INFORMATIONSKAMPAGNE www.DanmarkBolig.dk

Der iværksættes nu en informationskampagne med henblik på at synliggøre boligportalen Danmarkbolig.dk, jf. "Landsbyggefonden orienterer" nr. 485 af 4. december 2009.

Informationskampagnen består af

  • Annoncering på google.dk
  • Bannerreklamer på relevante hjemmesider med lejeboliger
  • Informationspakke til boligorganisationerne jf. nedenfor

Fonden forventer, at interessen for boligportalen øges betydeligt i forbindelse med kampagnen. Derfor opfordres boligorganisationerne til at kontrollere om egne oplysninger er korrekte og opdaterede jf. regulativet herom.

Opmærksomheden henledes især på de boliger, der ikke kan udlejes. Disse skal markeres som ledige på de respektive lejlighedstyper. Fonden har tidligere anbefalet, at ledige boliger lægges i selvstændige lejlighedstyper i relevant omfang. I modsat fald fremstår alle boliger i typen som ledige.

Boligorganisationerne får via hjemmesiden en god mulighed for ”annoncering” af ledige boliger.

Sammen med den elektroniske version af dette nyhedsbrev udsendes en række filer med informationspakker. Filerne indeholder logoer mv., der kan anvendes på boligorganisationernes hjemmesider mv. Materialet er endvidere tilgængeligt på den administrative del af http://www.danmarkbolig.dk/(efter login) og på http://www.lbf.dk/.

Informationspakken består af

  • Logo
  • Banner (flere størrelser og typer)
  • Tekster om www.DanmarkBolig.dk

Til illustration af anvendelsesmulighederne er der i informationspakken vedhæftet en PowerPoint præsentation, der ved eksempler viser, hvordan logo, banner og tekster kan præsenteres på boligorganisationens hjemmeside.

Fonden håber, at boligorganisationerne vil støtte op om informationskampagnen ved at anvende pakkerne på egne hjemmesider m.v.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Informationspakke

DanmarkBolig inspiration

DanmarkBolig.Bannere