Ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. - ændring af tidspunkt for indsendelse af regnskab m.v.

Socialministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 1238 af 5. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ændringsbekendtgørelsen vedlægges.

Som led i bl.a. etableringen af almenstyringsdialog.dk er der tidligere fastsat regler, som fremrykker fristen for boligorganisationernes indsendelse af regnskaber til kommunen og Landsbyggefonden fra 6 til 5 måneder. Ændringsbekendtgørelsen indebærer, at boligorganisationerne fremover skal indsende foreløbige regnskabstal elektronisk til Landsbyggefonden efter 5 måneder, mens den endelige formelle regnskabsaflevering skal ske senest efter 6 måneder.

Herudover vedrører ændringsbekendtgørelsen en ændring af udgangsniveauet for indeksregulering efter § 56, stk. 2 fra 2009- til 2008-niveau, en ændring af regler om kommunale og regionale ældreboligers henlæggelser til vedligeholdelse samt nogle mindre/tekniske ændringer vedr. selvejende almene ungdomsboliginstitutioner.

Ændringerne træder i kraft for regnskaber, der afsluttes den 1. juni 2010 eller senere.

Der henvises i øvrigt til ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 502 af den 3. juni 2010.

Ændring af retningslinier for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber

Der sker således ændringer af de eksisterende retningslinier for regnskabsindberetning, som blev udsendt med ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 434 af 14. marts 2008. Retningslinierne er godkendt af Socialministeriet og vedlægges.

De væsentligste ændringer i retningslinierne i forhold til tidligere er følgende:

 • For regnskaber, der afsluttes 1. juni 2010 eller senere, er den foreløbige elektroniske indberetningsfrist til Landsbyggefonden 5 måneder efter regnskabsperiodens udløb med mulighed for rettelser indenfor yderligere 1 måned.

  Bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes tilsvarende elektronisk. Boligorganisationen kan notere forbehold for øverste myndigheds (repræsentantskabs/generalforsamling) godkendelse. Forbeholdet bortfalder automatisk efter 30 dage.

  Der forudsættes revisorpåtegnede regnskaber ved den foreløbige indberetning.
 • Regnskaber, der afsluttes 31. december 2010 eller senere kan ikke benytte det hidtidige pc-program BLIS til indtastning af regnskaber.

  Regnskaberne kan i stedet indtastes via et nyt internetprogram BORIS (BoligOrganisationernes Regnskabs IndtastningsSystem), som hentes på fondens hjemmeside. Overførslen af regnskaber fra indtastningsprogrammet Boris til fondens indberetningssystem sker som en almindelig knapfunktion.

  Internetprogrammet BORIS har samme funktionalitet som det hidtidige pc-program BLIS, og der sker ingen ændringer i de fastsatte retningslinier for selve indberetningen. Fordelen ved det nye program er, at ajourføring af kontoplaner og forbedringer mv. kan ske på fondens hjemmeside.

Yderligere informationer kan fås hos Flemming Munch Mortensen, tlf. 3376 2121 og Margit Cymborski, tlf. 3376 2114.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ændringsbekendtgørelsen

Retningslinier for regnskabsindberetning

Socialministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 1238 af 5. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ændringsbekendtgørelsen vedlægges.

Som led i bl.a. etableringen af almenstyringsdialog.dk er der tidligere fastsat regler, som fremrykker fristen for boligorganisationernes indsendelse af regnskaber til kommunen og Landsbyggefonden fra 6 til 5 måneder. Ændringsbekendtgørelsen indebærer, at boligorganisationerne fremover skal indsende foreløbige regnskabstal elektronisk til Landsbyggefonden efter 5 måneder, mens den endelige formelle regnskabsaflevering skal ske senest efter 6 måneder.

Herudover vedrører ændringsbekendtgørelsen en ændring af udgangsniveauet for indeksregulering efter § 56, stk. 2 fra 2009- til 2008-niveau, en ændring af regler om kommunale og regionale ældreboligers henlæggelser til vedligeholdelse samt nogle mindre/tekniske ændringer vedr. selvejende almene ungdomsboliginstitutioner.

Ændringerne træder i kraft for regnskaber, der afsluttes den 1. juni 2010 eller senere.

Der henvises i øvrigt til ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 502 af den 3. juni 2010.

Ændring af retningslinier for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber

Der sker således ændringer af de eksisterende retningslinier for regnskabsindberetning, som blev udsendt med ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 434 af 14. marts 2008. Retningslinierne er godkendt af Socialministeriet og vedlægges.

De væsentligste ændringer i retningslinierne i forhold til tidligere er følgende:

 • For regnskaber, der afsluttes 1. juni 2010 eller senere, er den foreløbige elektroniske indberetningsfrist til Landsbyggefonden 5 måneder efter regnskabsperiodens udløb med mulighed for rettelser indenfor yderligere 1 måned.

  Bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes tilsvarende elektronisk. Boligorganisationen kan notere forbehold for øverste myndigheds (repræsentantskabs/generalforsamling) godkendelse. Forbeholdet bortfalder automatisk efter 30 dage.

  Der forudsættes revisorpåtegnede regnskaber ved den foreløbige indberetning.
 • Regnskaber, der afsluttes 31. december 2010 eller senere kan ikke benytte det hidtidige pc-program BLIS til indtastning af regnskaber.

  Regnskaberne kan i stedet indtastes via et nyt internetprogram BORIS (BoligOrganisationernes Regnskabs IndtastningsSystem), som hentes på fondens hjemmeside. Overførslen af regnskaber fra indtastningsprogrammet Boris til fondens indberetningssystem sker som en almindelig knapfunktion.

  Internetprogrammet BORIS har samme funktionalitet som det hidtidige pc-program BLIS, og der sker ingen ændringer i de fastsatte retningslinier for selve indberetningen. Fordelen ved det nye program er, at ajourføring af kontoplaner og forbedringer mv. kan ske på fondens hjemmeside.

Yderligere informationer kan fås hos Flemming Munch Mortensen, tlf. 3376 2121 og Margit Cymborski, tlf. 3376 2114.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ændringsbekendtgørelsen

Retningslinier for regnskabsindberetning