Indberetning af ledige boliger pr 1 marts 2009

LBF-orienterer nr. 461 23/2-2009

Indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2009

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. marts 2009 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype.
Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 6. marts 2009.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

1. Antal ledige lejligheder pr. 1. februar 2009.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2009 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.430. Det er 48 flere end ved undersøgelsen pr. 1. januar 2009.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. februar 2009 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie

Ældre

Ungdom

I alt

Procent

Region Hovedstaden

77

0

92

169

(16)

0,08

København

73

0

11

84

0,14

Ballerup

0

0

7

7

0,05

Albertslund

2

0

0

2

(1)

0,03

Fredensborg

0

0

16

16

(15)

0,32

Helsingør

0

0

11

11

0,13

Hillerød

0

0

24

24

0,64

Rudersdal

0

0

9

9

0,21

Frederikssund

1

0

7

8

0,24

Gribskov

1

0

7

8

0,69

Region Sjælland

66

6

78

150

(45)

0,21

Greve

1

0

0

1

(1)

0,02

Roskilde

0

0

31

31

0,36

Odsherred

3

0

0

3

0,19

Holbæk

5

0

1

6

(2)

0,09

Kalundborg

3

0

2

5

(2)

0,13

Ringsted

0

0

1

1

(1)

0,03

Slagelse

22

0

5

27

(13)

0,27

Sorø

0

0

5

5

0,24

Lejre

0

0

3

3

0,42

Lolland

27

4

1

32

(25)

0,75

Næstved

1

1

27

29

(1)

0,46

Guldborgsund

4

0

1

5

0,10

Vordingborg

0

1

1

2

0,06

Region Syddanmark

312

9

185

506

(149)

0,44

Middelfart

1

0

7

8

0,36

Assens

5

0

5

10

0,53

Faaborg-Midtfyn

4

1

0

5

0,20

Nyborg

2

0

0

2

(1)

0,08

Odense

6

0

4

10

(4)

0,04

Svendborg

16

0

14

30

(17)

0,63

Nordfyns

0

0

2

2

0,17

Langeland

0

0

2

2

0,31

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

29

1

19

49

(24)

0,89

Billund

3

0

7

10

0,44

Sønderborg

76

0

33

109

(54)

1,14

Tønder

29

0

1

30

(1)

1,23

Esbjerg

6

0

11

17

(2)

0,12

Varde

9

6

5

20

(4)

0,63

Vejen

5

0

2

7

0,25

Aabenraa

20

1

13

34

(4)

0,61

Fredericia

22

0

0

22

(6)

0,32

Kolding

12

0

43

55

(5)

0,60

Vejle

66

0

17

83

(27)

0,80

Region Midtjylland

187

1

71

259

(92)

0,23

Herning

35

0

16

51

(35)

0,67

Holstebro

19

0

3

22

(12)

0,39

Lemvig

16

0

1

17

(3)

1,80

Struer

20

0

1

21

(12)

1,10

Syddjurs

11

0

5

16

(9)

0,92

Norddjurs

5

0

0

5

0,21

Favrskov

6

0

1

7

0,36

Randers

4

0

1

5

(1)

0,06

Silkeborg

9

0

2

11

0,14

Samsø

1

0

0

1

(1)

0,75

Skanderborg

3

1

0

4

(2)

0,13

Århus

18

0

5

23

(14)

0,05

Ikast-Brande

3

0

3

6

0,23

Ringkøbing-Skjern

10

0

4

14

(3)

0,45

Hedensted

3

0

0

3

0,16

Skive

16

0

24

40

1,01

Viborg

8

0

5

13

0,18

Region Nordjylland

244

22

80

346

(111)

0,70

Morsø

4

0

1

5

(4)

0,46

Thisted

11

0

0

11

(5)

0,52

Brønderslev-Dronninglund

27

4

2

33

(2)

1,46

Frederikshavn

36

0

22

58

(6)

0,78

Vesthimmerlands

14

2

1

17

(9)

1,04

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

13

7

2

22

(1)

2,34

Mariagerfjord

11

1

25

37

(3)

2,00

Jammerbugt

11

1

0

12

0,90

Aalborg

23

5

14

42

(7)

0,16

Hjørring

93

2

13

108

(74)

2,25

Hele landet

886

38

506

1.430

(413)

0,26

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. februar 2009

Udlejningssituationen februar 2009

 

LBF-orienterer nr. 461 23/2-2009

Indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2009

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. marts 2009 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype.
Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 6. marts 2009.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

1. Antal ledige lejligheder pr. 1. februar 2009.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2009 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.430. Det er 48 flere end ved undersøgelsen pr. 1. januar 2009.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. februar 2009 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i landsdispositionsfonden)

Region/ kommune

Familie

Ældre

Ungdom

I alt

Procent

Region Hovedstaden

77

0

92

169

(16)

0,08

København

73

0

11

84

0,14

Ballerup

0

0

7

7

0,05

Albertslund

2

0

0

2

(1)

0,03

Fredensborg

0

0

16

16

(15)

0,32

Helsingør

0

0

11

11

0,13

Hillerød

0

0

24

24

0,64

Rudersdal

0

0

9

9

0,21

Frederikssund

1

0

7

8

0,24

Gribskov

1

0

7

8

0,69

Region Sjælland

66

6

78

150

(45)

0,21

Greve

1

0

0

1

(1)

0,02

Roskilde

0

0

31

31

0,36

Odsherred

3

0

0

3

0,19

Holbæk

5

0

1

6

(2)

0,09

Kalundborg

3

0

2

5

(2)

0,13

Ringsted

0

0

1

1

(1)

0,03

Slagelse

22

0

5

27

(13)

0,27

Sorø

0

0

5

5

0,24

Lejre

0

0

3

3

0,42

Lolland

27

4

1

32

(25)

0,75

Næstved

1

1

27

29

(1)

0,46

Guldborgsund

4

0

1

5

0,10

Vordingborg

0

1

1

2

0,06

Region Syddanmark

312

9

185

506

(149)

0,44

Middelfart

1

0

7

8

0,36

Assens

5

0

5

10

0,53

Faaborg-Midtfyn

4

1

0

5

0,20

Nyborg

2

0

0

2

(1)

0,08

Odense

6

0

4

10

(4)

0,04

Svendborg

16

0

14

30

(17)

0,63

Nordfyns

0

0

2

2

0,17

Langeland

0

0

2

2

0,31

Ærø

1

0

0

1

0,25

Haderslev

29

1

19

49

(24)

0,89

Billund

3

0

7

10

0,44

Sønderborg

76

0

33

109

(54)

1,14

Tønder

29

0

1

30

(1)

1,23

Esbjerg

6

0

11

17

(2)

0,12

Varde

9

6

5

20

(4)

0,63

Vejen

5

0

2

7

0,25

Aabenraa

20

1

13

34

(4)

0,61

Fredericia

22

0

0

22

(6)

0,32

Kolding

12

0

43

55

(5)

0,60

Vejle

66

0

17

83

(27)

0,80

Region Midtjylland

187

1

71

259

(92)

0,23

Herning

35

0

16

51

(35)

0,67

Holstebro

19

0

3

22

(12)

0,39

Lemvig

16

0

1

17

(3)

1,80

Struer

20

0

1

21

(12)

1,10

Syddjurs

11

0

5

16

(9)

0,92

Norddjurs

5

0

0

5

0,21

Favrskov

6

0

1

7

0,36

Randers

4

0

1

5

(1)

0,06

Silkeborg

9

0

2

11

0,14

Samsø

1

0

0

1

(1)

0,75

Skanderborg

3

1

0

4

(2)

0,13

Århus

18

0

5

23

(14)

0,05

Ikast-Brande

3

0

3

6

0,23

Ringkøbing-Skjern

10

0

4

14

(3)

0,45

Hedensted

3

0

0

3

0,16

Skive

16

0

24

40

1,01

Viborg

8

0

5

13

0,18

Region Nordjylland

244

22

80

346

(111)

0,70

Morsø

4

0

1

5

(4)

0,46

Thisted

11

0

0

11

(5)

0,52

Brønderslev-Dronninglund

27

4

2

33

(2)

1,46

Frederikshavn

36

0

22

58

(6)

0,78

Vesthimmerlands

14

2

1

17

(9)

1,04

Læsø

1

0

0

1

1,54

Rebild

13

7

2

22

(1)

2,34

Mariagerfjord

11

1

25

37

(3)

2,00

Jammerbugt

11

1

0

12

0,90

Aalborg

23

5

14

42

(7)

0,16

Hjørring

93

2

13

108

(74)

2,25

Hele landet

886

38

506

1.430

(413)

0,26

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. februar 2009

Udlejningssituationen februar 2009

 

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.