LBF-orienterer nr. 413 29/5-2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. juni 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen­de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af­de­lingers økono­mi­ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt­nings­mæssi­ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 8. juni 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. maj 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. maj 2007 hos almene boligor­ganisatio­ner er opgjort til 1.657. Det er 8 flere end ved undersøgelsen pr. 1. april 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. maj 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region / kommune        
Familie Ældre Ungdom I altProcent
Region Hovedstaden

13

1

33

47(3)0,02

København

9

1

26

36(3)0,06

Ballerup

0

0

6

60,05

Hillerød

0

0

1

10,028

Bornholm

4

0

0

40,16

Region Sjælland

45

0

10

55(30)0,08

Roskilde

0

0

5

50,06

Odsherred

1

0

0

10,07

Holbæk

3

0

0

3(1)0,05

Slagelse

32

0

0

32(28)0,32

Lolland

6

0

0

6(1)0,14

Næstved

0

0

5

50,08

Guldborgsund

2

0

0

20,04

Vordingborg

1

0

0

10,03

Region Syddanmark

509

2

214

725(166)0,64

Middelfart

0

1

0

10,04

Assens

6

0

3

90,49

Faaborg-Midtfyn

1

0

0

10,04

Kerteminde

3

0

0

3(3)0,22

Odense

17

0

1

18(13)0,07

Svendborg

39

0

87

126(6)2,58

Nordfyns

2

0

0

20,18

Haderslev

26

0

18

44(18)0,80

Billund

1

0

0

10,04

Sønderborg

42

0

5

47(10)0,50

Tønder

47

0

0

471,96

Esbjerg

97

0

9

106(83)0,72

Varde

30

0

6

36(15)1,13

Vejen

11

0

4

150,54

Aabenraa

132

0

2

1342,44

Fredericia

7

0

0

70,10

Kolding

11

0

30

41(8)0,46

Vejle

37

1

49

87(10)0,84

Region Midtjylland

175

5

159

339(61)0,31

Herning

58

0

17

75(29)0,98

Holstebro

12

0

0

12(6)0,21

Lemvig

10

0

11

212,23

Struer

27

0

0

27(1)1,44

Syddjurs

2

0

11

130,84

Norddjurs

1

0

3

40,17

Favrskov

3

0

11

140,74

Randers

7

1

5

13(2)0,16

Silkeborg

3

2

4

90,11

Skanderborg

1

1

0

2(1)0,07

Århus

8

0

13

21(18)0,05

Ikast-Brande

3

1

1

5(1)0,19

Ringkøbing-Skjern

15

0

13

280,89

Hedensted

1

0

0

10,05

Skive

10

0

65

75(2)1,90

Viborg

14

0

5

19(1)0,27

Region Nordjylland

393

19

79

491(80)1,00

Morsø

6

0

0

6(3)0,56

Thisted

25

0

0

25(1)1,19

Brønderslev-Dronninglund

72

4

1

77(1)3,44

Frederikshavn

34

3

7

44(1)0,59

Vesthimmerlands

12

0

5

171,06

Læsø

2

0

0

23,08

Rebild

15

4

3

22(1)2,40

Mariagerfjord

24

4

23

51(4)2,76

Jammerbugt

4

0

1

50,38

Aalborg

29

4

13

46(8)0,18

Hjørring

170

0

26

196(61)4,08

Hele landet

1.135

27

495

1.657(340)0,31


Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. maj 2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. juni 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen­de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af­de­lingers økono­mi­ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt­nings­mæssi­ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 8. juni 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. maj 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. maj 2007 hos almene boligor­ganisatio­ner er opgjort til 1.657. Det er 8 flere end ved undersøgelsen pr. 1. april 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. maj 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region / kommune        
Familie Ældre Ungdom I altProcent
Region Hovedstaden

13

1

33

47(3)0,02

København

9

1

26

36(3)0,06

Ballerup

0

0

6

60,05

Hillerød

0

0

1

10,028

Bornholm

4

0

0

40,16

Region Sjælland

45

0

10

55(30)0,08

Roskilde

0

0

5

50,06

Odsherred

1

0

0

10,07

Holbæk

3

0

0

3(1)0,05

Slagelse

32

0

0

32(28)0,32

Lolland

6

0

0

6(1)0,14

Næstved

0

0

5

50,08

Guldborgsund

2

0

0

20,04

Vordingborg

1

0

0

10,03

Region Syddanmark

509

2

214

725(166)0,64

Middelfart

0

1

0

10,04

Assens

6

0

3

90,49

Faaborg-Midtfyn

1

0

0

10,04

Kerteminde

3

0

0

3(3)0,22

Odense

17

0

1

18(13)0,07

Svendborg

39

0

87

126(6)2,58

Nordfyns

2

0

0

20,18

Haderslev

26

0

18

44(18)0,80

Billund

1

0

0

10,04

Sønderborg

42

0

5

47(10)0,50

Tønder

47

0

0

471,96

Esbjerg

97

0

9

106(83)0,72

Varde

30

0

6

36(15)1,13

Vejen

11

0

4

150,54

Aabenraa

132

0

2

1342,44

Fredericia

7

0

0

70,10

Kolding

11

0

30

41(8)0,46

Vejle

37

1

49

87(10)0,84

Region Midtjylland

175

5

159

339(61)0,31

Herning

58

0

17

75(29)0,98

Holstebro

12

0

0

12(6)0,21

Lemvig

10

0

11

212,23

Struer

27

0

0

27(1)1,44

Syddjurs

2

0

11

130,84

Norddjurs

1

0

3

40,17

Favrskov

3

0

11

140,74

Randers

7

1

5

13(2)0,16

Silkeborg

3

2

4

90,11

Skanderborg

1

1

0

2(1)0,07

Århus

8

0

13

21(18)0,05

Ikast-Brande

3

1

1

5(1)0,19

Ringkøbing-Skjern

15

0

13

280,89

Hedensted

1

0

0

10,05

Skive

10

0

65

75(2)1,90

Viborg

14

0

5

19(1)0,27

Region Nordjylland

393

19

79

491(80)1,00

Morsø

6

0

0

6(3)0,56

Thisted

25

0

0

25(1)1,19

Brønderslev-Dronninglund

72

4

1

77(1)3,44

Frederikshavn

34

3

7

44(1)0,59

Vesthimmerlands

12

0

5

171,06

Læsø

2

0

0

23,08

Rebild

15

4

3

22(1)2,40

Mariagerfjord

24

4

23

51(4)2,76

Jammerbugt

4

0

1

50,38

Aalborg

29

4

13

46(8)0,18

Hjørring

170

0

26

196(61)4,08

Hele landet

1.135

27

495

1.657(340)0,31


Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. maj 2007

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.