LBF-orienterer nr. 428 14/2-2008

SFI-rapport "Mere attraktive almene boliger?" - effektevaluering af omprioriteringsloven 2000


SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd har med støtte fra Landsbyggefonden undersøgt effekten af 2000-Omprioriteringsloven, der havde til hensigt at gøre almene boligområder med sociale og/eller økonomiske problemer mere attraktive for nye såvel som gamle beboere. Loven gjorde det muligt at give
økonomisk støtte til renovering og huslejenedsættelser. SFI konstaterer, at selv om både renovering og huslejenedsættelse overordnet set har haft en positiv effekt, er der forskel på, hvordan de forskellige indsatser virker på beboertilfredsheden.

Renovering og huslejenedsættelse giver mere tilfredse beboere. Renovering fremmer ifølge beboerne boligområdets omdømme jf. forskningscentrets undersøgelser. De er generelt mere tilfredse med bebyggelsen og udendørsarealerne. Huslejenedsættelse har givet større lyst til at blive boende i området, og beboerne deltager i flere sociale aktiviteter i deres boligområde – måske fordi det har givet dem bedre råd.

Mere vil ikke blot have mere. Både fysisk renovering og huslejenedsættelse har betydet, at beboerne ikke i så høj grad som tidligere mener, at der er brug for fysiske forbedringer af deres egen bolig. De mener heller ikke i samme grad, at huslejen er for høj, eller at der er brug for sociale initiativer i boligområdet.

Indsatserne giver ikke større tryghed eller flere venner i bebyggelsen. I forhold til beboernes tryghed ved at færdes i bebyggelsen om aftenen og antal venner i bebyggelsen, har hverken huslejenedsættelse eller renovering haft nogen positiv effekt ifølge SFI.

Undersøgelsen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i 10 udvalgte boligområder i 2003 og i 2007, dvs. før og efter indsatserne. I 2003 blev 1.036 tilfældigt udvalgte beboere interviewet. I 2007 blev 577 beboere interviewet. Evalueringen er baseret på de 298 beboere, der deltog i begge undersøgelser.

Vedlagt følger ét eksemplar af SFI-rapporten ”Mere attraktive almene boliger?”.

Flere eksemplarer kan bestilles for 100 kr./stk. inkl. moms eller downloades fra forskningscentrets hjemmeside, www.sfi.dk, SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, Herluf Trollesgade 11, 1052 København K, tlf. 3348 0800, e-post sfi@sfi.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

SFI-rapport "Mere attraktive almene boliger?" - effektevaluering af omprioriteringsloven 2000


SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd har med støtte fra Landsbyggefonden undersøgt effekten af 2000-Omprioriteringsloven, der havde til hensigt at gøre almene boligområder med sociale og/eller økonomiske problemer mere attraktive for nye såvel som gamle beboere. Loven gjorde det muligt at give
økonomisk støtte til renovering og huslejenedsættelser. SFI konstaterer, at selv om både renovering og huslejenedsættelse overordnet set har haft en positiv effekt, er der forskel på, hvordan de forskellige indsatser virker på beboertilfredsheden.

Renovering og huslejenedsættelse giver mere tilfredse beboere. Renovering fremmer ifølge beboerne boligområdets omdømme jf. forskningscentrets undersøgelser. De er generelt mere tilfredse med bebyggelsen og udendørsarealerne. Huslejenedsættelse har givet større lyst til at blive boende i området, og beboerne deltager i flere sociale aktiviteter i deres boligområde – måske fordi det har givet dem bedre råd.

Mere vil ikke blot have mere. Både fysisk renovering og huslejenedsættelse har betydet, at beboerne ikke i så høj grad som tidligere mener, at der er brug for fysiske forbedringer af deres egen bolig. De mener heller ikke i samme grad, at huslejen er for høj, eller at der er brug for sociale initiativer i boligområdet.

Indsatserne giver ikke større tryghed eller flere venner i bebyggelsen. I forhold til beboernes tryghed ved at færdes i bebyggelsen om aftenen og antal venner i bebyggelsen, har hverken huslejenedsættelse eller renovering haft nogen positiv effekt ifølge SFI.

Undersøgelsen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i 10 udvalgte boligområder i 2003 og i 2007, dvs. før og efter indsatserne. I 2003 blev 1.036 tilfældigt udvalgte beboere interviewet. I 2007 blev 577 beboere interviewet. Evalueringen er baseret på de 298 beboere, der deltog i begge undersøgelser.

Vedlagt følger ét eksemplar af SFI-rapporten ”Mere attraktive almene boliger?”.

Flere eksemplarer kan bestilles for 100 kr./stk. inkl. moms eller downloades fra forskningscentrets hjemmeside, www.sfi.dk, SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, Herluf Trollesgade 11, 1052 København K, tlf. 3348 0800, e-post sfi@sfi.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen