Overgang til digital tinglysning

Landsbyggefonden har fra Tinglysningsretten modtaget oplysninger om, at tinglysningen fra 8. september 2009 bliver digital og i muligt omfang til en automatisk proces.

I perioden 20. august til 8. september 2009 lukkes der midlertidigt for tinglysningen. Dokumenter, der fremsendes i denne periode, afvises af Tinglysningsretten og anmelder bliver henvist til at oprette digitalt dokument efter den 8. september 2009.

For at imødegå evt. forsinkelser i overgangs- og opstartsperioden skal Landsbyggefonden opfordre til, at så mange dokumenter som muligt fremsendes til ekspedition snarest, således at fonden/boligorganisationen i rette tid inden den 20. august 2009 kan fremsende disse til Tinglysningsretten.

Sidste frist for modtagelse af dokumenter, der skal fremsendes til tinglysning af fonden, er fastsat til fredag den 7. august 2009.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen