil blive skrevet en vejledning og arrangeret undervisning i, hvilke data, der skal anvendes og hvordan inddateringen eller dataoverførslen skal ske. Det er planen, at portalen skal åbnes ca. ultimo november 2007, så der ligger en solid arbejdsopgave foran boligorganisationerne i oktober og november i år.

Boligportalen skulle gerne gøre det lettere for de boligsøgende, samtidig med at der kan blive mere opmærksomhed om f.eks. ledige boliger. Det vil også være muligt f.eks. at søge på lejligheder med fleksibel udlejning. På den måde vil portalen kunne bidrage til at fremskynde de ønsker, som boligorganisationen har, om at ændre beboersammensætningen eller fremme interessen hos særlige grupper.

Udbudsmaterialet vedrørende portalen kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk . Fonden skal have tilbudene i hus senest 30. april 2007 kl. 12.00. Afdelingsleder, administrationschef Merete Balslev, direkte tlf. 3376 2129, kan kontaktes om projektet. Mange af projektets detaljer er dog selvsagt afhængige af udbudsforretningen og nærmere information vil derfor først kunne gives senere.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Boligportal


Som et led i boligforliget i 2005 blev det besluttet, at der skulle etableres en fælles portal for de almene boliger i Danmark. Formålet med portalen er at kunne tilbyde de boligsøgende én indgang til den almene sektors boliger, som kan medvirke til at skabe større gennemsigtighed og overskuelighed på boligmarkedet. Dermed fremmes kendskabet og adgangen til de almene boligtilbud, og mulighederne for at styrke beboersammensætningen øges.

En arbejdsgruppe under Socialministeriet fik til opgave at beskrive de overordnede rammer for portalen. Rapporten fra arbejdsgruppen kom i december 2006. Siden er der så blevet arbejdet med de konkrete krav til portalen, og Landsbyggefonden, der forestår opgaven, har nu sendt udviklingen af portalen i EU-udbud. I styregruppen indgår repræsentanter for ministeriet, Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening.

Portalens navn er DanmarkBolig.dk

Portalen skal give boligsøgende en nem mulighed for at finde ud af, hvor der er boliger, der svarer til deres ønsker – og hvor lang ventetid der må forventes at være på de forskellige boliger. Man vil f.eks. kunne vælge sig et geografisk område og inden for dette søge på f.eks. 3- værelses lejligheder med en angivelse af, hvor meget man højst vil betale i leje. Søgeresultatet vil så vise de lejligheder i det pågældende område, der opfylder kriterierne. For hver af disse lejligheder vil man så kunne dykke ned i, hvor den nærmere ligger, om der gælder regler om husdyr, hvad der skal betales i indskud osv. samt få en angivelse af ventetiden på de enkelte lejlighedstyper. Ønsker man at læse mere om boligorganisationen eller afdelingen vil der være link til organisationens hjemmeside. Ønsker man at blive skrevet op, vil der være mulighed for at sende en mail til boligorganisationen.

Skelettet til portalens data vil komme fra Landsbyggefonden, der har oplysninger om f.eks. boligorganisationernes navn, adresse, tlf.nr., afdelingens beliggenhed og dermed adgang til elektroniske kort over det pågældende område. Langt de fleste oplysninger skal imidlertid komme fra boligorganisationerne, der er de eneste, der ligger inde med konkrete oplysninger om lejlighedsstørrelser, antal rum, husleje, varmeudgifter og alle de andre oplysninger, der er relevante, hvis man skal finde en lejlighed eller en afdeling, som man vil skrives op i.

Der vil endvidere blive kobling til ”handicapbolig.dk”, som er opbygget i de senere år, jf. bl.a. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 362 af 30. juni 2005 og nr. 374 af 24. januar 2006.

For at sikre de overordnede mål, er det afgørende, at alle almene boliger indgår i portalen. Det er således nødvendigt, at boligorganisationernes indberetning af data til boligportalen er obligatorisk. Socialministeren har derfor fået hjemmel til at fastsætte nærmere regler om boligorganisationernes pligt til indberetning af data til boligportalen. Det er hensigten - efter drøftelse med projektets parter - at fastsætte regler om, at boligorganisationerne forpligtes til at levere data til boligportalen om deres respektive boligers beliggenhed, størrelse, indretning, egnethed for ældre og handicappede, husleje, ventetid, udlejningsregler m.v.

Det bliver således obligatorisk for boligorganisationerne at levere data til portalen, så der vil blive skrevet en vejledning og arrangeret undervisning i, hvilke data, der skal anvendes og hvordan inddateringen eller dataoverførslen skal ske. Det er planen, at portalen skal åbnes ca. ultimo november 2007, så der ligger en solid arbejdsopgave foran boligorganisationerne i oktober og november i år.

Boligportalen skulle gerne gøre det lettere for de boligsøgende, samtidig med at der kan blive mere opmærksomhed om f.eks. ledige boliger. Det vil også være muligt f.eks. at søge på lejligheder med fleksibel udlejning. På den måde vil portalen kunne bidrage til at fremskynde de ønsker, som boligorganisationen har, om at ændre beboersammensætningen eller fremme interessen hos særlige grupper.

Udbudsmaterialet vedrørende portalen kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk . Fonden skal have tilbudene i hus senest 30. april 2007 kl. 12.00. Afdelingsleder, administrationschef Merete Balslev, direkte tlf. 3376 2129, kan kontaktes om projektet. Mange af projektets detaljer er dog selvsagt afhængige af udbudsforretningen og nærmere information vil derfor først kunne gives senere.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen