LBF-orienterer nr. 427 24/1-2008

Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2008

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. februar 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 8. februar 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte Lyngvig Jespersen tlf. 3376 2057, eller Linda Stidsen tlf. 3376 2107.

Antal ledige lejligheder pr. 1. januar 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. januar 2008 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.339. Det er 101 flere end ved undersøgelsen pr. 1. december 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele
1

2
Ledige lejligheder pr. 1. januar 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

32

0

29

61

(6)

0,03

København

30

0

4

34

(6)

0,06

Ballerup

0

0

3

3

0,02

Herlev

2

0

0

2

0,03

Helsingør

0

0

17

17

0,21

Hillerød

0

0

3

3

0,08

Rudersdal

0

0

2

2

0,05

Region Sjælland

30

4

21

55

(15)

0,08

Roskilde

0

0

4

4

0,05

Odsherred

2

0

4

6

0,41

Kalundborg

3

0

0

3

0,08

Slagelse

4

0

2

6

(2)

0,06

Lejre

0

0

3

3

0,42

Lolland

10

4

0

14

(3)

0,33

Næstved

5

0

8

13

(6)

0,21

Guldborgsund

4

0

0

4

(4)

0,09

Vordingborg

2

0

0

2

0,06

Region Syddanmark

415

4

107

526

(86)

0,46

Middelfart

2

0

0

2

0,09

Assens

5

0

1

6

0,33

Faaborg-Midtfyn

4

0

0

4

0,16

Kerteminde

3

0

0

3

(2)

0,22

Nyborg

2

0

2

4

0,16

Odense

9

0

2

11

(3)

0,05

Svendborg

35

0

3

38

0,78

Nordfyns

4

0

4

8

0,70

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

30

0

13

43

(20)

0,78

Billund

0

0

3

3

0,13

Sønderborg

56

0

14

70

(8)

0,74

Tønder

37

0

1

38

1,57

Esbjerg

14

0

10

24

(6)

0,16

Varde

32

4

4

40

(24)

1,25

Vejen

4

0

1

5

0,18

Aabenraa

109

0

4

113

2,04

Fredericia

9

0

0

9

0,13

Kolding

16

0

24

40

(6)

0,44

Vejle

43

0

21

64

(17)

0,61

Region Midtjylland

149

5

115

269

(52)

0,24

Horsens

0

0

2

2

0,04

Herning

60

0

31

91

(30)

1,20

Holstebro

8

0

1

9

(1)

0,16

Lemvig

11

0

4

15

(2)

1,60

Struer

7

0

0

7

(2)

0,37

Syddjurs

5

0

1

6

0,36

Norddjurs

3

0

0

3

0,13

Favrskov

0

0

6

6

0,31

Randers

5

3

0

8

0,10

Silkeborg

1

0

5

6

0,07

Samsø

1

0

0

1

0,72

Skanderborg

2

2

0

4

(1)

0,13

Århus

19

0

2

21

(16)

0,05

Ikast-Brande

8

0

1

9

0,33

Ringkøbing-Skjern

6

0

5

11

0,35

Hedensted

3

0

0

3

0,16

Skive

6

0

52

58

1,47

Viborg

4

0

5

9

0,13

Region Nordjylland

324

13

91

428

(57)

0,87

Morsø

3

0

1

4

(1)

0,37

Thisted

5

0

0

5

0,24

Brønderslev-Dronninglund

80

4

0

84

3,72

Frederikshavn

22

0

28

50

0,67

Vesthimmerlands

4

2

4

10

0,62

Rebild

17

2

1

20

2,17

Mariagerfjord

11

3

19

33

(3)

1,79

Jammerbugt

9

0

1

10

0,75

Aalborg

20

1

7

28

(9)

0,11

Hjørring

153

1

30

184

(44)

3,83

Hele landet

950

26

363

1.339

(216)

0,24

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. januar 2008

3

Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2008

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. februar 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 8. februar 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte Lyngvig Jespersen tlf. 3376 2057, eller Linda Stidsen tlf. 3376 2107.

Antal ledige lejligheder pr. 1. januar 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. januar 2008 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.339. Det er 101 flere end ved undersøgelsen pr. 1. december 2007.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele
1

2
Ledige lejligheder pr. 1. januar 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

32

0

29

61

(6)

0,03

København

30

0

4

34

(6)

0,06

Ballerup

0

0

3

3

0,02

Herlev

2

0

0

2

0,03

Helsingør

0

0

17

17

0,21

Hillerød

0

0

3

3

0,08

Rudersdal

0

0

2

2

0,05

Region Sjælland

30

4

21

55

(15)

0,08

Roskilde

0

0

4

4

0,05

Odsherred

2

0

4

6

0,41

Kalundborg

3

0

0

3

0,08

Slagelse

4

0

2

6

(2)

0,06

Lejre

0

0

3

3

0,42

Lolland

10

4

0

14

(3)

0,33

Næstved

5

0

8

13

(6)

0,21

Guldborgsund

4

0

0

4

(4)

0,09

Vordingborg

2

0

0

2

0,06

Region Syddanmark

415

4

107

526

(86)

0,46

Middelfart

2

0

0

2

0,09

Assens

5

0

1

6

0,33

Faaborg-Midtfyn

4

0

0

4

0,16

Kerteminde

3

0

0

3

(2)

0,22

Nyborg

2

0

2

4

0,16

Odense

9

0

2

11

(3)

0,05

Svendborg

35

0

3

38

0,78

Nordfyns

4

0

4

8

0,70

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

30

0

13

43

(20)

0,78

Billund

0

0

3

3

0,13

Sønderborg

56

0

14

70

(8)

0,74

Tønder

37

0

1

38

1,57

Esbjerg

14

0

10

24

(6)

0,16

Varde

32

4

4

40

(24)

1,25

Vejen

4

0

1

5

0,18

Aabenraa

109

0

4

113

2,04

Fredericia

9

0

0

9

0,13

Kolding

16

0

24

40

(6)

0,44

Vejle

43

0

21

64

(17)

0,61

Region Midtjylland

149

5

115

269

(52)

0,24

Horsens

0

0

2

2

0,04

Herning

60

0

31

91

(30)

1,20

Holstebro

8

0

1

9

(1)

0,16

Lemvig

11

0

4

15

(2)

1,60

Struer

7

0

0

7

(2)

0,37

Syddjurs

5

0

1

6

0,36

Norddjurs

3

0

0

3

0,13

Favrskov

0

0

6

6

0,31

Randers

5

3

0

8

0,10

Silkeborg

1

0

5

6

0,07

Samsø

1

0

0

1

0,72

Skanderborg

2

2

0

4

(1)

0,13

Århus

19

0

2

21

(16)

0,05

Ikast-Brande

8

0

1

9

0,33

Ringkøbing-Skjern

6

0

5

11

0,35

Hedensted

3

0

0

3

0,16

Skive

6

0

52

58

1,47

Viborg

4

0

5

9

0,13

Region Nordjylland

324

13

91

428

(57)

0,87

Morsø

3

0

1

4

(1)

0,37

Thisted

5

0

0

5

0,24

Brønderslev-Dronninglund

80

4

0

84

3,72

Frederikshavn

22

0

28

50

0,67

Vesthimmerlands

4

2

4

10

0,62

Rebild

17

2

1

20

2,17

Mariagerfjord

11

3

19

33

(3)

1,79

Jammerbugt

9

0

1

10

0,75

Aalborg

20

1

7

28

(9)

0,11

Hjørring

153

1

30

184

(44)

3,83

Hele landet

950

26

363

1.339

(216)

0,24

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. januar 2008

3

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.