Publikation: "Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 - SBi Rapport 2009:14".

Hermed fremsendes et eksemplar af SBi-rapport nr. 2009:14: ”Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000”.

Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an. Det drejer sig om Bispehaven i Århus, Vejleåparken i Ishøj og Tingbjerg i København.

Publikationen er et resultat blandt flere evalueringer vedrørende virkningerne af 2000-omprioriteringsloven udført henholdsvis af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Socialforskningsinstituttet – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). SBi offentliggør endvidere afsluttende ”Survey blandt forretningsfører i 100 almene boligafdelinger” (SBi 2009:16) og ”Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger” (SBi 2009:15).

Yderligere eksemplarer af SBi 2009:14 kan bestilles på sbi.dk. Prisen pr. stk. er 375 kr. inkl. 25 % moms, ekskl. forsendelse. Rapporten kan også downloades gratis. Rapporterne SBi 2009:15 og SBi 2009:16 foreligger kun elektroniske.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.