LBF-orienterer nr. 441 20/5-2008

Skimmelsvampe


Kampagne om bekæmpelse af skimmelsvampe på vej
- Ny folder om skimmelsvampe til ejendomsfunktionærer og gode råd til beboere

Landsbyggefonden har besluttet at forny kampagnen mod skimmelsvampe i almene boliger. Skimmelsvampe og fugtskader er fortsat et problem i almene boliger. Hvis problemet får lov til at brede sig, kan det være skadeligt for både bygning og beboere. En undersøgelse, som Landsbyggefonden har gennemført i foråret, viser, at der stadig både hos personale og beboere i almene boliger mangler viden om, hvordan man forebygger og håndterer problemerne.

Det vil Landsbyggefonden nu bidrage til at der gøres noget ved.

Informationskampagne til efteråret 2008
Til efteråret sætter fonden en kampagne i gang, der med forskellige aktiviteter skal sætte fokus på skimmelsvampe og medvirke til at løse de fugt- og skimmelproblemer, som både ejendomsfunktionærer og beboere i almene boliger kan støde på. Kampagnen tilrettelægges i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og repræsentanter fra boligorganisationerne m.fl. og vil blandt andet indeholde:

  • Relancering af websiden www.skimmel.dkmed generelle oplysninger om forebyggelse og udbedring af skimmelsvampe
  • Informationsmøder og -materiale rettet mod inspektører/ejendomsfunktionærer i forskellige typer boliger
  • Informationsmateriale rettet mod beboere
  • Presseindsats


Informationsfolder og gode råd til beboere
Som første initiativ udgives folderen ”Skimmelsvampe” (vedlagt). Folderen henvender sig til ejendomsfunktionærerne, og den viser på en kort og overskuelig måde, hvordan man forebygger og udbedrer problemer med fugt og skimmel. Her kan man blandt andet læse, hvordan skimmelsvampe opstår, hvordan man undgår dem og hvordan man fjerner dem. Der er også råd om, hvordan man løser problemerne i samarbejde med beboerne. Der er lavet et ark (vedlagt) med råd til beboerne, som ejendomsfunktionæren kan tale ud fra og give til beboere efter behov.

Folderen og arkene med de gode råd kan allerede nu rekvireres ved henvendelse til Landsbyggefonden (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103, e-post bjn@lbf.dk). Folderen vil også indgå i en samlet pakke, som stilles til rådighed for boligorganisationer og kommuner m.fl., når kampagnen løber i gang i efteråret.

Tilmeld nyhedsbrev om skimmelkampagnen
Der vil løbende blive udsendt informationer om kampagnen gennem ”Landsbyggefonden orienterer” og i et særligt nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig allerede nu ved at sende en email med emnet ”Ja tak” til kampagne@skimmel.dk.

Fonden håber på en aktiv medvirken fra boligorganisationerne og kommunerne m.fl., så kampagnen når ud til beboere og ejendomsfunktionærer og det lykkes i fællesskab at komme problemerne med skimmelsvampe i almene boliger til livs.


Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDENGert Nielsen Birger R. Kristensen

Skimmelsvampe folder

Skimmelsvampe gode råd ark