Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2009

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. februar 2009 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype.For afdelinger, som har modtaget særlig driftsstøtte(landsdispositionsfonden) eller støtte efter omprioriteringsloven, er der en særlig driftsstøttesektion. Disse oplysninger skal indberettes ved denne undersøgelse.

Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 6. februar 2009.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107 , eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054 .
Antal ledige lejligheder pr. 1. januar 2009.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. januar 2009 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.382. Det er 184 flere end ved undersøgelsen pr. 1. december 2008.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. januar 2009 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie

Ældre

Ungdom

I alt

Procent

Region Hovedstaden

51

4

67

122

(28)

0,06

København

30

0

6

36

(3)

0,06

Ballerup

1

0

1

2

0,02

Albertslund

1

0

0

1

(1)

0,014

Rødovre

2

0

0

2

0,024

Ishøj

8

0

0

8

(8)

0,172

Fredensborg

0

0

16

16

(16)

0,32

Helsingør

0

0

8

8

0,10

Hillerød

0

0

15

15

0,40

Rudersdal

0

0

7

7

0,16

Frederikssund

0

0

8

8

0,25

Halsnæs

0

0

1

1

0,04

Gribskov

9

4

5

18

1,525

Region Sjælland

67

14

74

155

(46)

0,21

Greve

1

0

1

2

0,033

Køge

4

0

0

4

(4)

0,06

Roskilde

1

0

23

24

0,28

Odsherred

5

0

0

5

0,32

Holbæk

4

0

1

5

(5)

0,07

Kalundborg

1

0

3

4

(4)

0,10

Ringsted

0

0

7

7

0,23

Slagelse

27

1

2

30

(10)

0,30

Sorø

0

0

4

4

0,19

Lolland

20

3

1

24

(20)

0,56

Næstved

0

1

28

29

(2)

0,46

Guldborgsund

3

9

0

12

(1)

0,25

Vordingborg

1

0

4

5

0,14

Region Syddanmark

324

4

135

463

(169)

0,41

Middelfart

1

0

3

4

0,18

Assens

6

0

1

7

(1)

0,37

Faaborg-Midtfyn

3

1

0

4

0,16

Nyborg

3

0

1

4

(2)

0,16

Odense

1

0

0

1

0,00

Svendborg

12

0

10

22

(11)

0,46

Nordfyns

0

0

1

1

0,08

Langeland

0

0

1

1

0,15

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

23

1

22

46

(17)

0,84

Billund

1

0

9

10

0,44

Sønderborg

66

0

30

96

(48)

1,01

Tønder

25

0

1

26

(12)

1,06

Esbjerg

14

0

12

26

(11)

0,18

Varde

13

0

7

20

(3)

0,63

Vejen

7

0

1

8

0,29

Aabenraa

21

0

13

34

(9)

0,61

Fredericia

28

0

0

28

(9)

0,41

Kolding

43

2

9

54

(16)

0,59

Vejle

56

0

14

70

(30)

0,67

Region Midtjylland

153

2

117

272

(163)

0,25

Herning

24

1

11

36

(23)

0,47

Holstebro

10

0

3

13

(5)

0,23

Lemvig

16

0

0

16

(3)

1,70

Struer

16

0

1

17

(9)

0,89

Syddjurs

6

0

5

11

(4)

0,64

Norddjurs

3

0

0

3

0,13

Favrskov

5

0

1

6

0,31

Randers

6

0

0

6

(3)

0,07

Silkeborg

7

0

1

8

0,10

Samsø

1

0

0

1

0,75

Skanderborg

1

1

0

2

(1)

0,07

Århus

16

0

9

25

(19)

0,06

Ikast-Brande

4

0

1

5

(2)

0,19

Ringkøbing-Skjern

8

0

3

11

(6)

0,35

Hedensted

3

0

0

3

(3)

0,16

Skive

14

0

82

96

(83)

2,42

Viborg

13

0

0

13

(2)

0,18

Region Nordjylland

287

15

68

370

(211)

0,75

Morsø

4

0

0

4

(3)

0,37

Thisted

6

0

0

6

(2)

0,28

Brønderslev-Dronninglund

99

4

2

105

(83)

4,65

Frederikshavn

26

0

15

41

(9)

0,55

Vesthimmerlands

10

1

3

14

(9)

0,86

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

14

6

1

21

(2)

2,23

Mariagerfjord

12

1

23

36

(14)

1,95

Jammerbugt

8

0

0

8

0,60

Aalborg

19

2

12

33

(8)

0,13

Hjørring

88

1

12

101

(81)

2,11

Hele landet

882

39

461

1.382

(617)

0,25

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. januar 2009

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. februar 2009 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype.For afdelinger, som har modtaget særlig driftsstøtte(landsdispositionsfonden) eller støtte efter omprioriteringsloven, er der en særlig driftsstøttesektion. Disse oplysninger skal indberettes ved denne undersøgelse.

Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 6. februar 2009.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107 , eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054 .
Antal ledige lejligheder pr. 1. januar 2009.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. januar 2009 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.382. Det er 184 flere end ved undersøgelsen pr. 1. december 2008.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. januar 2009 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie

Ældre

Ungdom

I alt

Procent

Region Hovedstaden

51

4

67

122

(28)

0,06

København

30

0

6

36

(3)

0,06

Ballerup

1

0

1

2

0,02

Albertslund

1

0

0

1

(1)

0,014

Rødovre

2

0

0

2

0,024

Ishøj

8

0

0

8

(8)

0,172

Fredensborg

0

0

16

16

(16)

0,32

Helsingør

0

0

8

8

0,10

Hillerød

0

0

15

15

0,40

Rudersdal

0

0

7

7

0,16

Frederikssund

0

0

8

8

0,25

Halsnæs

0

0

1

1

0,04

Gribskov

9

4

5

18

1,525

Region Sjælland

67

14

74

155

(46)

0,21

Greve

1

0

1

2

0,033

Køge

4

0

0

4

(4)

0,06

Roskilde

1

0

23

24

0,28

Odsherred

5

0

0

5

0,32

Holbæk

4

0

1

5

(5)

0,07

Kalundborg

1

0

3

4

(4)

0,10

Ringsted

0

0

7

7

0,23

Slagelse

27

1

2

30

(10)

0,30

Sorø

0

0

4

4

0,19

Lolland

20

3

1

24

(20)

0,56

Næstved

0

1

28

29

(2)

0,46

Guldborgsund

3

9

0

12

(1)

0,25

Vordingborg

1

0

4

5

0,14

Region Syddanmark

324

4

135

463

(169)

0,41

Middelfart

1

0

3

4

0,18

Assens

6

0

1

7

(1)

0,37

Faaborg-Midtfyn

3

1

0

4

0,16

Nyborg

3

0

1

4

(2)

0,16

Odense

1

0

0

1

0,00

Svendborg

12

0

10

22

(11)

0,46

Nordfyns

0

0

1

1

0,08

Langeland

0

0

1

1

0,15

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

23

1

22

46

(17)

0,84

Billund

1

0

9

10

0,44

Sønderborg

66

0

30

96

(48)

1,01

Tønder

25

0

1

26

(12)

1,06

Esbjerg

14

0

12

26

(11)

0,18

Varde

13

0

7

20

(3)

0,63

Vejen

7

0

1

8

0,29

Aabenraa

21

0

13

34

(9)

0,61

Fredericia

28

0

0

28

(9)

0,41

Kolding

43

2

9

54

(16)

0,59

Vejle

56

0

14

70

(30)

0,67

Region Midtjylland

153

2

117

272

(163)

0,25

Herning

24

1

11

36

(23)

0,47

Holstebro

10

0

3

13

(5)

0,23

Lemvig

16

0

0

16

(3)

1,70

Struer

16

0

1

17

(9)

0,89

Syddjurs

6

0

5

11

(4)

0,64

Norddjurs

3

0

0

3

0,13

Favrskov

5

0

1

6

0,31

Randers

6

0

0

6

(3)

0,07

Silkeborg

7

0

1

8

0,10

Samsø

1

0

0

1

0,75

Skanderborg

1

1

0

2

(1)

0,07

Århus

16

0

9

25

(19)

0,06

Ikast-Brande

4

0

1

5

(2)

0,19

Ringkøbing-Skjern

8

0

3

11

(6)

0,35

Hedensted

3

0

0

3

(3)

0,16

Skive

14

0

82

96

(83)

2,42

Viborg

13

0

0

13

(2)

0,18

Region Nordjylland

287

15

68

370

(211)

0,75

Morsø

4

0

0

4

(3)

0,37

Thisted

6

0

0

6

(2)

0,28

Brønderslev-Dronninglund

99

4

2

105

(83)

4,65

Frederikshavn

26

0

15

41

(9)

0,55

Vesthimmerlands

10

1

3

14

(9)

0,86

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

14

6

1

21

(2)

2,23

Mariagerfjord

12

1

23

36

(14)

1,95

Jammerbugt

8

0

0

8

0,60

Aalborg

19

2

12

33

(8)

0,13

Hjørring

88

1

12

101

(81)

2,11

Hele landet

882

39

461

1.382

(617)

0,25

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. januar 2009

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.