Almenstyringsdialog.dk - IT platform for styringsdialogen i den almene boligsektor er åben

Den landsdækkende IT platform til brug for styringsdialogen i den almene boligsektor er nu åben og klar til brug af de almene boligorganisationer og kommunerne.

IT platformen kan findes på webadressen http://www.almenstyringsdialog.dk/ eller via Landsbyggefondens hjemmeside.

IT platformen samler, behandler og præsenterer de enkelte elementer i dokumentationen til brug for styringsdialogen i den almene boligsektor og er udviklet i samarbejde med Socialministeriet og kommunerne.

Boligorganisationer kan logge på almenstyringsdialog.dk med samme brugernavn og password som til fondens øvrige indberetningssystemer. For kommunerne er der oprettet en ny rolle som kommune-tilsynsmyndighed. Til brug for denne vil der blive udsendt brugernavn og adgangskode i særskilt brev. Rollen som kommune-boligorganisation bibeholdes med nuværende brugernavn og adgangskode.

Socialministeriet har udgivet en vejledning om styring af den almene boligsektor, som giver en samlet fremstilling af styringsmodellen. Ministeriets vejledning samt yderligere information og brugervejledning er indeholdt i IT platformen.

Yderligere informationer kan fås hos Rasmus Kofoed Pedersen, tlf. 3376 2121 og Evy Ivarsson Nielsen, tlf. 3316 2126. Spørgsmål vedrørende passwords mv. kan rettes til Anne-Louise Junker, tlf. 3376 2128.

I anledning af åbningen vedlægges et brev fra socialminister Benedikte Kiær.

Der henvises i øvrigt til ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 508 af 7. september 2010.

Ændret opgørelsestidspunkt for statistik/regnskabsdatabasen.

Fra regnskabsåret 2010 ændres statistik-opgørelsesprincip for regnskabsår fra primo til ultimo, hvilket betyder at regnskaberne fra 2009/2010 henregnes til det kalenderår, hvor regnskabsperioden slutter. Baggrunden er at få regnskaber med forskudte regnskabsår hurtigere ind i fondens statistik/database og dermed gjort tilgængelige for nøgletalsberegninger i IT platformen for styringsdialogen. Ændringen vil kun have betydning for statistik-opgørelse vedrørende regnskaber med forskudt regnskabsår. For de regnskaber, der følger kalenderåret, har det ingen betydning, at opgørelsestidspunktet bliver ændret fra primo til ultimo.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Brev fra socialminister Benedikte Kiær