LBF-orienterer nr. 415 26/6-2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. juli 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. juli 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen­de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af­de­lingers økono­mi­ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt­nings­mæssi­ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 6. juli 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Linda Stidsen tlf. 3376 2107.

Antal ledige lejligheder pr. 1. juni 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. juni 2007 hos almene boligor­ganisatio­ner er opgjort til 1.695. Det er 26 flere end ved undersøgelsen pr. 1. maj 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. juni 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region / kommune

FamilieÆldreUngdomI altProcent
Region Hovedstaden

20

2

41

63

(7)

0,03

København

13

1

32

46

(6)

0,08

Ballerup

0

0

5

5

0,04

Glostrup

1

0

0

1

0,022

Herlev

1

0

0

1

(1)

0,014

Rødovre

1

0

0

1

0,012

Hillerød

0

0

3

3

0,082

Frederikssund

1

0

1

2

0,065

Bornholm

3

1

0

4

0,16

Region Sjælland

38

0

17

55

(24)

0,08

Køge

0

0

1

1

0,01

Roskilde

0

0

6

6

0,07

Odsherred

1

0

0

1

0,07

Holbæk

4

0

1

5

0,08

Kalundborg

1

0

0

1

0,03

Slagelse

24

0

0

24

(24)

0,24

Lolland

5

0

0

5

0,12

Næstved

1

0

9

10

0,16

Guldborgsund

1

0

0

1

0,02

Vordingborg

1

0

0

1

0,03

Region Syddanmark

509

27

228

764

(158)

0,67

Assens

4

0

4

8

0,44

Faaborg-Midtfyn

2

0

2

4

0,16

Kerteminde

2

0

0

2

(2)

0,15

Nyborg

1

0

0

1

0,04

Odense

18

0

6

24

(11)

0,10

Svendborg

38

0

81

119

(4)

2,43

Nordfyns

0

0

1

1

0,09

Haderslev

26

0

22

48

(16)

0,87

Sønderborg

43

0

3

46

(5)

0,49

Tønder

49

0

0

49

2,04

Esbjerg

92

0

11

103

(86)

0,70

Varde

27

0

6

33

(16)

1,03

Vejen

10

0

3

13

0,47

Aabenraa

133

0

0

133

2,42

Fredericia

2

0

0

2

0,03

Kolding

15

27

33

75

(6)

0,82

Vejle

47

0

56

103

(12)

0,99

Region Midtjylland

179

3

145

327

(57)

0,30

Horsens

2

0

0

2

0,04

Herning

54

0

20

74

(26)

0,97

Holstebro

9

0

0

9

(5)

0,16

Lemvig

9

0

0

9

0,96

Struer

29

0

0

29

(1)

1,55

Syddjurs

2

0

11

13

0,81

Norddjurs

2

0

0

2

0,09

Favrskov

3

0

12

15

0,79

Randers

13

1

6

20

(1)

0,25

Silkeborg

2

1

6

9

0,11

Skanderborg

3

1

0

4

(3)

0,13

Århus

5

0

15

20

(17)

0,05

Ikast-Brande

6

0

2

8

(1)

0,30

Ringkøbing-Skjern

16

0

1

17

0,54

Hedensted

2

0

2

4

0,22

Skive

10

0

64

74

(1)

1,88

Viborg

12

0

6

18

(2)

0,26

Region Nordjylland

393

16

77

486

(48)

0,99

Morsø

6

0

0

6

(3)

0,56

Thisted

21

0

0

21

(2)

1,00

Brønderslev-Dronninglund

78

4

1

83

(1)

3,70

Frederikshavn

30

0

11

41

(1)

0,55

Vesthimmerlands

10

0

3

13

0,81

Læsø

2

0

0

2

3,08

Rebild

17

5

3

25

(1)

2,73

Mariagerfjord

21

4

23

48

(4)

2,60

Jammerbugt

6

1

1

8

0,61

Aalborg

34

2

12

48

(11)

0,19

Hjørring

168

0

23

191

(25)

3,98

Hele landet

1.139

48

508

1.695

(294)

0,31

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. juni 2007

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.