Indberetning af ledige boliger pr 1 maj 2009

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. maj 2009 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger.

Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype.

Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen­de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af­de­lingers økono­mi­ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt­nings­mæssi­ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest torsdag den 7. maj 2009.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. april 2009.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. april 2009 hos almene boligor­ganisatio­ner er opgjort til 1.601. Det er 34 flere end ved undersøgelsen pr. 1. marts 2009.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. april 2009 hos almene boligforetagender

I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i landsdispositionsfonden)

Region / kommune

       
 

Familie

Ældre

Ungdom

I alt

 

Procent

Region Hovedstaden

87

18

110

215

(33)

0,11

København

42

0

10

52

(2)

0,09

Frederiksberg

0

0

1

1

 

0,02

Ballerup

3

0

8

11

 

0,09

Gladsaxe

1

0

0

1

 

0,01

Glostrup

0

0

1

1

 

0,02

Herlev

1

0

0

1

 

0,01

Albertslund

2

0

0

2

(1)

0,03

Rødovre

1

0

0

1

 

0,01

Ishøj

8

0

0

8

(8)

0,17

Vallensbæk

18

0

0

18

 

3,76

Fredensborg

1

18

22

41

(21)

0,82

Helsingør

0

0

17

17

 

0,21

Hillerød

0

0

34

34

 

0,91

Rudersdal

0

0

8

8

 

0,19

Egedal

4

0

0

4

 

0,21

Frederikssund

4

0

1

5

 

0,15

Gribskov

1

0

5

6

 

0,52

Bornholm

1

0

3

4

(1)

0,16

Region Sjælland

75

3

125

203

(50)

0,28

Greve

2

0

0

2

(2)

0,03

Køge

2

0

3

5

(2)

0,07

Roskilde

0

0

72

72

 

0,83

Odsherred

3

0

0

3

 

0,19

Holbæk

3

0

0

3

 

0,04

Kalundborg

5

0

2

7

(2)

0,18

Ringsted

0

0

1

1

 

0,03

Slagelse

27

0

6

33

(20)

0,33

Sorø

0

0

4

4

 

0,19

Lolland

27

1

2

30

(22)

0,70

Næstved

1

0

34

35

(1)

0,55

Guldborgsund

3

1

0

4

(1)

0,08

Vordingborg

2

1

1

4

 

0,11

Region Syddanmark

325

8

207

540

(181)

0,47

Middelfart

1

0

2

3

 

0,13

Assens

7

0

1

8

 

0,43

Faaborg-Midtfyn

6

1

0

7

 

0,28

Nyborg

3

0

1

4

 

0,16

Odense

1

0

3

4

 

0,02

Svendborg

18

0

35

53

(31)

1,12

Nordfyns

0

0

2

2

 

0,17

Haderslev

27

0

18

45

(22)

0,82

Billund

2

0

6

8

 

0,35

Sønderborg

84

0

37

121

(57)

1,27

Tønder

25

0

1

26

(1)

1,06

Esbjerg

13

1

18

32

(9)

0,22

Varde

14

6

4

24

(9)

0,75

Vejen

5

0

1

6

 

0,21

Aabenraa

16

0

11

27

 

0,48

Fredericia

17

0

0

17

(6)

0,25

Kolding

17

0

52

69

(8)

0,76

Vejle

69

0

15

84

(38)

0,80

Region Midtjylland

212

1

65

278

(115)

0,25

Herning

51

0

10

61

(36)

0,80

Holstebro

26

0

3

29

(15)

0,52

Lemvig

11

0

0

11

(2)

1,17

Struer

22

0

1

23

(13)

1,21

Syddjurs

15

0

6

21

(10)

1,20

Norddjurs

3

0

0

3

 

0,13

Favrskov

4

0

3

7

 

0,35

Randers

4

0

1

5

 

0,06

Silkeborg

8

0

1

9

 

0,11

Skanderborg

4

1

0

5

(1)

0,16

Århus

30

0

16

46

(36)

0,11

Ikast-Brande

4

0

3

7

 

0,26

Ringkøbing-Skjern

5

0

6

11

(1)

0,35

Hedensted

6

0

0

6

 

0,33

Skive

11

0

9

20

 

0,50

Viborg

8

0

6

14

(1)

0,19

Region Nordjylland

245

31

89

365

(122)

0,74

Morsø

4

0

2

6

(4)

0,55

Thisted

13

0

0

13

(7)

0,62

Brønderslev-Dronninglund

26

4

2

32

(2)

1,42

Frederikshavn

25

0

31

56

 

0,76

Vesthimmerlands

14

2

3

19

(12)

1,16

Læsø

1

0

0

1

 

1,54

Rebild

20

6

1

27

 

2,87

Mariagerfjord

8

12

25

45

(4)

2,35

Jammerbugt

7

1

0

8

 

0,60

Aalborg

25

6

12

43

(10)

0,17

Hjørring

102

0

13

115

(83)

2,40

Hele landet

944

61

596

1.601

(501)

0,29

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. april 2009

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. maj 2009 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger.

Bemærk at de ledige boliger i de integrerede afdelinger skal anføres under den respektive boligtype.

Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

2. Udlejningssituationen

For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der ved denne undersøgelse også indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen­de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af­de­lingers økono­mi­ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt­nings­mæssi­ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest torsdag den 7. maj 2009.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. april 2009.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. april 2009 hos almene boligor­ganisatio­ner er opgjort til 1.601. Det er 34 flere end ved undersøgelsen pr. 1. marts 2009.

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Ledige lejligheder opgjort efter landsdele

Ledige lejligheder pr. 1. april 2009 hos almene boligforetagender

I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i landsdispositionsfonden)

Region / kommune

       
 

Familie

Ældre

Ungdom

I alt

 

Procent

Region Hovedstaden

87

18

110

215

(33)

0,11

København

42

0

10

52

(2)

0,09

Frederiksberg

0

0

1

1

 

0,02

Ballerup

3

0

8

11

 

0,09

Gladsaxe

1

0

0

1

 

0,01

Glostrup

0

0

1

1

 

0,02

Herlev

1

0

0

1

 

0,01

Albertslund

2

0

0

2

(1)

0,03

Rødovre

1

0

0

1

 

0,01

Ishøj

8

0

0

8

(8)

0,17

Vallensbæk

18

0

0

18

 

3,76

Fredensborg

1

18

22

41

(21)

0,82

Helsingør

0

0

17

17

 

0,21

Hillerød

0

0

34

34

 

0,91

Rudersdal

0

0

8

8

 

0,19

Egedal

4

0

0

4

 

0,21

Frederikssund

4

0

1

5

 

0,15

Gribskov

1

0

5

6

 

0,52

Bornholm

1

0

3

4

(1)

0,16

Region Sjælland

75

3

125

203

(50)

0,28

Greve

2

0

0

2

(2)

0,03

Køge

2

0

3

5

(2)

0,07

Roskilde

0

0

72

72

 

0,83

Odsherred

3

0

0

3

 

0,19

Holbæk

3

0

0

3

 

0,04

Kalundborg

5

0

2

7

(2)

0,18

Ringsted

0

0

1

1

 

0,03

Slagelse

27

0

6

33

(20)

0,33

Sorø

0

0

4

4

 

0,19

Lolland

27

1

2

30

(22)

0,70

Næstved

1

0

34

35

(1)

0,55

Guldborgsund

3

1

0

4

(1)

0,08

Vordingborg

2

1

1

4

 

0,11

Region Syddanmark

325

8

207

540

(181)

0,47

Middelfart

1

0

2

3

 

0,13

Assens

7

0

1

8

 

0,43

Faaborg-Midtfyn

6

1

0

7

 

0,28

Nyborg

3

0

1

4

 

0,16

Odense

1

0

3

4

 

0,02

Svendborg

18

0

35

53

(31)

1,12

Nordfyns

0

0

2

2

 

0,17

Haderslev

27

0

18

45

(22)

0,82

Billund

2

0

6

8

 

0,35

Sønderborg

84

0

37

121

(57)

1,27

Tønder

25

0

1

26

(1)

1,06

Esbjerg

13

1

18

32

(9)

0,22

Varde

14

6

4

24

(9)

0,75

Vejen

5

0

1

6

 

0,21

Aabenraa

16

0

11

27

 

0,48

Fredericia

17

0

0

17

(6)

0,25

Kolding

17

0

52

69

(8)

0,76

Vejle

69

0

15

84

(38)

0,80

Region Midtjylland

212

1

65

278

(115)

0,25

Herning

51

0

10

61

(36)

0,80

Holstebro

26

0

3

29

(15)

0,52

Lemvig

11

0

0

11

(2)

1,17

Struer

22

0

1

23

(13)

1,21

Syddjurs

15

0

6

21

(10)

1,20

Norddjurs

3

0

0

3

 

0,13

Favrskov

4

0

3

7

 

0,35

Randers

4

0

1

5

 

0,06

Silkeborg

8

0

1

9

 

0,11

Skanderborg

4

1

0

5

(1)

0,16

Århus

30

0

16

46

(36)

0,11

Ikast-Brande

4

0

3

7

 

0,26

Ringkøbing-Skjern

5

0

6

11

(1)

0,35

Hedensted

6

0

0

6

 

0,33

Skive

11

0

9

20

 

0,50

Viborg

8

0

6

14

(1)

0,19

Region Nordjylland

245

31

89

365

(122)

0,74

Morsø

4

0

2

6

(4)

0,55

Thisted

13

0

0

13

(7)

0,62

Brønderslev-Dronninglund

26

4

2

32

(2)

1,42

Frederikshavn

25

0

31

56

 

0,76

Vesthimmerlands

14

2

3

19

(12)

1,16

Læsø

1

0

0

1

 

1,54

Rebild

20

6

1

27

 

2,87

Mariagerfjord

8

12

25

45

(4)

2,35

Jammerbugt

7

1

0

8

 

0,60

Aalborg

25

6

12

43

(10)

0,17

Hjørring

102

0

13

115

(83)

2,40

Hele landet

944

61

596

1.601

(501)

0,29

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Kommuner med mere end 2 % ledige almene boliger pr. 1. april 2009

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.