Nyt om skimmelkampagnen

Nyt om skimmelkampagnen


Kampagnens formål er at informere om forebyggelse og udbedring af skimmelsvampesager i almene boliger. Derfor retter størstedelen af kampagnens aktiviteter sig direkte til de mennesker, som bor i eller arbejder med almene boliger.

Kommende aktiviteter:

Almene Boligdage
Den 22. – 23. august 2008 afholdes Almene Boligdage i Odense Congress Center. På messen har skimmelkampagnen en stand, hvor Landsbyggefonden løfter sløret for en række af de værktøjer, som er udviklet i forbindelse med kampagnen. Derudover står Statens Byggeforskningsinstitut klar til at svare på spørgsmål om skimmelsvampe.

www.skimmel.dk
I løbet af september 2008 lancerer Landbyggefonden en opdateret version af skimmel.dk. Hjemmesiden er delt op, så flere målgrupper kan finde relevant information.

  • Generel info om skimmelsvampe, som henvender sig til alle, der søger mere viden om forebyggelse og udbedring af skimmelangreb
  • En indgang særligt til beboere i almene boliger, der har brug for at vide, hvordan de skal forholde sig i en eventuel skimmelsag
  • En del er henvendt til driftspersonale, som arbejder med almene boliger


Temamøder om skimmel
Skimmelproblemer kan løses bedre og hurtigere, hvis kommunikationen mellem driftspersonale og beboere styrkes. Alle inspektører (og lign.) fra de almene boligorganisationer inviteres derfor til et temamøde om skimmelsvampe, hvor den gode dialog sættes på dagsordnen. Hvordan kan driftspersonalet og beboerne skabe de rigtige rammer for en konstruktiv samtale om skimmel?

Temamøderne afholdes:

  • 23. september 2008, Scandic Roskilde, kl. 10-14
  • 25. september 2008, Scandic Vejle, kl. 10-14
  • 29. september 2008, Comwell Rebild, kl. 10-14


Invitationer til mødet udsendes i regi af kredsarbejdet i Boligselskabernes Landsforening.

Der er mere på vej

Jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 441 af 20. maj 2008 udsendes der løbende informationer i et særligt nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig ved at sende en mail med emnet ”Ja tak” til kampagne@skimmel.dk. Det næste nyhedsbrev handler om den del af kampagnen, som er henvendt til beboere i almene boliger.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen