Regnskabsindberetning via internettet

I ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 464 af 6. april 2009, blev der orienteret om, at internetindberetningssystemet er gået i drift. Rundt omkring er boligorganisationer nu i gang med at indberette regnskaber via internettet.

En række tiltag er siden iværksat, og omtales nedenfor.

Mulighed for ”delegation til revisor af den endelige indberetning”.

Landsbyggefonden arbejder løbende på forbedringstiltag til indberetningssystemet, bl.a. på baggrund af input modtaget i forbindelse med pilottest, konkret indberetning og de afholdte introduktionskurser.

Der har været fremført ønsker om, at boligorganisationerne teknisk skulle have mulighed for at delegere retten til at foretage den sidste del af indberetningen til revisor. Landsbyggefonden har som følge heraf indarbejdet denne funktionalitet i indberetningssystemet.

Udgangspunktet er fortsat, at det er boligorganisationen, der står for den endelige indberetning efter revisors godkendelse og attestation. Boligorganisationen kan imidlertid nu inden de sender de indlæste regnskaber videre til revisors attestation, ved afkrydsning delegere muligheden for at foretage den endelige indberetning til revisor. Delegationen kan knyttes til enkelte eller alle regnskaber.

I forbindelse med, at revisor markerer de regnskaber der skal attesteres, markeres samtidig hvorvidt revisor accepterer delegationen. Det skal understreges, at revisor ikke er forpligtet til at acceptere delegationen. Fonden opfordrer til, at boligorganisationen og revisor forinden har afklaret dette forhold. Såfremt revisor accepterer delegationen bliver regnskaberne indberettet automatisk til fonden efter revisors attestation. Hvis revisor ikke accepterer delegationen skal boligorganisationen foretage den endelig indberetning af regnskaberne selv.

Det skal understreges, at det fortsat er boligorganisationens fulde ansvar, at der sker indberetning af regnskaberne til Landsbyggefonden, uanset at der er sket delegation af indberetningsopgaven.

Der henvises til den opdaterede brugervejledning (2.udgave) for yderligere vejledning.

Opdateret brugervejledning

Brugervejledningen foreligger nu i en revideret 2. udgave, bl.a. som følge af ovennævnte ”delegationsmulighed”. Brugervejledningen kan findes på fondens hjemmeside.


Afholdte introduktionskurser

Interessen for Landsbyggefondens fire introduktionskurser til internetindberetningssystemet har været så stor, at yderligere fire kurser blev arrangeret. Samtlige kurser var fuldt tegnet. Kurserne indeholdt en gennemgang af hele indberetningsprocessen og af de enkelte funktionaliteter i indberetningssystemet samt BLIS 2008. Samtlige kursister fik mulighed for selv at arbejde med indberetning mv.

I forbindelse med kurserne har fonden også modtaget positiv og konstruktiv feedback på systemet.

Mindre omlægning af menupunkter mv. på fondens hjemmeside

Der er foretaget mindre redaktionelle omlægninger af menupunkter mv. på hjemmesiden. Adgang til indberetningssystemet, BLIS 2008, kontoplaner, brugervejledning, retningslinjer, sammenlægningsprogram mv. kan nu findes her: www.lbf.dk > Analyse > Regnskabsindberetning

Yderligere information og kontakt

Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
E-mail-adresse:lbf@lbf.dk
Telefon 3376 2000

For henvendelser vedr. konkrete indberetninger og log-in adgangskoder henvises til Margit Cymborski direkte tlf. 3376 2114 og Anne-Louise Juncker direkte tlf. 3376 2128.

For generelle henvendelser vedr. indberetningen og indberetningssystemet henvises til Margit Cymborski, Anne-Louise Juncker og Flemming Munch Mortensen direkte tlf. 3376 2120.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

I ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 464 af 6. april 2009, blev der orienteret om, at internetindberetningssystemet er gået i drift. Rundt omkring er boligorganisationer nu i gang med at indberette regnskaber via internettet.

En række tiltag er siden iværksat, og omtales nedenfor.

Mulighed for ”delegation til revisor af den endelige indberetning”.

Landsbyggefonden arbejder løbende på forbedringstiltag til indberetningssystemet, bl.a. på baggrund af input modtaget i forbindelse med pilottest, konkret indberetning og de afholdte introduktionskurser.

Der har været fremført ønsker om, at boligorganisationerne teknisk skulle have mulighed for at delegere retten til at foretage den sidste del af indberetningen til revisor. Landsbyggefonden har som følge heraf indarbejdet denne funktionalitet i indberetningssystemet.

Udgangspunktet er fortsat, at det er boligorganisationen, der står for den endelige indberetning efter revisors godkendelse og attestation. Boligorganisationen kan imidlertid nu inden de sender de indlæste regnskaber videre til revisors attestation, ved afkrydsning delegere muligheden for at foretage den endelige indberetning til revisor. Delegationen kan knyttes til enkelte eller alle regnskaber.

I forbindelse med, at revisor markerer de regnskaber der skal attesteres, markeres samtidig hvorvidt revisor accepterer delegationen. Det skal understreges, at revisor ikke er forpligtet til at acceptere delegationen. Fonden opfordrer til, at boligorganisationen og revisor forinden har afklaret dette forhold. Såfremt revisor accepterer delegationen bliver regnskaberne indberettet automatisk til fonden efter revisors attestation. Hvis revisor ikke accepterer delegationen skal boligorganisationen foretage den endelig indberetning af regnskaberne selv.

Det skal understreges, at det fortsat er boligorganisationens fulde ansvar, at der sker indberetning af regnskaberne til Landsbyggefonden, uanset at der er sket delegation af indberetningsopgaven.

Der henvises til den opdaterede brugervejledning (2.udgave) for yderligere vejledning.

Opdateret brugervejledning

Brugervejledningen foreligger nu i en revideret 2. udgave, bl.a. som følge af ovennævnte ”delegationsmulighed”. Brugervejledningen kan findes på fondens hjemmeside.


Afholdte introduktionskurser

Interessen for Landsbyggefondens fire introduktionskurser til internetindberetningssystemet har været så stor, at yderligere fire kurser blev arrangeret. Samtlige kurser var fuldt tegnet. Kurserne indeholdt en gennemgang af hele indberetningsprocessen og af de enkelte funktionaliteter i indberetningssystemet samt BLIS 2008. Samtlige kursister fik mulighed for selv at arbejde med indberetning mv.

I forbindelse med kurserne har fonden også modtaget positiv og konstruktiv feedback på systemet.

Mindre omlægning af menupunkter mv. på fondens hjemmeside

Der er foretaget mindre redaktionelle omlægninger af menupunkter mv. på hjemmesiden. Adgang til indberetningssystemet, BLIS 2008, kontoplaner, brugervejledning, retningslinjer, sammenlægningsprogram mv. kan nu findes her: www.lbf.dk > Analyse > Regnskabsindberetning

Yderligere information og kontakt

Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
E-mail-adresse:lbf@lbf.dk
Telefon 3376 2000

For henvendelser vedr. konkrete indberetninger og log-in adgangskoder henvises til Margit Cymborski direkte tlf. 3376 2114 og Anne-Louise Juncker direkte tlf. 3376 2128.

For generelle henvendelser vedr. indberetningen og indberetningssystemet henvises til Margit Cymborski, Anne-Louise Juncker og Flemming Munch Mortensen direkte tlf. 3376 2120.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen