LBF-orienterer nr. 442 26/5-2008

Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2008

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger


Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. juni 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.d kunder ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest mandag den 9. juni 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. maj 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. maj 2008 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.269. Det er 47 færre end ved undersøgelsen pr. 1. april 2008. Besvarelsesprocenten har været 95,6%.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele
1

2

Ledige lejligheder pr. 1. maj 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie

Ældre

Ungdom

I alt

Procent
Region Hovedstaden

61

7

29

97

(6)

0,05

København

58

0

3

61

(4)

0,11

Frederiksberg

0

6

0

6

0,12

Ballerup

0

0

3

3

0,02

Glostrup

0

1

0

1

0,02

Helsingør

0

0

16

16

0,19

Hillerød

0

0

2

2

0,05

Frederikssund

0

0

5

5

(2)

0,16

Gribskov

1

0

0

1

0,09

Bornholm

2

0

0

2

0,08

Region Sjælland

23

4

41

68

(5)

0,09

Køge

0

0

2

2

0,03

Roskilde

0

0

18

18

0,21

Odsherred

1

0

0

1

0,07

Holbæk

4

0

1

5

(1)

0,07

Kalundborg

1

0

0

1

0,03

Slagelse

6

0

4

10

(1)

0,10

Sorø

0

0

4

4

0,20

Lejre

0

0

1

1

0,14

Lolland

7

4

0

11

0,26

Næstved

0

0

10

10

0,16

Guldborgsund

2

0

1

3

(3)

0,06

Vordingborg

2

0

0

2

0,06

Region Syddanmark

339

5

151

495

(69)

0,43

Middelfart

3

0

0

3

0,13

Assens

6

0

1

7

0,38

Faaborg-Midtfyn

6

0

1

7

0,27

Kerteminde

1

0

0

1

0,07

Nyborg

2

0

1

3

0,12

Odense

11

0

1

12

(7)

0,05

Svendborg

18

0

34

52

1,09

Nordfyns

1

0

3

4

0,35

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

13

0

16

29

(8)

0,53

Billund

3

0

6

9

0,39

Sønderborg

49

0

16

65

(14)

0,68

Tønder

38

0

0

38

1,57

Esbjerg

8

0

7

15

(3)

0,10

Varde

23

4

1

28

(20)

0,87

Vejen

5

0

2

7

0,25

Aabenraa

99

0

2

101

1,82

Fredericia

10

0

0

10

(3)

0,15

Kolding

18

1

41

60

(8)

0,66

Vejle

24

0

19

43

(6)

0,41

Region Midtjylland

114

3

136

253

(45)

0,23

Herning

25

0

20

45

(14)

0,60

Holstebro

9

0

1

10

0,18

Lemvig

8

0

0

8

0,85

Struer

6

0

0

6

0,31

Syddjurs

3

0

1

4

0,24

Norddjurs

2

0

0

2

0,09

Favrskov

0

0

8

8

0,41

Randers

2

1

1

4

0,05

Silkeborg

2

0

7

9

0,11

Samsø

0

1

0

1

0,72

Skanderborg

0

1

0

1

0,03

Århus

16

0

24

40

(29)

0,09

Ikast-Brande

0

0

2

2

0,08

Ringkøbing-Skjern

5

0

3

8

(1)

0,25

Hedensted

3

0

0

3

0,16

Skive

21

0

66

87

(1)

2,20

Viborg

12

0

3

15

0,21

Region Nordjylland

266

16

74

356

(36)

0,73

Morsø

7

0

0

7

0,64

Thisted

2

0

0

2

0,10

Brønderslev-Dronninglund

90

4

0

94

4,16

Frederikshavn

20

4

29

53

0,71

Vesthimmerlands

8

2

0

10

0,62

Rebild

14

1

1

16

1,72

Mariagerfjord

10

2

19

31

1,68

Jammerbugt

5

1

0

6

0,45

Aalborg

20

1

13

34

(2)

0,13

Hjørring

90

1

12

103

(34)

2,14

Hele landet

803

35

431

1.269

(161)

0,23

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. maj 2008
3

Udlejningssituationen maj 2008
4

567

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.