LBF-orienterer nr. 435 28/3-2008

1Indberetning af ledige boliger pr. 1. april 2008


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger


Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. april 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dkunder ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest onsdag den 9. april 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte Lyngvig Jespersen tlf. 3376 2057, eller Linda Stidsen tlf. 3376 2107.

Antal ledige lejligheder pr. 1. marts 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. marts 2008 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.309. Det er 20 flere end ved undersøgelsen pr. 1. februar 2008.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dkkan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

2
Ledige lejligheder pr. 1. marts 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

71

2

24

97

(2)

0,05

København

67

0

2

69

(1)

0,12

Glostrup

0

2

0

2

0,044

Hvidovre

1

0

0

1

0,01

Helsingør

0

0

18

18

0,22

Hillerød

0

0

1

1

0,03

Frederikssund

0

0

3

3

0,097

Frederiksværk-Hundested

1

0

0

1

(1)

0,04

Bornholm

2

0

0

2

0,08

Region Sjælland

26

4

13

43

(12)

0,06

Køge

0

0

1

1

0,01

Roskilde

1

0

1

2

0,02

Odsherred

1

0

0

1

0,07

Ringsted

1

0

0

1

0,033

Slagelse

5

0

2

7

(2)

0,07

Lejre

0

0

2

2

0,28

Lolland

10

4

1

15

(5)

0,35

Næstved

1

0

5

6

0,10

Guldborgsund

6

0

1

7

(5)

0,15

Vordingborg

1

0

0

1

0,03

Region Syddanmark

349

6

113

468

(75)

0,41

Middelfart

2

0

0

2

0,09

Assens

5

0

3

8

0,43

Faaborg-Midtfyn

4

2

3

9

0,35

Kerteminde

2

0

0

2

(1)

0,15

Nyborg

2

0

2

4

0,16

Odense

13

0

0

13

(8)

0,05

Svendborg

25

0

12

37

0,76

Nordfyns

1

0

2

3

0,26

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

27

0

17

44

(14)

0,80

Billund

1

0

3

4

0,17

Sønderborg

49

0

15

64

(12)

0,67

Tønder

35

0

2

37

1,53

Esbjerg

11

0

12

23

(5)

0,16

Varde

26

4

0

30

(22)

0,94

Vejen

4

0

1

5

0,18

Aabenraa

100

0

4

104

1,88

Fredericia

3

0

0

3

0,04

Kolding

18

0

26

44

(8)

0,48

Vejle

20

0

11

31

(5)

0,30

Region Midtjylland

122

6

139

267

(33)

0,24

Herning

41

0

32

73

(16)

0,97

Holstebro

7

0

0

7

0,12

Lemvig

9

0

1

10

1,06

Struer

6

0

1

7

0,37

Syddjurs

5

0

2

7

0,42

Norddjurs

2

0

0

2

0,09

Favrskov

0

0

6

6

0,31

Randers

1

3

4

8

0,10

Silkeborg

2

0

6

8

0,10

Samsø

1

0

0

1

0,72

Skanderborg

2

2

0

4

(1)

0,13

Århus

20

0

10

30

(16)

0,07

Ikast-Brande

4

1

0

5

0,19

Ringkøbing-Skjern

5

0

1

6

0,19

Hedensted

3

0

0

3

0,16

Skive

5

0

68

73

1,85

Viborg

9

0

8

17

0,24

Region Nordjylland

328

14

92

434

(42)

0,88

Morsø

8

0

0

8

0,74

Thisted

5

0

0

5

(2)

0,24

Brønderslev-Dronninglund

84

5

0

89

3,94

Frederikshavn

40

0

29

69

0,92

Vesthimmerlands

3

1

2

6

0,37

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

17

2

1

20

2,14

Mariagerfjord

7

3

21

31

1,68

Jammerbugt

5

0

3

8

0,60

Aalborg

17

2

10

29

(3)

0,11

Hjørring

141

1

26

168

(37)

3,50

Hele landet

896

32

381

1.309

(164)

0,24

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. marts 2008

3

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.