Evaluering af boligsociale indsatser og huslejenedsættelser i perioden 2008-16

I perioden 2006-2010 uddeler Landsbyggefonden i alt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser med henblik på at vende og modvirke negative udviklingsforløb i almene boligområder. Midlerne er blevet uddelt i tre omgange, senest og sidste gang her i efteråret 2009, og er gået til ca. 160 boligområder rundt om i landet.

Samtidigt har Landsbyggefonden afsat midler til at få gennemført en evaluering af denne puljeuddeling. Evaluator er Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – SFI, der er gået sammen med Rambøll Management Consulting. Evalueringen påbegyndes i november i år og løber ind til medio 2016.

Evalueringen kommer til at bestå af to dele. Den ene del, som SFI står for, er en effektevaluering af puljen, og den andel andel del er en procesevaluering, som Rambøll er ansvarlig for.

Effektevalueringen har til formål at give alle en viden om, hvilken effekt og gennemslagskraft boligsociale indsatser og huslejenedsættelser har i udsatte boligområder. Det er en viden, som kan bruges til endnu bedre at målrette indsatser til boligområder, der står over for forskellige boligsociale udfordringer.

I effektevalueringen måler SFI effekten af de forskellige igangsatte indsatser og ser på, hvilke behov de indsatser er i stand til at dække og på hvilken måde. Det vil sige, at SFI søger en viden om, hvilke behov, der bedst kan dækkes med henholdsvis boligsociale indsatser og huslejenedsættelser, og hvilke behov, der kræver begge typer af indsatser. SFI måler også effekten af forsøgene med ændrede udlejningsregler og nye anvisningsmodeller med henblik på at finde ud af, hvor langt denne type af indsats kan komme i forhold til at løse boligsociale problemstillinger.

Procesevalueringen skal være med til at give svar, hvordan der rundt om i boligområder bliver arbejdet med boligsociale indsatser, hvordan boligområderne organiserer indsatserne, og hvilke udfordringer der opstår i det boligsociale arbejde. Som en del af procesevalueringen udvælger Rambøll sammen med Landsbyggefonden nogle boligområder, hvor der stilles skarpt på samarbejdsrelationer, arbejdsmedtoder og organisering. Boligområdernes måde at arbejde med helhedsplaner bliver også et centralt omdrejningspunkt. Som en del af evalueringen laver Rambøll workshops om forandringsteori, så de udvalgte boligområder får sparring og støtte i deres arbejde.

Rambøll evaluerer også det Boligsociale Net og holder i det regi forskellige oplæg om fx forandringsteori, og konflikthåndtering. Fælles for oplæggene vil være, at der bliver taget emner op, der afspejler den virkelighed, som boligområderne står i.

Undervejs i evalueringsperioden vil SFI og Rambøll publicere rapporter og temahæfter samt præsentere resultater fra evalueringen på seminarer og konferencer. I midten af 2013 arrangerer SFI og Rambøll midtvejsseminarier i København, Odense og Århus for boligområdets aktører og i 2016 arrangeres en afslutningskonference i København.

Spørgsmål og kommentarer til evalueringen er meget velkomne og følgende personer kan kontaktes:

Forsker, Ph.d. Louise Glerup Aner, SFI. Tlf. 33 48 08 31. Epost: lga@sfi.dk

Chefkonsulent Hanne Nielsen, Rambøll, Tlf. 51 61 79 73. Epost: hann@r-m.com

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

I perioden 2006-2010 uddeler Landsbyggefonden i alt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser med henblik på at vende og modvirke negative udviklingsforløb i almene boligområder. Midlerne er blevet uddelt i tre omgange, senest og sidste gang her i efteråret 2009, og er gået til ca. 160 boligområder rundt om i landet.

Samtidigt har Landsbyggefonden afsat midler til at få gennemført en evaluering af denne puljeuddeling. Evaluator er Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – SFI, der er gået sammen med Rambøll Management Consulting. Evalueringen påbegyndes i november i år og løber ind til medio 2016.

Evalueringen kommer til at bestå af to dele. Den ene del, som SFI står for, er en effektevaluering af puljen, og den andel andel del er en procesevaluering, som Rambøll er ansvarlig for.

Effektevalueringen har til formål at give alle en viden om, hvilken effekt og gennemslagskraft boligsociale indsatser og huslejenedsættelser har i udsatte boligområder. Det er en viden, som kan bruges til endnu bedre at målrette indsatser til boligområder, der står over for forskellige boligsociale udfordringer.

I effektevalueringen måler SFI effekten af de forskellige igangsatte indsatser og ser på, hvilke behov de indsatser er i stand til at dække og på hvilken måde. Det vil sige, at SFI søger en viden om, hvilke behov, der bedst kan dækkes med henholdsvis boligsociale indsatser og huslejenedsættelser, og hvilke behov, der kræver begge typer af indsatser. SFI måler også effekten af forsøgene med ændrede udlejningsregler og nye anvisningsmodeller med henblik på at finde ud af, hvor langt denne type af indsats kan komme i forhold til at løse boligsociale problemstillinger.

Procesevalueringen skal være med til at give svar, hvordan der rundt om i boligområder bliver arbejdet med boligsociale indsatser, hvordan boligområderne organiserer indsatserne, og hvilke udfordringer der opstår i det boligsociale arbejde. Som en del af procesevalueringen udvælger Rambøll sammen med Landsbyggefonden nogle boligområder, hvor der stilles skarpt på samarbejdsrelationer, arbejdsmedtoder og organisering. Boligområdernes måde at arbejde med helhedsplaner bliver også et centralt omdrejningspunkt. Som en del af evalueringen laver Rambøll workshops om forandringsteori, så de udvalgte boligområder får sparring og støtte i deres arbejde.

Rambøll evaluerer også det Boligsociale Net og holder i det regi forskellige oplæg om fx forandringsteori, og konflikthåndtering. Fælles for oplæggene vil være, at der bliver taget emner op, der afspejler den virkelighed, som boligområderne står i.

Undervejs i evalueringsperioden vil SFI og Rambøll publicere rapporter og temahæfter samt præsentere resultater fra evalueringen på seminarer og konferencer. I midten af 2013 arrangerer SFI og Rambøll midtvejsseminarier i København, Odense og Århus for boligområdets aktører og i 2016 arrangeres en afslutningskonference i København.

Spørgsmål og kommentarer til evalueringen er meget velkomne og følgende personer kan kontaktes:

Forsker, Ph.d. Louise Glerup Aner, SFI. Tlf. 33 48 08 31. Epost: lga@sfi.dk

Chefkonsulent Hanne Nielsen, Rambøll, Tlf. 51 61 79 73. Epost: hann@r-m.com

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen