LBF-orienterer nr. 421 27/9-2007

Boligportalen: DanmarkBolig.dk


Landsbyggefonden har tidligere med ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 408 af 28. marts 2007 orienteret om etablering af en fælles portal (DanmarkBolig.dk) for de almene boliger i Danmark. Formålet med DanmarkBolig.dk er at give de boligsøgende en samlet indgang til de almene boligtilbud/muligheder.

Det blev i den forbindelse oplyst, at planen var, at boligorganisationerne kunne forvente en solid arbejdsopgave i forbindelse med den obligatoriske indberetning af data til portalen i oktober og november. På grund af forsinkelser i udviklings-arbejdet og af hensyn til boligorganisationernes tidsmæssige muligheder for at indberette til portalen rykkes fristen for opstart af indberetningen og indberet-ningsperioden udvides. Det forventes, at boligorganisationerne kan starte indberetning til portalen ultimo oktober og at indberetningen derefter kan pågå i november, december og januar. Åbningstidspunktet i forhold til de boligsøgende vil blive meddelt senere.

Inden portalen åbnes for boligorganisationernes indberetning, vil Landsbygge-fonden udsende endnu et ”Landsbyggefonden orienterer” vedrørende tekniske specifikationer, således at boligorganisationerne har mulighed for at trække korrekte data ud af egne systemer. Endvidere vil der blive orienteret om indhold og dataoverførsel til DanmarkBolig.dk.

I det følgende gives en kort foreløbig beskrivelse af DanmarkBolig.dk.

Hvad kan den boligsøgende? Den boligsøgende skal hurtigt og enkelt kunne få et overblik over boligmulighederne. Der søges ud fra geografisk område, boligstør-relse, huslejestørrelse og mere specifikt på: ventetid, mulighed for husdyrhold mv. Den boligsøgende finder frem til passende lejlighedstyper ud fra den pågældende søgning og har mulighed for at skrive en e-mail til boligorganisati-onen eller evt. via en hjemmeside-adresse komme direkte til opskrivning.

Hvilke data skal boligorganisationerne levere? Landsbyggefonden har allerede en række relevante oplysninger, som ligger i fondens stamdatabase. Der trækkes i videst muligt omfang på disse oplysninger. Boligorganisationerne skal levere de øvrige oplysninger.

For at give et foreløbigt og delvist indtryk af struktur og dataomfang kan det oplyses, at data skal ind på fire niveauer:

Boligorganisation
Fra stamdata kommer oplysninger om navn, adresse og lignende. Boligorganisationerne kan supplere med eventuel fritekst om opskrivningspolitik, opskrivningsgebyr mv.

Afdeling
Fra stamdata kommer oplysninger om navn, afdelingsnummer mv. Boligorganisationerne kan supplere med eventuel fritekst med fællesoplysninger for afdelingen, billeder mv.

Byggeafsnit
Fra stamdata kommer oplysninger om navn, beliggenhed, beliggenhedskommune, opførelsesår, antal boliger mv. Boligorganisationerne skal give oplysninger om: husdyr, antenneforening, fælles telefon, internetforbindelse, beboerfortrin, kommunal anvisning, fleksibel udlejning mv.

Lejlighedstype
Boligorganisationerne skal som minimum oprette én lejlighedstype for hver boligtype og for hver rumsstørrelse: familie/ungdom/ældre og tæt-lav/etage. Der indberettes lejlighedstypens navn, antal boliger (i interval), boligareal (i interval), oplysninger om tilgængelighed (kobling til handicapbolig.dk) samt oplysninger (i interval) vedrørende nettohusleje, a conto vand og varme, indskud, ventetid mv.

Til støtte for indberetning udsendes som tidligere nævnt en skriftlig orientering. Endvidere vil der være tilbud om on-line undervisning og telefonisk hotline support.

I oktober måned gennemføres testforløb med et antal boligorganisationer. Hvis andre end de hidtil indbudte boligorganisationer er interesserede i at medvirke i disse test, kan dette anmeldes overfor fonden. Kontakt eventuelt Eva Karlsson, direkte tlf. 3376 2126 eller Niels Erik Birkbak, direkte tlf. 3376 2130.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Boligportalen: DanmarkBolig.dk


Landsbyggefonden har tidligere med ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 408 af 28. marts 2007 orienteret om etablering af en fælles portal (DanmarkBolig.dk) for de almene boliger i Danmark. Formålet med DanmarkBolig.dk er at give de boligsøgende en samlet indgang til de almene boligtilbud/muligheder.

Det blev i den forbindelse oplyst, at planen var, at boligorganisationerne kunne forvente en solid arbejdsopgave i forbindelse med den obligatoriske indberetning af data til portalen i oktober og november. På grund af forsinkelser i udviklings-arbejdet og af hensyn til boligorganisationernes tidsmæssige muligheder for at indberette til portalen rykkes fristen for opstart af indberetningen og indberet-ningsperioden udvides. Det forventes, at boligorganisationerne kan starte indberetning til portalen ultimo oktober og at indberetningen derefter kan pågå i november, december og januar. Åbningstidspunktet i forhold til de boligsøgende vil blive meddelt senere.

Inden portalen åbnes for boligorganisationernes indberetning, vil Landsbygge-fonden udsende endnu et ”Landsbyggefonden orienterer” vedrørende tekniske specifikationer, således at boligorganisationerne har mulighed for at trække korrekte data ud af egne systemer. Endvidere vil der blive orienteret om indhold og dataoverførsel til DanmarkBolig.dk.

I det følgende gives en kort foreløbig beskrivelse af DanmarkBolig.dk.

Hvad kan den boligsøgende? Den boligsøgende skal hurtigt og enkelt kunne få et overblik over boligmulighederne. Der søges ud fra geografisk område, boligstør-relse, huslejestørrelse og mere specifikt på: ventetid, mulighed for husdyrhold mv. Den boligsøgende finder frem til passende lejlighedstyper ud fra den pågældende søgning og har mulighed for at skrive en e-mail til boligorganisati-onen eller evt. via en hjemmeside-adresse komme direkte til opskrivning.

Hvilke data skal boligorganisationerne levere? Landsbyggefonden har allerede en række relevante oplysninger, som ligger i fondens stamdatabase. Der trækkes i videst muligt omfang på disse oplysninger. Boligorganisationerne skal levere de øvrige oplysninger.

For at give et foreløbigt og delvist indtryk af struktur og dataomfang kan det oplyses, at data skal ind på fire niveauer:

Boligorganisation
Fra stamdata kommer oplysninger om navn, adresse og lignende. Boligorganisationerne kan supplere med eventuel fritekst om opskrivningspolitik, opskrivningsgebyr mv.

Afdeling
Fra stamdata kommer oplysninger om navn, afdelingsnummer mv. Boligorganisationerne kan supplere med eventuel fritekst med fællesoplysninger for afdelingen, billeder mv.

Byggeafsnit
Fra stamdata kommer oplysninger om navn, beliggenhed, beliggenhedskommune, opførelsesår, antal boliger mv. Boligorganisationerne skal give oplysninger om: husdyr, antenneforening, fælles telefon, internetforbindelse, beboerfortrin, kommunal anvisning, fleksibel udlejning mv.

Lejlighedstype
Boligorganisationerne skal som minimum oprette én lejlighedstype for hver boligtype og for hver rumsstørrelse: familie/ungdom/ældre og tæt-lav/etage. Der indberettes lejlighedstypens navn, antal boliger (i interval), boligareal (i interval), oplysninger om tilgængelighed (kobling til handicapbolig.dk) samt oplysninger (i interval) vedrørende nettohusleje, a conto vand og varme, indskud, ventetid mv.

Til støtte for indberetning udsendes som tidligere nævnt en skriftlig orientering. Endvidere vil der være tilbud om on-line undervisning og telefonisk hotline support.

I oktober måned gennemføres testforløb med et antal boligorganisationer. Hvis andre end de hidtil indbudte boligorganisationer er interesserede i at medvirke i disse test, kan dette anmeldes overfor fonden. Kontakt eventuelt Eva Karlsson, direkte tlf. 3376 2126 eller Niels Erik Birkbak, direkte tlf. 3376 2130.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen