LBF-orienterer nr. 454 23/10-2008

Indberetning af ledige boliger pr. 1. november 2008


Månedlig opgørelse af antal ledige boligerLedige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. november 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dkunder ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 7. november 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. oktober 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. oktober 2008 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.195. Det er 18 flere end ved undersøgelsen pr. 1. september 2008.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dkkan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.
Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

12


Ledige lejligheder pr. 1. oktober 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)


Region / kommune

Familie

Ældre

Ungdom

I alt

Procent

Region Hovedstaden

40

0

58

98

(29)

0,05

København

28

0

10

38

(3)

0,07

Frederiksberg

0

0

3

3

0,06

Ballerup

0

0

1

1

0,01

Gladsaxe

1

0

0

1

(1)

0,009

Herlev

2

0

0

2

0,03

Albertslund

1

0

0

1

(1)

0,014

Ishøj

8

0

0

8

(8)

0,173

Fredensborg

0

0

16

16

(16)

0,32

Helsingør

0

0

11

11

0,13

Hillerød

0

0

7

7

0,19

Rudersdal

0

0

1

1

0,02

Frederikssund

0

0

6

6

0,19

Halsnæs

0

0

1

1

0,04

Gribskov

0

0

2

2

0,173

Region Sjælland

45

5

30

80

(37)

0,11

Køge

0

0

1

1

0,01

Roskilde

0

0

1

1

0,01

Odsherred

3

0

0

3

0,20

Holbæk

7

0

1

8

(7)

0,12

Kalundborg

3

0

0

3

(3)

0,08

Ringsted

1

0

0

1

0,03

Slagelse

13

0

6

19

(12)

0,19

Sorø

0

0

4

4

0,20

Lejre

0

0

3

3

0,42

Lolland

15

3

2

20

(13)

0,47

Næstved

1

0

12

13

(2)

0,21

Guldborgsund

0

2

0

2

0,04

Vordingborg

2

0

0

2

0,06

Region Syddanmark

345

12

112

469

(248)

0,41

Middelfart

4

0

3

7

0,32

Assens

4

0

2

6

(2)

0,32

Faaborg-Midtfyn

3

0

0

3

(1)

0,12

Odense

4

0

0

4

(2)

0,02

Svendborg

7

0

5

12

(9)

0,25

Nordfyns

2

0

0

2

0,17

Haderslev

21

2

15

38

(19)

0,69

Billund

1

0

6

7

0,31

Sønderborg

61

0

26

87

(46)

0,92

Tønder

45

0

0

45

(28)

1,84

Esbjerg

10

0

6

16

(7)

0,11

Varde

11

6

5

22

(7)

0,68

Vejen

7

0

5

12

0,43

Aabenraa

94

1

5

100

(87)

1,80

Fredericia

24

0

0

24

(4)

0,35

Kolding

25

3

23

51

(17)

0,56

Vejle

22

0

11

33

(19)

0,32

Region Midtjylland

115

1

115

231

(139)

0,21

Herning

20

0

11

31

(14)

0,41

Holstebro

10

0

0

10

(6)

0,18

Lemvig

12

0

1

13

(3)

1,38

Struer

11

0

1

12

(4)

0,63

Syddjurs

6

0

5

11

(3)

0,65

Norddjurs

2

0

1

3

0,13

Favrskov

2

0

0

2

0,10

Randers

2

0

1

3

0,04

Silkeborg

5

0

2

7

0,09

Skanderborg

0

1

0

1

0,03

Århus

15

0

3

18

(15)

0,04

Ikast-Brande

1

0

3

4

0,15

Ringkøbing-Skjern

4

0

2

6

(5)

0,19

Hedensted

3

0

0

3

(3)

0,16

Skive

10

0

84

94

(81)

2,37

Viborg

12

0

1

13

(5)

0,18

Region Nordjylland

274

11

32

317

(200)

0,65

Morsø

1

0

1

2

(2)

0,18

Brønderslev-Dronninglund

97

4

0

101

(85)

4,47

Frederikshavn

19

0

4

23

(1)

0,31

Vesthimmerlands

11

0

0

11

(9)

0,67

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

19

3

1

23

(2)

2,50

Mariagerfjord

10

0

14

24

(11)

1,30

Jammerbugt

6

0

0

6

0,45

Aalborg

25

3

1

29

(13)

0,11

Hjørring

85

1

11

97

(77)

2,02

Hele landet

819

29

347

1.195

(653)

0,22

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. oktober 2008

3

Indberetning af ledige boliger pr. 1. november 2008


Månedlig opgørelse af antal ledige boligerLedige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. november 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dkunder ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 7. november 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. oktober 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. oktober 2008 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.195. Det er 18 flere end ved undersøgelsen pr. 1. september 2008.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dkkan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.
Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

12


Ledige lejligheder pr. 1. oktober 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)


Region / kommune

Familie

Ældre

Ungdom

I alt

Procent

Region Hovedstaden

40

0

58

98

(29)

0,05

København

28

0

10

38

(3)

0,07

Frederiksberg

0

0

3

3

0,06

Ballerup

0

0

1

1

0,01

Gladsaxe

1

0

0

1

(1)

0,009

Herlev

2

0

0

2

0,03

Albertslund

1

0

0

1

(1)

0,014

Ishøj

8

0

0

8

(8)

0,173

Fredensborg

0

0

16

16

(16)

0,32

Helsingør

0

0

11

11

0,13

Hillerød

0

0

7

7

0,19

Rudersdal

0

0

1

1

0,02

Frederikssund

0

0

6

6

0,19

Halsnæs

0

0

1

1

0,04

Gribskov

0

0

2

2

0,173

Region Sjælland

45

5

30

80

(37)

0,11

Køge

0

0

1

1

0,01

Roskilde

0

0

1

1

0,01

Odsherred

3

0

0

3

0,20

Holbæk

7

0

1

8

(7)

0,12

Kalundborg

3

0

0

3

(3)

0,08

Ringsted

1

0

0

1

0,03

Slagelse

13

0

6

19

(12)

0,19

Sorø

0

0

4

4

0,20

Lejre

0

0

3

3

0,42

Lolland

15

3

2

20

(13)

0,47

Næstved

1

0

12

13

(2)

0,21

Guldborgsund

0

2

0

2

0,04

Vordingborg

2

0

0

2

0,06

Region Syddanmark

345

12

112

469

(248)

0,41

Middelfart

4

0

3

7

0,32

Assens

4

0

2

6

(2)

0,32

Faaborg-Midtfyn

3

0

0

3

(1)

0,12

Odense

4

0

0

4

(2)

0,02

Svendborg

7

0

5

12

(9)

0,25

Nordfyns

2

0

0

2

0,17

Haderslev

21

2

15

38

(19)

0,69

Billund

1

0

6

7

0,31

Sønderborg

61

0

26

87

(46)

0,92

Tønder

45

0

0

45

(28)

1,84

Esbjerg

10

0

6

16

(7)

0,11

Varde

11

6

5

22

(7)

0,68

Vejen

7

0

5

12

0,43

Aabenraa

94

1

5

100

(87)

1,80

Fredericia

24

0

0

24

(4)

0,35

Kolding

25

3

23

51

(17)

0,56

Vejle

22

0

11

33

(19)

0,32

Region Midtjylland

115

1

115

231

(139)

0,21

Herning

20

0

11

31

(14)

0,41

Holstebro

10

0

0

10

(6)

0,18

Lemvig

12

0

1

13

(3)

1,38

Struer

11

0

1

12

(4)

0,63

Syddjurs

6

0

5

11

(3)

0,65

Norddjurs

2

0

1

3

0,13

Favrskov

2

0

0

2

0,10

Randers

2

0

1

3

0,04

Silkeborg

5

0

2

7

0,09

Skanderborg

0

1

0

1

0,03

Århus

15

0

3

18

(15)

0,04

Ikast-Brande

1

0

3

4

0,15

Ringkøbing-Skjern

4

0

2

6

(5)

0,19

Hedensted

3

0

0

3

(3)

0,16

Skive

10

0

84

94

(81)

2,37

Viborg

12

0

1

13

(5)

0,18

Region Nordjylland

274

11

32

317

(200)

0,65

Morsø

1

0

1

2

(2)

0,18

Brønderslev-Dronninglund

97

4

0

101

(85)

4,47

Frederikshavn

19

0

4

23

(1)

0,31

Vesthimmerlands

11

0

0

11

(9)

0,67

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

19

3

1

23

(2)

2,50

Mariagerfjord

10

0

14

24

(11)

1,30

Jammerbugt

6

0

0

6

0,45

Aalborg

25

3

1

29

(13)

0,11

Hjørring

85

1

11

97

(77)

2,02

Hele landet

819

29

347

1.195

(653)

0,22

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. oktober 2008

3

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.