Indberetning af ledige boliger pr. 1. december 2008

LBF-orienterer nr. 456 27/11-2008

Indberetning af ledige boliger pr. 1. december 2008

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. december 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 5. december 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. november 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. november 2008 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.111. Det er 84 færre end ved undersøgelsen pr. 1. oktober 2008.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele


Ledige lejligheder pr. 1. november 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)Region / kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

35

0

44

79

(26)

0,04

København

24

0

4

28

(1)

0,05

Ballerup

0

0

1

1

0,01

Albertslund

1

0

0

1

(1)

0,014

Hvidovre

1

0

0

1

0,01

Rødovre

1

0

0

1

0,012

Ishøj

8

0

0

8

(8)

0,173

Fredensborg

0

0

16

16

(16)

0,32

Helsingør

0

0

10

10

0,12

Hillerød

0

0

11

11

0,30

Rudersdal

0

0

2

2

0,05

Region Sjælland

38

6

53

97

(30)

0,13

Roskilde

0

0

13

13

0,15

Odsherred

1

0

0

1

0,07

Holbæk

4

0

0

4

(3)

0,06

Kalundborg

3

0

0

3

(3)

0,08

Ringsted

0

0

1

1

0,03

Slagelse

13

0

14

27

(10)

0,27

Sorø

0

0

4

4

0,20

Lejre

0

0

3

3

0,42

Lolland

11

3

0

14

(10)

0,33

Næstved

1

1

16

18

(3)

0,28

Guldborgsund

1

2

0

3

0,06

Vordingborg

4

0

2

6

(1)

0,17

Region Syddanmark

272

8

106

386

(164)

0,34

Middelfart

1

0

4

5

0,22

Assens

7

0

1

8

(2)

0,43

Kerteminde

3

0

0

3

(2)

0,22

Odense

4

0

0

4

(1)

0,02

Svendborg

12

0

10

22

(18)

0,46

Langeland

0

0

2

2

0,31

Haderslev

22

2

9

33

(13)

0,60

Billund

1

0

8

9

0,39

Sønderborg

68

0

24

92

(51)

0,97

Tønder

49

0

0

49

(29)

2,00

Esbjerg

10

0

6

16

(6)

0,11

Varde

5

6

10

21

(2)

0,66

Vejen

7

0

2

9

0,32

Aabenraa

18

0

2

20

(9)

0,36

Fredericia

12

0

0

12

(2)

0,18

Kolding

18

0

22

40

(8)

0,44

Vejle

35

0

6

41

(21)

0,39

Region Midtjylland

101

2

110

213

(131)

0,19

Horsens

1

0

0

1

0,02

Herning

12

0

8

20

(10)

0,26

Holstebro

8

0

1

9

(4)

0,16

Lemvig

9

0

1

10

1,06

Struer

13

0

1

14

(9)

0,74

Syddjurs

6

0

7

13

(3)

0,76

Favrskov

1

0

0

1

0,05

Randers

1

0

0

1

0,01

Silkeborg

5

0

1

6

0,07

Samsø

0

1

0

1

0,75

Skanderborg

1

1

0

2

(1)

0,07

Århus

10

0

1

11

(9)

0,03

Ikast-Brande

1

0

2

3

0,11

Ringkøbing-Skjern

8

0

1

9

(4)

0,29

Hedensted

2

0

0

2

(2)

0,11

Skive

14

0

86

100

(86)

2,52

Viborg

9

0

1

10

(3)

0,14

Region Nordjylland

286

12

38

336

(210)

0,68

Morsø

1

0

0

1

0,09

Thisted

1

0

0

1

0,05

Brønderslev-Dronninglund

96

5

2

103

(89)

4,56

Frederikshavn

23

0

8

31

(2)

0,41

Vesthimmerlands

8

0

0

8

(5)

0,49

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

22

2

1

25

(2)

2,72

Mariagerfjord

11

1

14

26

(12)

1,41

Jammerbugt

6

0

0

6

0,45

Aalborg

26

3

3

32

(17)

0,12

Hjørring

91

1

10

102

(83)

2,13

Hele landet

732

28

351

1.111

(561)

0,20

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. november 2008

Udlejningssituationen november 2008


</form>

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.