LBF-orienterer nr. 430 5/3-2008

Indberetning af data til boligportalen Danmarkbolig.dk


Landsbyggefonden har senest med Landsbyggefonden orienterer nr. 426 af 21. december 2007 informeret om indberetningen til den nye boligportal: Danmarkbolig.dk.

Velfærdsministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. Den nye driftsbekendtgørelse indebar bl.a., at Landsbyggefondens bestyrelse skulle fastsætte de mere detaljerede regler for den obligatoriske indberetning til boligportalen. Reglerne er nu vedtaget af Landsbyggefondens bestyrelse og godkendt af Velfærdsministeriet. Reglerne vedlægges.

Reglerne bygger på ”Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk”, som fonden henviste til ved åbning for indberetning af data til portalen med udsendelse af Landsbyggefonden orienterer nr. 423 af 7. november 2007.

Fristen for boligorganisationernes indberetning er yderligere forlænget til den 1. april 2008, da de formelle regler først nu har kunnet udsendes.

Boligportalen vil blive åbent til de lejesøgende på et tidspunkt efter 1. april 2008. Det er dog som tidligere oplyst muligt, at se de indberettede data på denne adresse:

http://www.danmarkbolig.dk/Portal/UI/Aspx/default.aspx

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Regler boligportal

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.