Regnskabsindberetning via internettet

LBF Orienterer nr 464 af 6. april 2009

Krav om indberetning via internettet

Den obligatoriske elektroniske indberetning af regnskaber for almene boligorganisationer og selvejende institutioner skal med virkning for regnskabsår 2008 foretages via internettet på Landsbyggefondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/

Indberetningen af godkendte regnskaber følger reglerne i driftsbekendtgørelsen og skal senest finde sted 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

Landsbyggefonden har tidligere i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 434 af 14. marts 2008 orienteret om retningslinjerne for den elektroniske regnskabsindberetning for regnskabsår 2008 og frem. Retningslinjerne indeholder nærmere information om baggrund for indberetningen, hvem der skal indberette, krav til indberetningen, herunder opbygning af filer og datastruktur mv. Retningslinjerne kan findes på fondens hjemmeside: www.lbf.dk> Analyse > Regnskabsoplysninger > Indberetning

Der henvises endvidere til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 367 af 12. september 2005 vedr. indberetningspligt for selvejende institutioner.

Indberetningen

Adgang til indberetningssystemet findes på fondens hjemmeside: www.lbf.dk> Analyse > Regnskabsoplysninger > Indberetning.

Den internetbaserede indberetning indebærer bl.a. at der allerede i forbindelse med boligorganisationens indlæsning af regnskaberne foretages automatisk validering for fejl og mangler. Boligorganisationen får således besked med det samme om eventuelle fejl og mangler – og indlæsningen kan ikke færdiggøres, før regnskabsfilerne er i orden. En oversigt over de udførte systemmæssige kontroller kan findes på fondens hjemmeside: www.lbf.dk> Analyse > Regnskabsoplysninger > Indberetning.

Når regnskaberne er indlæst i systemet, kan revisor logge på og godkende eller afvise de indlæste regnskaber i systemet. Det foregår fortsat i form af en godkendelse af et kontroltal, der er sammensat af hovedtal fra regnskabet. Landsbyggefonden har i samarbejde med en række revisorer udarbejdet et forslag til revisorerklæring. Revisorerklæringen bygger på Landsbyggefondens retningslinjer for indberetningen af 14. marts 2008.

Når revisor har godkendt indberetningen, kan boligorganisationen endeligt indberette regnskaberne til Landsbyggefonden.

Procedurerne er nærmere beskrevet i ”Retningslinjerne” og ”Brugervejledningen”.

Der vil indtil videre fortsat være enkelte manuelle processer forbundet med indberetningen. Der er fastsat retningslinjer for anvendelse af digital signatur i forbindelse med regnskabsindberetningerne. De eksterne muligheder for at organisere anvendelsen af digital signatur i et stort antal almene administrationer følges nøje.

Boligorganisationerne logger ind på systemet med brugernavn og adgangskode, som er de samme som ved Landsbyggefondens øvrige systemer.

Revisor kan ved henvendelse til Landsbyggefonden få oplyst sit brugernavn og adgangskode.

Brugervejledning

Landsbyggefonden har udarbejdet en brugervejledning, der beskriver og illustrerer hele indberetningsprocessen. Dette gælder såvel boligorganisationens som revisors dele af processen. Brugervejledningen kan findes på fondens hjemmeside: www.lbf.dk> Analyse > Regnskabsoplysninger > Indberetning.

For nærmere spørgsmål vedr. indberetningsprocessen m.v. henvises til brugervejledningen og retningslinjerne.

Kontoplaner
Kontoplaner for organisation, afdeling og sideaktiviteter kan findes på fondens hjemmeside www.lbf.dk> Analyse > Regnskabsoplysninger > Indberetning>kontoplaner.

BLIS 2008

Landbyggefonden har udviklet en ny version af BLIS programmet – BLIS2008. Programmet kan hentes på fondens hjemmeside.

Kurser

Landsbyggefonden afholder introduktionskurser til internetindberetningssystemet, herunder det nye BLIS 2008. Kurserne vil indeholde en gennemgang af hele indberetningsprocessen og af de enkelte funktionaliteter i indberetningssystemet samt BLIS 2008. Samtlige kursister vil få mulighed for selv at arbejde med indberetning mv.

Kurserne finder sted følgende dage:

  • Onsdag 22. april 2009, kl. 10-14 på Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
  • Torsdag 23. april 2009, kl. 10-14 på Hotel Haraldskær

  • Tirsdag 28. april 2009, kl. 10-14 i FTF’s kursuscenter, Niels Hemmingsens Gade 12. 1010 København K
  • Onsdag 29. april 2009, kl. 10-14 i FTF’s kursuscenter

Tilmelding til kurserne sker ved henvendelse til Anne-Louise Juncker tlf. 33762128, mail: alj@lbf.dk eller Margit Cymborski tlf. 33762114, mail: mcy@lbf.dk

Tilmelding skal ske senest mandag 20. april 2009.

Yderligere information og kontakt

Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
E-mail-adresse:lbf@lbf.dk
Telefon 3376 2000
Telefax 3376 2005

For henvendelser vedr. konkrete indberetninger og log-in adgangskoder henvises til Margit Cymborski 33762114 og Anne-Louise Juncker 33762128.

For generelle henvendelser vedr. indberetningen og indberetningssystemet henvises til Margit Cymborski, Anne-Louise Juncker og Flemming Munch Mortensen 33762120.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen