Indberetning af fraflytningsfrekvens

Som bekendt er der gennemført en omfattende ændring af styringsmodellen for den almene boligsektor, en såkaldt styringsdialog. Jf. LBF orienterer nr. 501, 508 og 510.

Alle almene boligorganisationer skal til brug for styringsdialogen levere dokumentation i form af en årlig styringsrapport. Heri indgår en række nøgletal, som skal muliggøre en vurdering af boligorganisationens virksomhed i relation til lovens målsætninger og en afklaring af behovet for tiltag og koordination.

For størstedelens vedkommende bliver nøgletallene automatisk dannet i IT-platformen: ”almenstyringsdialog.dk” via overførsel fra andre indberetningssystemer.

Boligafdelingernes fraflytningsfrekvens er et nyt nøgletal, som automatisk skal dannes i almenstyringsdialog.dk. Fraflytningsfrekvensen opgøres for hver boligtype som antal eksternt fraflyttede husstande det seneste år som procentdel af boliglejemålene i alt.

Da organisationerne i dag ikke generelt har foretaget indberetning vedrørende antallet af flytninger, er det besluttet, at denne nye indberetning skal ske en gang årligt i forbindelse med indberetning af ledige lejligheder den 1. februar, første gang i 2011.

Ved udsendelsen vil der blive orienteret nærmere om selve indberetningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Keld Adsbøl på telefon 3376 2144 eller Lone K. Sønderskov telefon 3376 2148.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Som bekendt er der gennemført en omfattende ændring af styringsmodellen for den almene boligsektor, en såkaldt styringsdialog. Jf. LBF orienterer nr. 501, 508 og 510.

Alle almene boligorganisationer skal til brug for styringsdialogen levere dokumentation i form af en årlig styringsrapport. Heri indgår en række nøgletal, som skal muliggøre en vurdering af boligorganisationens virksomhed i relation til lovens målsætninger og en afklaring af behovet for tiltag og koordination.

For størstedelens vedkommende bliver nøgletallene automatisk dannet i IT-platformen: ”almenstyringsdialog.dk” via overførsel fra andre indberetningssystemer.

Boligafdelingernes fraflytningsfrekvens er et nyt nøgletal, som automatisk skal dannes i almenstyringsdialog.dk. Fraflytningsfrekvensen opgøres for hver boligtype som antal eksternt fraflyttede husstande det seneste år som procentdel af boliglejemålene i alt.

Da organisationerne i dag ikke generelt har foretaget indberetning vedrørende antallet af flytninger, er det besluttet, at denne nye indberetning skal ske en gang årligt i forbindelse med indberetning af ledige lejligheder den 1. februar, første gang i 2011.

Ved udsendelsen vil der blive orienteret nærmere om selve indberetningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Keld Adsbøl på telefon 3376 2144 eller Lone K. Sønderskov telefon 3376 2148.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl