Ny kampagne om skimmelsvamp

Ny kampagne om skimmelsvamp


Skimmelsvampe er stadig et udbredt problem i almene boliger. Derfor indleder Landsbyggefonden igen en kampagne om bekæmpelse af skimmelsvampe, jf. bl.a. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 441 af 20. maj 2008. Denne gang med særlig fokus på kommunikation. Kampagnen skal give driftspersonale og beboerne i de almene boliger information og viden, så de kan forebygge og gøre noget ved problemerne.

Skimmel i boliger handler både om bygningen og om beboernes adfærd. Bygningen holder driftspersonalet øje med, men beboernes adfærd kan være vanskeligere at håndtere. Derfor er der udviklet en række værktøjer, som ejendomsfunktionærerne kan bruge til at give gode råd om hensigtsmæssig adfærdvidere til beboerne. Både bygninger og beboere er forskellige. Værktøjerne kan derfor tilpasses den enkelte bygning. De er lavet på dansk og 7 fremmedsprog, så der er stor mulighed for at nå alle.

Kampagnen er lavet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og repræsentanter fra boligorganisationerne m.fl.

Ønsker boligorganisationen eller kommunen at skrive om skimmelkampagnen i lokale medier, f.eks. beboerblade, hjemmesider, information til driftspersonale og beboere, eller vil man f.eks. lave indslag til beboer-tv, kan kampagnen hjælpe med billeder, cases og yderligere informationer.

Kampagnen indeholder:

www.skimmel.dk
Kernen i kampagnen er hjemmesiden www.skimmel.dk. Her kan beboere og driftspersonale hente informationer og gode råd om, hvad man gør, hvis man opdager skimmelsvampe.

Hjemmesiden giver blandt andet svar på følgende spørgsmål:
- Hvad er skimmelsvampe?
- Hvordan opstår skimmelsvampe?
- Hvorfor skal skimmelsvampe væk?
- Hvordan undgår man skimmelsvampe?
- Hvor får man hjælp?

Hjemmesiden er inddelt i tre faner:
- Rød fane: Generel information om skimmelsvampe – for alle
- Blå fane: Særligt for beboere i almene boliger
- Grøn fane: Særligt for ejendomsfunktionærer i almene boliger

Hjemmesiden er overskuelig og nem at gå til. Blandt andet med testen ”Kan der gro skimmel hos dig”, mini-film om skimmel og værktøjer som ejendomsfunktionærerne kan bruge i det daglige arbejde. Mange af værktøjerne er udformet på syv fremmedsprog. Der er også en samling af henvisninger (links), hvor man kan læse mere.

Test ”Kan der gro skimmel hos dig”
- På www.skimmel.dk kan du med testen ”kan der gro skimmel hos dig” finde ud af, hvor stor risiko du har for skimmel.
- Ved hjælp af ni enkle spørgsmål viser skimmeltesten risikoen for skimmelsvampe blandt andet ud fra dine udluftnings- og opvarmningsvaner.
- Testen giver også gode råd om, hvordan du kan mindske risikoen for skimmelsvampe i din bolig.
- Skimmeltesteren er en sjov måde at lære, hvordan man kan bo sundt og mindske risikoen for skimmelsvampe.

Skimmelguide til beboerne
- Et kort med gode råd til at undgå skimmel på den ene side og 5 trin til at fjerne skimmel på den anden side.
- Kortet på dansk kan rekvireres til uddeling ved henvendelse til Landsbyggefonden på lbf@lbf.dk eller 3376 2103 (Birthe Jøhncke).
- Kortet er også lavet på syv andre sprog: engelsk, urdu, somali, tyrkisk, arabisk, bosnisk/serbisk/kroatisk og farsi, som kan hentes på www.skimmel.dk

Informationsfilm om skimmel til beboere
- Mange læser ikke skriftligt materiale, men synes bedre om at få informationer på film
- Der er 3 korte film på www.skimmel.dk, som svarer på tre vigtige spørgsmål om skimmel: – Hvad er skimmel? – Sådan undgår du skimmel! – Sådan fjerner du skimmel!
- Filmene varer ca. 1:45 min pr. stk. og kan ses hver for sig eller samlet
- Filmene er lavet på dansk og 7 fremmedsprog: engelsk, urdu, somali, tyrkisk, arabisk, bosnisk/serbisk/kroatisk og farsi.
- Filmene kan ses og hentes på www.skimmel.dk

Lokal beboerguide til beboere
- På hjemmesiden findes et værktøj til at lave en lokal beboerguide. Det er henvendt til driftspersonalet, som på den måde kan lave en meremålrettet vejledning til beboerne i deres afdeling.
- Ved at udfylde nogle spørgsmål bl.a. om bygningens alder, vinduerne, udluftningsmuligheder og ventilation får man en guide, der fortæller, hvad beboerne i ejendommen selv skal gøre for at undgå skimmelsvampe.
- Beboerguiden kan udskrives og give anvisningeroggenerelle tips til, hvordan man som beboer kan skabe et godt indeklima, og hvad man skal gøre for at undgå fugtskader.
- Beboerguiden kan udskrives på dansk og 7 fremmedsprog og er lige til at hænge op i ejendommen eller dele ud til beboerne.

Værktøjer til driftspersonalet på www.skimmel.dk
www.skimmel.dk kan driftspersonalet hente en række værktøjer, de kan bruge i det daglige.
- Undervisningsmateriale, så de kan holde møde med kollegerne om bekæmpelse af skimmelsvampe.
- Værktøj til at lave lokal beboerguide med anvisninger til hvordan man undgår skimmel i netop deres afdeling.
- Skimmelguiden, som kan hentes på syv fremmedsprog.
- Filmen ”Alt om skimmel”, som kan hentes og vises til kolleger og beboere. Filmen findes på dansk og 7 fremmedsprog.
- Plakater til at hænge op og skabe opmærksomhed om hjemmesiden på www.skimmel.dk

Plakater til opsætning i opgange m.m.
- Plakaten ”Undgå skimmelsvampe – se hvordan på www.skimmel.dk” kan skabe opmærksomhed i ejendommen.
- Plakaten kan bestilles i A3-format hos Landsbyggefonden på lbf@lbf.dk eller tlf. 3376 2103 (Birthe Jøhncke). Eller hentes på www.skimmel.dk.

Folder til driftspersonalet
Folderen ”Skimmelsvampe” rummer alt, hvad der er værd at vide om skimmelsvampe for driftspersonale i almene boliger. Folderen kan fås ved henvendelse til Landsbyggefonden på lbf@lbf.dk eller tlf. 3376 2103 (Birthe Jøhncke).

Billeder
www.skimmel.dk er det muligt at hente billeder af eksempler på skimmelangreb.

Læs mere
www.skimmel.dk kan du finde henvisninger til mere viden og til en række organisationer og institutioner, der også beskæftiger sig med bekæmpelse af skimmelsvampe.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen