Beboerbetaling LBF-støttede lån, renoveringsstøtteordningen m.v.

Beboerbetalingen på de LBF-støttede lån efter renoveringsstøtteordningen er siden 2008 variabel jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 432 af 14. marts 2008 og nr. 458 af 8. januar 2009.

Det er bestemt i almenboligloven § 91, at der anvendes variabel beboerbetaling, dog således, at gennemsnittet på beboerbetalingerne, 1. år, totalt set skal udgøre 3,4 % af anskaffelsessummerne ekskl. gebyrer til realkreditinstitutterne.

Med baggrund i bl.a. renteudviklingen har Landsbyggefonden ændret de hidtidige fordelingsnøgler mellem særligt støttede arbejder og begrænset støttede arbejder til nye variable beboerbetalingsprocenter, f.eks.:

 • Totalrenovering af badeværelser med byggeskade, hidtil normalt 50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, det første år 4,6 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 5,8 %).
  • Totalrenovering af badeværelser med byggeskade på kabine, hidtil op til 75 % byggeskade og mindst 25 % forbedring/opretning, det første år min. 4,0 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 5,8 %).
   • Udskiftning af vinduer med byggeskade, hidtil normalt 50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, det første år 4,6 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 5,8 %).
   • Udskiftning af tag med byggeskade, hidtil 50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, det første år 4,6 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 5,8 %).

   Arbejder, som slet ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen, henvises som hidtil til ustøttede/lokalt støttede lån (boligorganisationens dispositionsfond m.v.).

   Landsbyggefonden kan til gengæld vedrørende investeringer, der anvendes til

   forbedring af tilgængelighed,

   lejlighedssammenlægninger og

   miljøforbedrende foranstaltninger,

   yde ydelsesstøtte til en større del af ydelsen på realkreditlånet end hvad der tidligere har været muligt.

   Beregninger over fordelingen i 2009 har betydet, at beboerbetalingen i tilsagn vedrørende disse støttede fremtidsarbejder, tilgængelighed, ombygning og miljø, fortsat kan fastsættes i udgangspunktet 1. år til 1,8 % af anskaffelsessummen.

   Med venlig hilsen

   LANDSBYGGEFONDEN   Gert Nielsen Birger R. Kristensen