LBF-orienterer nr. 438 24/4-2008

Årsberetning 2007.


Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2007.

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside, www.lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen