LBF-orienterer nr. 445 25/6-2008

Indberetning af ledige boliger pr. 1. juli 2008

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger


Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. juli 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest mandag den 7. juli 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. juni 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. juni 2008 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.296. Det er 27 flere end ved undersøgelsen pr. 1. maj 2008.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele1

2

Ledige lejligheder pr. 1. juni 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie Ældre Ungdom I alt Procent
Region Hovedstaden

52

0

23

75

(2)

0,04

København

49

0

3

52

(2)

0,09

Ballerup

0

0

2

2

0,02

Helsingør

0

0

12

12

0,14

Hillerød

1

0

2

3

0,08

Rudersdal

0

0

1

1

0,02

Frederikssund

0

0

3

3

()

0,097

Gribskov

1

0

0

1

0,087

Bornholm

1

0

0

1

0,04

Region Sjælland

34

10

51

95

(8)

0,13

Roskilde

0

0

18

18

0,21

Solrød

0

0

1

1

0,075

Odsherred

2

0

0

2

0,14

Holbæk

6

0

0

6

(2)

0,09

Kalundborg

2

0

0

2

0,05

Slagelse

8

0

2

10

(2)

0,10

Sorø

0

0

6

6

0,297

Lejre

0

0

2

2

0,28

Lolland

7

7

0

14

(1)

0,33

Næstved

2

0

20

22

0,36

Guldborgsund

3

1

2

6

(3)

0,12

Vordingborg

4

2

0

6

0,17

Region Syddanmark

329

7

183

519

(58)

0,46

Middelfart

3

0

1

4

0,18

Assens

7

0

1

8

0,43

Faaborg-Midtfyn

6

0

1

7

0,27

Kerteminde

1

0

0

1

0,07

Nyborg

1

0

0

1

0,04

Odense

8

0

3

11

(5)

0,05

Svendborg

17

0

51

68

1,43

Nordfyns

0

0

2

2

0,17

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

11

0

19

30

(8)

0,55

Billund

2

0

8

10

0,44

Sønderborg

52

0

21

73

(18)

0,77

Tønder

43

0

0

43

1,77

Esbjerg

5

0

8

13

(1)

0,09

Varde

21

6

0

27

(16)

0,84

Vejen

5

0

2

7

0,25

Aabenraa

108

0

1

109

1,96

Fredericia

5

0

0

5

(2)

0,07

Kolding

13

1

48

62

(4)

0,68

Vejle

20

0

17

37

(4)

0,35

Region Midtjylland

112

2

138

252

(45)

0,23

Horsens

0

0

1

1

(1)

0,02

Herning

33

0

14

47

(12)

0,62

Holstebro

4

0

0

4

0,07

Lemvig

12

0

0

12

(1)

1,27

Struer

7

0

0

7

0,36

Syddjurs

1

0

2

3

0,18

Norddjurs

2

0

0

2

0,09

Favrskov

3

0

8

11

0,57

Randers

4

0

1

5

(1)

0,06

Silkeborg

1

0

0

1

0,01

Samsø

0

1

0

1

0,72

Skanderborg

2

1

0

3

(2)

0,10

Århus

17

0

26

43

(26)

0,10

Ikast-Brande

0

0

2

2

0,08

Ringkøbing-Skjern

3

0

0

3

()

0,09

Hedensted

2

0

0

2

0,11

Skive

14

0

78

92

(1)

2,31

Viborg

7

0

6

13

(1)

0,18

Region Nordjylland

278

17

60

355

(39)

0,72

Morsø

6

0

0

6

0,55

Thisted

1

0

0

1

0,05

Brønderslev-Dronninglund

97

4

0

101

4,47

Frederikshavn

21

4

12

37

0,49

Vesthimmerlands

9

2

0

11

0,69

Rebild

18

3

3

24

2,60

Mariagerfjord

8

0

19

27

1,46

Jammerbugt

4

1

0

5

0,38

Aalborg

22

2

13

37

(8)

0,14

Hjørring

92

1

13

106

(31)

2,21

Hele landet

805

36

455

1.296

(152)

0,24

Med Venlig hilsen
Landsbyggefonden

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. juni 2008

3

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.