Nye momsregler - ejendomsadministration - regnskabsforhold m.v.

Print

Print Print icon

Pr. 1. januar 2011 indføres moms på ejendomsadministration udover en almen boligorganisations egne afdelinger, d.v.s. moms indføres ved en almen boligorganisations (herunder en almen administrationsorganisations) ejendomsadministration for andre almene boligorganisationer m.v. I vedlagte orientering gives en regnskabsmæssig vejledning og der nævnes eksempler på problemstillinger, som kan give anledning til overvejelse. Oplistningen af temaer til overvejelse er ikke nødvendigvis udtømmende og den vil ikke blive opdateret fra fondens side. Orienteringen er alene tænkt som en markering af en væsentlig ændring af det almene regnskabsvæsen for et større antal boligadministrationer. Orienteringen er bl.a. drøftet med Deloitte og KPMG, men revisionsfirmaerne har ikke ansvar for de anførte overvejelser, idet Landsbyggefonden har forestået redaktionen af orienteringen ud fra fondens forståelse af det almene regelsæt og de nye momsregler.

Man skal være opmærksom på, at der til stadighed fortolkes på momsregler m.v., og der således er behov for at følge SKATs momsvejledning og de konkrete afgørelser, der træffes. Landsbyggefonden må henvise til, at der i konkrete problemstillinger søges råd og vejledning hos moms-kyndige, revisionen m.fl.

Der foretages ikke ændring af standard-kontoplanen i forbindelse med de nye moms-regler jf. orienteringen. Landsbyggefondens afdeling for Almen Analyse (tidl. Regnskabskonsulenttjenesten) besvarer eventuelle supplerende regnskabsmæssige spørgsmål. Henvendelse kan rettes til Flemming Munch Mortensen, tlf. 3376 2120 og Linda Vråe, tlf. 3376 2125.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Vejledning moms og ejendomsadministration