LBF-orienterer nr. 446 17/7-2008

Indberetning af ledige boliger pr. 1. august 2008


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. august 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest torsdag den 7. august 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107.

Antal ledige lejligheder pr. 1. juli 2008.

Offentliggørelsen af de sædvanlige tabeller, graf og kort over ledigheden pr. 1. juli 2008 vil ske efter sommerferien. I mellemtiden skal fonden henvise til hjemmesiden under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen også findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

f/Birger R. Kristensen Keld Adsbøl