Aarsberetning 2008

Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2008

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside.

Aarsberetning

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2008

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside.

Aarsberetning

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen