Indberetning af ledige boliger pr. 1. september 2008

Indberetning af ledige boliger pr. 1. september 2008


Månedlig opgørelse af antal ledige boligerLedige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. september 2008 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen­de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af­de­lingers økono­mi­ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt­nings­mæssi­ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest mandag den 8. september 2008.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. august 2008.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. august 2008 hos almene boligor­ganisatio­ner er opgjort til 1.290. Det er 120 færre end ved undersøgelsen pr. 1. juli 2008.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.


Ledige lejligheder opgjort efter landsdele
1

2

Ledige lejligheder pr. 1. august 2008 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i Landsdispositionsfonden)

Region / kommune        
Familie Ældre Ungdom I altProcent
Region Hovedstaden

34

0

49

83(1)0,04

København

33

0

4

37(1)0,06

Ballerup

0

0

1

10,01

Herlev

1

0

0

10,01

Fredensborg

0

0

22

220,44

Helsingør

0

0

15

150,18

Hillerød

0

0

4

40,11

Halsnæs

0

0

2

20,06

Gribskov

0

0

1

10,087

Region Sjælland

41

8

60

109(10)0,15

Roskilde

0

0

22

220,25

Odsherred

1

0

0

10,07

Holbæk

4

0

0

40,06

Kalundborg

3

0

0

30,08

Ringsted

2

0

0

20,07

Slagelse

12

0

8

20(9)0,20

Sorø

0

0

7

70,35

Lejre

0

0

2

20,28

Lolland

12

7

0

19(1)0,45

Næstved

1

0

18

190,30

Guldborgsund

1

1

2

40,08

Vordingborg

5

0

1

60,17

Region Syddanmark

341

6

165

512(75)0,45

Middelfart

2

0

6

80,36

Assens

2

0

1

30,16

Faaborg-Midtfyn

3

0

0

30,12

Nyborg

1

0

0

1(1)0,04

Odense

6

0

3

9(2)0,04

Svendborg

8

0

8

160,34

Ærø

1

0

0

10,25

Haderslev

23

0

19

42(11)0,76

Billund

1

0

8

90,39

Sønderborg

54

0

26

80(23)0,85

Tønder

40

0

0

401,64

Esbjerg

6

0

7

13(1)0,09

Varde

13

5

3

21(10)0,65

Vejen

4

0

4

80,29

Aabenraa

94

0

1

951,71

Fredericia

22

0

0

22(2)0,32

Kolding

29

1

58

88(21)0,97

Vejle

32

0

21

53(4)0,51

Region Midtjylland

122

2

111

235(36)0,21

Herning

28

0

16

440,58

Holstebro

7

0

0

7(1)0,12

Lemvig

10

0

0

10(3)1,06

Struer

6

0

0

60,32

Syddjurs

1

0

2

30,18

Norddjurs

2

0

0

20,09

Favrskov

1

0

9

100,52

Randers

4

0

1

50,06

Silkeborg

2

0

0

20,02

Samsø

1

0

0

10,75

Skanderborg

1

1

0

2(1)0,07

Århus

33

1

2

36(29)0,08

Ikast-Brande

1

0

0

10,04

Ringkøbing-Skjern

4

0

4

8(1)0,25

Hedensted

2

0

0

20,11

Skive

10

0

76

862,17

Viborg

9

0

1

10(1)0,14

Region Nordjylland

288

15

48

351(51)0,72

Morsø

2

0

1

30,28

Brønderslev-Dronninglund

103

5

1

109(3)4,83

Frederikshavn

22

1

1

240,32

Vesthimmerlands

9

1

0

100,61

Læsø

1

0

0

11,54

Rebild

17

1

3

212,28

Mariagerfjord

5

2

15

221,19

Jammerbugt

7

0

0

70,53

Aalborg

32

4

12

48(10)0,19

Hjørring

90

1

15

106(38)2,21

Hele landet

826

31

433

1.290(173)0,23

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl


Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. august 2008

3

Udlejningssituationen august 20084


5

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.