DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN - et redskab til bedre helhedsplaner

Foreningen AlmentNet har med økonomisk støtte fra Landsbyggefonden udarbejdet vedlagte vejledning om udarbejdelse af helhedsplaner på det boligsociale område.

Vejledningen er primært tænkt som en støtte til udarbejdelse af helhedsplanen, men kan også anvendes i det løbende arbejde med de godkendte helhedsplaner.

Helhedsplanernes tilblivelse er ofte et fælles projekt mellem boligorganisationen og kommunen og involverer endda ofte flere forskellige boligorganisationer. Det stiller særlige krav om en velovervejet metodisk tilgang, ikke mindst når helhedsplanens forskelligartede indsatser skal udmøntes i praksis.

Vejledningen er blevet til i et samarbejde mellem erfarne boligsociale medarbejdere fra en række boligorganisationer samt en kommunal repræsentant, støttet af en følgegruppe. Det er Landsbyggefondens håb, at vejledningen må finde udbredt anvendelse i forbindelse med arbejdet med de boligsociale indsatser.

Kontaktperson i fonden: Jørgen Olsen, direkte tlf. 3376 2140

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen