LBF-orienterer nr. 407 13/3-2007

Tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger


Ved lov nr. 1590 af 20. december 2006 har Folketinget indført nye støttemuligheder, jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 404 af 27. februar 2007.

I overensstemmelse hermed har Landsbyggefondens bestyrelse derfor d. 8. februar 2007 ændret regulativet af 12. januar 2006 om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Ændringen er godkendt af socialministeren d. 23. februar 2007.

Det ændrede regulativ er trådt i kraft d. 1. januar 2007 og følger vedlagt.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.