Beboerbetaling LBF-støttede lån efter renoveringsstøtteordningen

Beboerbetaling LBF-støttede lån efter renoveringsstøtteordningen

LBF Orienterer nr 458 8. januar 2009:

Beboerbetalingen på de LBF-støttede lån efter renoveringsstøtteordningen er siden 2008 variabel jf. "Landsbyggefonden orienterer" nr. 432 af 14. marts 2008.

Det er bestemt i almenboligloven § 91, at der anvendes variabel beboerbetaling, dog således, at gennemsnittet på beboerbetalingerne, 1. år, totalt set skal udgøre 3,4 % af anskaffelsessummerne ekskl. gebyrer til realkreditinstitutterne.

Landsbyggefonden har derfor "oversat" de hidtidige fordelingsnøgler mellem LBF-støttede arbejder og ustøttede/lokalt støttede arbejder til nye variable beboerbetalingsprocenter, f.eks.:

- Totalrenovering af badeværelser med byggeskade, hidtil normalt 50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, det første år 5 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 6,6 %).

- Totalrenovering af badeværelser med byggeskade på kabine, hidtil op til 75 % byggeskade og mindst 25 % forbedring/opretning, det første år min. 4,2 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 6,6 %).

- Udskiftning af vinduer med byggeskade, hidtil normalt 50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, det første år 5 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 6,6 %).

- Udskiftning af tag med byggeskade, hidtil 50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, det første år 5 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 6,6 %).

Arbejder, som slet ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen, henvises som hidtil til ustøttede/lokalt støttede lån (boligorganisationens dispositionsfond m.v.).

Der er i udgangspunktet ingen ændring i beboerbetalingen i ovennævnte eksempler i forhold til den hidtidige praksis.

Mere støtte til fremtidssikringen!

Landsbyggefonden kan til gengæld vedrørende investeringer, der anvendes til

forbedring af tilgængelighed,

lejlighedssammenlægninger og

miljøforbedrende foranstaltninger,

yde ydelsesstøtte til en større del af ydelsen på realkreditlånet end hvad der tidligere har været muligt.

Beregninger over fordelingen i 2008 har betydet, at beboerbetalingen i tilsagn vedrørende disse støttede fremtidsarbejder kan nedsættes. Beboerbetalingen vedr. tilgængelighed, ombygning og miljø fastsættes derfor i tilsagn fra 2009 og indtil videre iudgangspunktet 1. år til 1,8 % af anskaffelsessummen (i 2008 typisk fastsat til 2,6 % af anskaffelsessummen).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen