Indberetning til stamdata

I forbindelse med åbning af platformen almenstyringsdialog.dk har der vist sig et behov for information om indberetningspligten til stamdata.

Stamdata indeholder oplysninger om boligorganisationer, afdelinger og byggeafsnit. Oplysninger består bl.a. af adresser, antal lejemål, antal m2, ejendomsnummer m.v., og de er tilgængelige på http://www.lbf.dk/ >boligregistrering >stamdata.

Datakilder

Ved nye byggerier ”fødes” oplysningerne automatisk via BOSSINF. Ved erhvervelse af eksisterende byggerier skal boligorganisationen indberette dette til fonden. Ligeledes skal boligorganisationen indberette alle efterfølgende ændringer til stamdata.

Sammenhæng til andre indberetningssystemer

Alle fondens indberetningsflader trækker på stamdata. Her kan bl.a. nævnes regnskabsindberetning, låneindberetning, almenstyringsdialog.dk, http://www.danmarkbolig.dk/ m.v.

Såfremt, der er fejl i stamdata, vil disse ligeledes afspejle sig i indberetningsfladerne, f.eks. vil manglende indberetning af afdelingssammenlægninger resultere i, at begge afdelinger fremstår på indberetningsfladerne.

Rettelse af stamdata

Rettelse af stamdata kan indberettes på http://www.lbf.dk/ >boligregistrering >stamdata. Efter bruger login vælges det stamkort, der ønskes rettet, herefter kan ændringerne tastes i ”opret forslag til rettelse” (anvend samme brugerlogin som ved låneindberetning).

Visse ændringer kræver årsagsforklaring og evt. dokumentation. Ved ændring af antal boliger bedes altid anført årsag.

Ved sammenlægning bedes ikrafttrædelsesdatoen ligeledes altid oplyst.

Spørgsmål vedrørende stamdata kan rettes til Annelise Witt-Hansen på telefon 3376 2102 eller mail awh@lbf.dk .

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen