LBF-orienterer nr. 434 14/3-2008

Retningslinier for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber fra almene boligorganisationer og selvejende institutioner


Velfærdsministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. (inkl. opdaterede kontoplaner). De eksisterende retningslinier for regnskabsindberetning, som blev udsendt med ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 299 af 25. januar 2002, afløses herefter af et nyt sæt retningslinier. Retningslinierne er forelagt for Velfærdsministeriet og vedlægges.

Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere sæt retningslinier er, at den elektroniske regnskabsindberetning fremover – med regnskabsindberetningen for regnskabsår 2008 - skal foretages via Internettet, på Landsbyggefondens hjemmeside: www.lbf.dk. I 2008 kan interesserede gennemføre test af det nye system efter henvendelse til fonden.

Regnskabsindberetningen kan afleveres som filer, der er skabt:

  • via indtastning i BLIS (Regnskabsindberetningsprogram, der kan hentes fra fondens hjemmeside).
  • via eget edb-system – efter det fastlagte layout.
  • via delvis overførsel af filer fra eget edb-system til BLIS, hvor indberetningen færdiggøres.


Den internetbaserede indberetning gør det muligt, at tjekke indberetning for system- og regnskabsmæssige fejl allerede i forbindelse med boligorganisationens aflevering af indberetningen. Boligorganisationen får således besked med det samme om eventuelle fejl og mangler – og indberetningen kan ikke afleveres, før den er i orden. Når indberetningen er afleveret til systemet, kan revisor godkende eller afvise indberetningen i systemet. Det foregår fortsat i form af en godkendelse af et kontroltal, der er sammensat af hovedtal fra regnskabet. Når revisor har godkendt indberetningen, kan indberetningen lægges direkte i Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Proceduren er nærmere beskrevet i retningslinierne.

Boligorganisationerne logger ind på systemet med brugernavn og adgangskode, som er de samme som ved Landsbyggefondens øvrige systemer. Retningslinierne omhandler desuden anvendelse af digital signatur. Brug af digital signatur vil blive iværksat særskilt.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Retninglinier for indberetning af regnskaber

Retningslinier for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber fra almene boligorganisationer og selvejende institutioner


Velfærdsministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. (inkl. opdaterede kontoplaner). De eksisterende retningslinier for regnskabsindberetning, som blev udsendt med ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 299 af 25. januar 2002, afløses herefter af et nyt sæt retningslinier. Retningslinierne er forelagt for Velfærdsministeriet og vedlægges.

Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere sæt retningslinier er, at den elektroniske regnskabsindberetning fremover – med regnskabsindberetningen for regnskabsår 2008 - skal foretages via Internettet, på Landsbyggefondens hjemmeside: www.lbf.dk. I 2008 kan interesserede gennemføre test af det nye system efter henvendelse til fonden.

Regnskabsindberetningen kan afleveres som filer, der er skabt:

  • via indtastning i BLIS (Regnskabsindberetningsprogram, der kan hentes fra fondens hjemmeside).
  • via eget edb-system – efter det fastlagte layout.
  • via delvis overførsel af filer fra eget edb-system til BLIS, hvor indberetningen færdiggøres.


Den internetbaserede indberetning gør det muligt, at tjekke indberetning for system- og regnskabsmæssige fejl allerede i forbindelse med boligorganisationens aflevering af indberetningen. Boligorganisationen får således besked med det samme om eventuelle fejl og mangler – og indberetningen kan ikke afleveres, før den er i orden. Når indberetningen er afleveret til systemet, kan revisor godkende eller afvise indberetningen i systemet. Det foregår fortsat i form af en godkendelse af et kontroltal, der er sammensat af hovedtal fra regnskabet. Når revisor har godkendt indberetningen, kan indberetningen lægges direkte i Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Proceduren er nærmere beskrevet i retningslinierne.

Boligorganisationerne logger ind på systemet med brugernavn og adgangskode, som er de samme som ved Landsbyggefondens øvrige systemer. Retningslinierne omhandler desuden anvendelse af digital signatur. Brug af digital signatur vil blive iværksat særskilt.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Retninglinier for indberetning af regnskaber