Aarsberetning 2008

Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2008

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside.

Aarsberetning

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen