LBF-orienterer nr. 439 24/4-2008

Indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2008


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. maj 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest onsdag den 7. maj 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte Lyngvig Jespersen tlf. 3376 2057, eller Linda Stidsen tlf. 3376 2107.

Antal ledige lejligheder pr. 1. april 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. april 2008 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.316. Det er 7 flere end ved undersøgelsen pr. 1. marts 2008.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele
1

2

Ledige lejligheder pr. 1. april 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

58

8

31

97

(1)

0,05

København

58

0

0

58

(1)

0,10

Frederiksberg

0

6

1

7

0,13

Glostrup

0

2

0

2

0,04

Albertslund

0

0

1

1

0,01

Helsingør

0

0

17

17

0,20

Hillerød

0

0

3

3

0,08

Frederikssund

0

0

5

5

0,16

Gribskov

0

0

4

4

0,35

Region Sjælland

23

8

26

57

(9)

0,08

Køge

0

0

1

1

0,01

Roskilde

0

2

10

12

0,14

Odsherred

1

0

0

1

0,07

Holbæk

1

0

1

2

0,03

Slagelse

5

0

3

8

(3)

0,08

Sorø

0

0

4

4

0,20

Lejre

0

0

1

1

0,14

Lolland

7

4

0

11

(1)

0,26

Næstved

0

0

6

6

0,10

Guldborgsund

6

0

0

6

(5)

0,13

Vordingborg

3

2

0

5

0,14

Region Syddanmark

363

4

131

498

(86)

0,44

Middelfart

2

0

1

3

0,13

Assens

5

0

1

6

0,32

Faaborg-Midtfyn

4

0

1

5

0,20

Kerteminde

2

0

0

2

(2)

0,15

Nyborg

2

0

1

3

0,12

Odense

10

0

1

11

(9)

0,05

Svendborg

22

0

18

40

0,84

Nordfyns

1

0

3

4

0,35

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

27

0

18

45

(12)

0,82

Billund

2

0

4

6

0,26

Sønderborg

54

0

16

70

(14)

0,74

Tønder

36

0

2

38

1,57

Esbjerg

12

0

8

20

(6)

0,14

Varde

20

4

2

26

(20)

0,81

Vejen

5

0

1

6

0,21

Aabenraa

110

0

4

114

2,06

Fredericia

7

0

0

7

(2)

0,10

Kolding

23

0

35

58

(15)

0,64

Vejle

18

0

15

33

(6)

0,32

Region Midtjylland

104

3

136

243

(38)

0,22

Herning

31

0

24

55

(14)

0,73

Holstebro

6

0

0

6

0,11

Lemvig

8

0

0

8

0,85

Struer

6

0

2

8

0,42

Syddjurs

3

0

1

4

0,24

Norddjurs

1

0

0

1

0,04

Favrskov

0

0

6

6

0,31

Randers

3

0

4

7

(1)

0,09

Silkeborg

1

0

1

2

0,02

Samsø

0

1

0

1

0,72

Skanderborg

1

2

0

3

0,10

Århus

18

0

16

34

(23)

0,08

Ikast-Brande

3

0

1

4

0,15

Ringkøbing-Skjern

5

0

3

8

0,25

Hedensted

4

0

0

4

0,22

Skive

5

0

72

77

1,95

Viborg

9

0

6

15

0,21

Region Nordjylland

308

14

99

421

(37)

0,86

Morsø

7

0

0

7

0,64

Thisted

1

0

0

1

0,05

Brønderslev-Dronninglund

85

4

0

89

3,94

Frederikshavn

25

3

31

59

0,79

Vesthimmerlands

7

3

1

11

0,69

Rebild

15

0

7

22

2,36

Mariagerfjord

7

3

23

33

1,79

Jammerbugt

5

0

1

6

0,45

Aalborg

17

0

10

27

(1)

0,11

Hjørring

139

1

26

166

(36)

3,46

Hele landet

856

37

423

1.316

(171)

0,24

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. april 2008

3

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.