LBF-orienterer nr. 409 28/3-2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. april 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. april 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Fra 1. januar i år skal de ledige boliger i de integrerede afdelinger anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest onsdag den 11. april 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054 .

Antal ledige lejligheder pr. 1. marts 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. marts 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.660. Det er 10 flere end ved undersøgelsen pr. 1. februar 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. marts 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region / kommune

FamilieÆldreUngdomI altProcent
Region Hovedstaden

23

0

0

23

(0)

0,01

København

23

0

0

23

0,04

Region Sjælland

52

0

4

56

(40)

0,08

Roskilde

0

0

4

4

0,05

Odsherred

4

0

0

4

0,29

Holbæk

4

0

0

4

0,06

Slagelse

37

0

0

37

(35)

0,37

Næstved

5

0

0

5

(5)

0,08

Vordingborg

2

0

0

2

0,06

Region Syddanmark

518

9

201

728

(158)

0,64

Assens

2

0

4

6

0,33

Faaborg-Midtfyn

2

1

3

6

0,24

Odense

30

0

1

31

(23)

0,13

Svendborg

29

4

97

130

(7)

2,66

Nordfyns

1

1

1

3

0,27

Langeland

1

3

0

4

0,62

Haderslev

30

0

11

41

(21)

0,74

Billund

1

0

1

2

0,09

Sønderborg

45

0

8

53

(12)

0,57

Tønder

45

0

1

46

1,92

Esbjerg

81

0

6

87

(65)

0,60

Fanø

4

0

0

4

2,25

Varde

43

0

2

45

(17)

1,41

Vejen

13

0

0

13

0,47

Aabenraa

138

0

1

139

2,53

Fredericia

7

0

0

7

0,10

Kolding

13

0

17

30

(8)

0,33

Vejle

33

0

48

81

(5)

0,79

Region Midtjylland

202

5

133

340

(54)

0,31

Horsens

1

1

0

2

(1)

0,04

Herning

67

0

12

79

(36)

1,04

Holstebro

8

0

0

8

0,14

Lemvig

8

0

11

19

2,02

Struer

33

0

0

33

1,76

Syddjurs

1

0

10

11

0,71

Norddjurs

4

0

0

4

0,17

Favrskov

6

0

12

18

0,95

Randers

5

1

4

10

(1)

0,12

Silkeborg

4

0

3

7

0,09

Skanderborg

5

0

0

5

(4)

0,17

Århus

4

0

3

7

(4)

0,02

Ikast-Brande

11

3

2

16

(1)

0,59

Ringkøbing-Skjern

14

0

15

29

(3)

0,92

Hedensted

2

0

0

2

0,11

Skive

12

0

58

70

(2)

1,78

Viborg

17

0

3

20

(2)

0,28

Region Nordjylland

406

21

86

513

(100)

1,05

Morsø

7

0

0

7

(4)

0,65

Thisted

25

0

3

28

(2)

1,33

Brønderslev-Dronninglund

65

6

1

72

(1)

3,21

Frederikshavn

35

1

17

53

(1)

0,71

Vesthimmerlands

10

0

5

15

0,95

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

21

10

3

34

3,72

Mariagerfjord

19

2

24

45

(2)

2,46

Jammerbugt

5

0

3

8

0,62

Aalborg

36

2

6

44

(16)

0,17

Hjørring

182

0

24

206

(74)

4,29

Hele landet

1.201

35

424

1.660

(352)

0,30

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. marts 2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. april 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. april 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Fra 1. januar i år skal de ledige boliger i de integrerede afdelinger anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest onsdag den 11. april 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054 .

Antal ledige lejligheder pr. 1. marts 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. marts 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.660. Det er 10 flere end ved undersøgelsen pr. 1. februar 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. marts 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region / kommune

FamilieÆldreUngdomI altProcent
Region Hovedstaden

23

0

0

23

(0)

0,01

København

23

0

0

23

0,04

Region Sjælland

52

0

4

56

(40)

0,08

Roskilde

0

0

4

4

0,05

Odsherred

4

0

0

4

0,29

Holbæk

4

0

0

4

0,06

Slagelse

37

0

0

37

(35)

0,37

Næstved

5

0

0

5

(5)

0,08

Vordingborg

2

0

0

2

0,06

Region Syddanmark

518

9

201

728

(158)

0,64

Assens

2

0

4

6

0,33

Faaborg-Midtfyn

2

1

3

6

0,24

Odense

30

0

1

31

(23)

0,13

Svendborg

29

4

97

130

(7)

2,66

Nordfyns

1

1

1

3

0,27

Langeland

1

3

0

4

0,62

Haderslev

30

0

11

41

(21)

0,74

Billund

1

0

1

2

0,09

Sønderborg

45

0

8

53

(12)

0,57

Tønder

45

0

1

46

1,92

Esbjerg

81

0

6

87

(65)

0,60

Fanø

4

0

0

4

2,25

Varde

43

0

2

45

(17)

1,41

Vejen

13

0

0

13

0,47

Aabenraa

138

0

1

139

2,53

Fredericia

7

0

0

7

0,10

Kolding

13

0

17

30

(8)

0,33

Vejle

33

0

48

81

(5)

0,79

Region Midtjylland

202

5

133

340

(54)

0,31

Horsens

1

1

0

2

(1)

0,04

Herning

67

0

12

79

(36)

1,04

Holstebro

8

0

0

8

0,14

Lemvig

8

0

11

19

2,02

Struer

33

0

0

33

1,76

Syddjurs

1

0

10

11

0,71

Norddjurs

4

0

0

4

0,17

Favrskov

6

0

12

18

0,95

Randers

5

1

4

10

(1)

0,12

Silkeborg

4

0

3

7

0,09

Skanderborg

5

0

0

5

(4)

0,17

Århus

4

0

3

7

(4)

0,02

Ikast-Brande

11

3

2

16

(1)

0,59

Ringkøbing-Skjern

14

0

15

29

(3)

0,92

Hedensted

2

0

0

2

0,11

Skive

12

0

58

70

(2)

1,78

Viborg

17

0

3

20

(2)

0,28

Region Nordjylland

406

21

86

513

(100)

1,05

Morsø

7

0

0

7

(4)

0,65

Thisted

25

0

3

28

(2)

1,33

Brønderslev-Dronninglund

65

6

1

72

(1)

3,21

Frederikshavn

35

1

17

53

(1)

0,71

Vesthimmerlands

10

0

5

15

0,95

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

21

10

3

34

3,72

Mariagerfjord

19

2

24

45

(2)

2,46

Jammerbugt

5

0

3

8

0,62

Aalborg

36

2

6

44

(16)

0,17

Hjørring

182

0

24

206

(74)

4,29

Hele landet

1.201

35

424

1.660

(352)

0,30

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. marts 2007

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.