LBF-orienterer nr. 412 27/4-2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. maj 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at ledige boliger i de integrerede afdelinger anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen­de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dens afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest tirsdag d. 8. maj 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. april 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. april 2007 hos almene boligor­ganisatio­ner er opgjort til 1.649. Det er 11 færre end ved undersøgelsen pr. 1. marts 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. april 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)
Region/ kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

24

1

2

27

(5)

0,01

København

19

1

0

20

0,03

Ballerup

0

0

2

2

0,02

Rødovre

5

0

0

5

(5)

0,058

Region Sjælland

37

0

10

47

(32)

0,07

Roskilde

0

0

8

8

0,09

Holbæk

2

0

0

2

0,03

Slagelse

32

0

0

32

(31)

0,32

Lolland

2

0

0

2

(1)

0,05

Næstved

0

0

2

2

0,03

Vordingborg

1

0

0

1

0,03

Region Syddanmark

504

0

264

768

(165)

0,68

Assens

9

0

18

27

1,47

Faaborg-Midtfyn

2

0

2

4

0,16

Kerteminde

7

0

0

7

(6)

0,52

Nyborg

1

0

0

1

0,04

Odense

20

0

2

22

(19)

0,09

Svendborg

42

0

124

166

(7)

3,40

Nordfyns

4

0

0

4

0,35

Langeland

0

0

1

1

0,15

Haderslev

26

0

18

44

(17)

0,80

Billund

2

0

0

2

0,09

Sønderborg

43

0

12

55

(13)

0,59

Tønder

45

0

1

46

(6)

1,92

Esbjerg

86

0

6

92

(71)

0,63

Varde

32

0

6

38

(14)

1,19

Vejen

9

0

2

11

0,40

Aabenraa

134

0

1

135

2,46

Fredericia

6

0

0

6

0,09

Kolding

9

0

20

29

(6)

0,33

Vejle

27

0

51

78

(6)

0,76

Region Midtjylland

182

5

133

320

(52)

0,29

Herning

65

0

11

76

(32)

1,00

Holstebro

7

0

0

7

0,12

Lemvig

8

0

11

19

2,02

Struer

28

0

0

28

1,50

Syddjurs

2

0

10

12

0,77

Norddjurs

1

0

2

3

0,13

Favrskov

2

0

10

12

0,64

Randers

7

1

5

13

(3)

0,16

Silkeborg

1

3

2

6

0,07

Skanderborg

4

1

0

5

(3)

0,17

Århus

11

0

3

14

(9)

0,03

Ikast-Brande

9

0

0

9

(2)

0,33

Ringkøbing-Skjern

11

0

13

24

0,76

Region / kommune        
Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Hedensted

1

0

0

1

0,05

Skive

11

0

64

75

(1)

1,90

Viborg

14

0

2

16

(2)

0,23

Region Nordjylland

385

23

79

487

(77)

1,00

Morsø

7

0

0

7

(3)

0,65

Thisted

20

0

2

22

1,05

Brønderslev-Dronninglund

69

4

1

74

(2)

3,30

Frederikshavn

36

2

8

46

0,61

Vesthimmerlands

7

0

5

12

0,75

Rebild

20

10

6

36

3,93

Mariagerfjord

23

3

25

51

(3)

2,76

Jammerbugt

8

0

2

10

0,77

Aalborg

30

4

7

41

(10)

0,16

Hjørring

165

0

23

188

(59)

3,92

Hele landet

1.132

29

488

1.649

(331)

0,30

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. maj 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at ledige boliger i de integrerede afdelinger anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen­de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dens afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest tirsdag d. 8. maj 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. april 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. april 2007 hos almene boligor­ganisatio­ner er opgjort til 1.649. Det er 11 færre end ved undersøgelsen pr. 1. marts 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. april 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)
Region/ kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

24

1

2

27

(5)

0,01

København

19

1

0

20

0,03

Ballerup

0

0

2

2

0,02

Rødovre

5

0

0

5

(5)

0,058

Region Sjælland

37

0

10

47

(32)

0,07

Roskilde

0

0

8

8

0,09

Holbæk

2

0

0

2

0,03

Slagelse

32

0

0

32

(31)

0,32

Lolland

2

0

0

2

(1)

0,05

Næstved

0

0

2

2

0,03

Vordingborg

1

0

0

1

0,03

Region Syddanmark

504

0

264

768

(165)

0,68

Assens

9

0

18

27

1,47

Faaborg-Midtfyn

2

0

2

4

0,16

Kerteminde

7

0

0

7

(6)

0,52

Nyborg

1

0

0

1

0,04

Odense

20

0

2

22

(19)

0,09

Svendborg

42

0

124

166

(7)

3,40

Nordfyns

4

0

0

4

0,35

Langeland

0

0

1

1

0,15

Haderslev

26

0

18

44

(17)

0,80

Billund

2

0

0

2

0,09

Sønderborg

43

0

12

55

(13)

0,59

Tønder

45

0

1

46

(6)

1,92

Esbjerg

86

0

6

92

(71)

0,63

Varde

32

0

6

38

(14)

1,19

Vejen

9

0

2

11

0,40

Aabenraa

134

0

1

135

2,46

Fredericia

6

0

0

6

0,09

Kolding

9

0

20

29

(6)

0,33

Vejle

27

0

51

78

(6)

0,76

Region Midtjylland

182

5

133

320

(52)

0,29

Herning

65

0

11

76

(32)

1,00

Holstebro

7

0

0

7

0,12

Lemvig

8

0

11

19

2,02

Struer

28

0

0

28

1,50

Syddjurs

2

0

10

12

0,77

Norddjurs

1

0

2

3

0,13

Favrskov

2

0

10

12

0,64

Randers

7

1

5

13

(3)

0,16

Silkeborg

1

3

2

6

0,07

Skanderborg

4

1

0

5

(3)

0,17

Århus

11

0

3

14

(9)

0,03

Ikast-Brande

9

0

0

9

(2)

0,33

Ringkøbing-Skjern

11

0

13

24

0,76

Region / kommune        
Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Hedensted

1

0

0

1

0,05

Skive

11

0

64

75

(1)

1,90

Viborg

14

0

2

16

(2)

0,23

Region Nordjylland

385

23

79

487

(77)

1,00

Morsø

7

0

0

7

(3)

0,65

Thisted

20

0

2

22

1,05

Brønderslev-Dronninglund

69

4

1

74

(2)

3,30

Frederikshavn

36

2

8

46

0,61

Vesthimmerlands

7

0

5

12

0,75

Rebild

20

10

6

36

3,93

Mariagerfjord

23

3

25

51

(3)

2,76

Jammerbugt

8

0

2

10

0,77

Aalborg

30

4

7

41

(10)

0,16

Hjørring

165

0

23

188

(59)

3,92

Hele landet

1.132

29

488

1.649

(331)

0,30

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.