LBF-orienterer nr. 420 27/9-2007

Indberetning af ledige boliger pr. 1. oktober 2007


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. oktober 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 5. oktober 2007.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte Lyngvig Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. september 2007.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. september 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.295. Det er 381 færre end ved undersøgelsen pr. 1. august 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. september 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region / Kommune

FamilieÆldreUngdomI altProcent
Region Hovedstaden

8

1

15

24

(2)

0,01

København

7

0

11

18

(2)

0,03

Frederiksberg

0

1

0

1

0,02

Ballerup

0

0

1

1

0,01

Helsingør

0

0

1

1

0,01

Hillerød

0

0

1

1

0,03

Rudersdal

0

0

1

1

0,02

Frederiksværk-Hundested

1

0

0

1

0,04

Region Sjælland

32

6

29

67

(16)

0,09

Roskilde

0

0

16

16

0,19

Odsherred

2

0

0

2

0,14

Holbæk

1

0

0

1

0,02

Kalundborg

0

0

2

2

(2)

0,05

Slagelse

7

0

1

8

(5)

0,08

Lejre

0

0

1

1

0,14

Lolland

11

6

0

17

(3)

0,40

Næstved

6

0

9

15

(5)

0,24

Guldborgsund

1

0

0

1

(1)

0,02

Vordingborg

4

0

0

4

0,12

Region Syddanmark

429

5

72

506

(97)

0,44

Assens

7

0

2

9

0,49

Faaborg-Midtfyn

4

0

2

6

0,24

Kerteminde

2

0

0

2

(2)

0,15

Nyborg

3

0

0

3

0,12

Odense

8

0

0

8

(3)

0,03

Svendborg

44

0

10

54

(4)

1,10

Nordfyns

0

0

6

6

0,53

Haderslev

32

0

5

37

(20)

0,67

Billund

2

0

2

4

0,18

Sønderborg

46

0

5

51

(7)

0,54

Tønder

41

0

0

41

1,71

Esbjerg

11

0

15

26

(6)

0,18

Varde

51

2

1

54

(35)

1,68

Vejen

7

0

2

9

0,32

Aabenraa

107

0

0

107

1,94

Fredericia

2

0

0

2

(2)

0,03

Kolding

7

3

15

25

(2)

0,27

Vejle

55

0

7

62

(16)

0,60

Region Midtjylland

180

3

112

295

(40)

0,27

Horsens

0

0

1

1

0,02

Herning

63

0

22

85

(29)

1,12

Holstebro

6

0

0

6

0,11

Lemvig

10

0

0

10

1,06

Struer

17

0

0

17

(2)

0,91

Syddjurs

2

0

12

14

0,85

Norddjurs

5

0

0

5

0,21

Favrskov

1

0

8

9

0,47

Randers

20

1

1

22

(2)

0,27

Silkeborg

6

0

4

10

0,12

Samsø

1

0

0

1

0,72

Skanderborg

6

2

0

8

(2)

0,26

Århus

5

0

3

8

(4)

0,02

Ikast-Brande

5

0

0

5

0,19

Ringkøbing-Skjern

11

0

2

13

(1)

0,41

Hedensted

4

0

0

4

0,22

Skive

8

0

55

63

1,60

Viborg

10

0

4

14

0,20

Region Nordjylland

355

11

37

403

(70)

0,82

Morsø

6

0

0

6

(3)

0,56

Thisted

10

0

0

10

0,48

Brønderslev-Dronninglund

78

3

0

81

3,59

Frederikshavn

16

0

4

20

0,27

Vesthimmerlands

7

0

0

7

0,44

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

14

3

0

17

1,84

Mariagerfjord

19

2

5

26

(2)

1,41

Jammerbugt

12

0

0

12

0,90

Aalborg

19

3

2

24

(6)

0,09

Hjørring

173

0

26

199

(59)

4,14

Hele landet

1.004

26

265

1.295

(225)

0,24

Med venlig hilsen
Landsbyggefonden

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. september 2007

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.